Kristus vor retfærdighed Ag Daniels quiz 1

Kristus vor retfærdighed Ag Daniels quiz


Kor kap 1 Kristus vor retfærdighed


Når vi tømmer os selv, hvad skal vi gøre? Accepter Kristi retfærdighed

Hvordan skal vi holde på det? Ved troHvilke ord gælder for sda kirken? Du har forladt din første kærlighed

Livets tragedier sorger? Berettes om, at de lader Kristus søge som den store trøster og befrier

Hvorfor præsenteres vores syndige fordærvede natur? At Kristus kan blive appelleret til renselsen


og kan? Vær i virkeligheden Kristus vor retfærdighed

Hvad peger hver fase af sandheden i det hellige bind på? På en eller anden måde til Kristus som vores retfærdighed

Hvad fylder meget i Bibelen? Kristus vor retfærdighed


Hvad står der i Bibelen? Det er kilden dets natur muligheden for at blive opnået af syndere

Hvem tilhører retfærdigheden? Til Gud

Da 9 7? Dig tilhører Gud retfærdighed og os ansigtsforvirring

I hvad er Gud retfærdig? På alle hans måder ps 145 17

Hvordan er Guds retfærdighed? De store bjerge ps 36 6


Hvor længe er Gud retfærdig? En evig retfærdighed ps 119 42

Hvad elsker Gud? Retfærdighed ps 11 7

Hvad har Gud? Ingen uretfærdighed

Hvad er det modsatte af synd? 'retfærdighedens natur

Hvad er det forbundet med? Hellighed gudsfrygt

vågen til ? Retfærdighed og synd ikke 1 co 15 34Hvis vi elsker retfærdighed, hvad skal vi hade? Uretfærdighed

Retfærdighed er modsætningen til? Synd

Hvem er kilden til retfærdighed? Gud

Er retfærdighed iboende i menneskets natur? Ingen

Vi er ? Kødeligt solgt under synd

Det er vi fyldt med? Uretfærdighed

Hvad er den menneskelige natur fyldt med? Uretfærdighed


Hvordan kaldte Jesus på Abel? retfærdige Abel

Hvad siger Paulus om Abel? Han fik vidnesbyrd om, at han var retfærdig

Hvad sagde Herren om Noa? Dig har jeg set retfærdig foran mig i denne generation. Ge 7 1

Noah var en? Retfærdige mænd og fuldkomne i sin generation og Noa vandrede med Gud ge 6 9


troede Abraham? Gud, og det blev ham tilregnet til retfærdighed 4 3

Og udfriet retfærdige Lot? Sår bedrøvet over de ugudeliges liderlige liv, fordi retfærdige mænd, der boede iblandt dem i at se og høre, plagede hans retfærdige sjæl fra dag til dag med deres lovløse gerninger 2 pe 2 7,8


Hvordan var Zacharias og Elizabeth? De var begge retfærdige over for Gud, vandrende i alle Herrens befalinger og ordinancer, ulastelig lk 1 6


På hvilke betingelser?

Den eneste måde retfærdighed kan opnås af syndige mænd? Ved tro

Hvordan skal de bare leve? Ved tro

Hvad åbenbarer evangeliet? Guds fuldkomne retfærdighed

Hvordan kommer retfærdighed til udtryk? Uden loven


Fra hvad loven ikke kan fri os fra? Synd

Loven peger? At synde

Men det gør loven ikke? Fri fra synd

Hvad erklærer loven? Hele verden skyldig over for Gud

Ingen indsats fra synderen? Kan ophæve sin skyld eller bringe retfærdighed

At retfærdighed erklærer paul? Er ved tro


Hvad er mennesket fyldt med? Alt sammen uretfærdighed

Hvis Abraham blev retfærdiggjort af gerninger? Han måtte rose sig, men ikke for Gud