top of page
Zoeken

Wat zijn de beste argumenten tegen evolutie?

Dit is een zeer goede vraag aangezien de meeste christenen niet veel weten over de schepping. Alleen God zegt dat het waar is dat dit genoeg is voor iemand die geloof heeft en elke dag de bijbel leest. Maar iemand die de bijbel niet leest, zijn geloof zal zwak zijn en hij zal het moeilijk hebben om de bijbel te geloven. Geloof is als spieren, tenzij het wordt gebruikt, wordt het zwak, tenzij we vaak naar de bijbel luisteren, dan zal ons geloof ook wees zwak. Laten we eens kijken wat de beste argumenten tegen evolutie zijn.Beste argumenten tegen evolutie? Wie wordt er gered?

Atheïsten zijn mijn vrienden, ik geloof dat veel atheïsten naar de hemel kunnen gaan. En dat veel christenen die alleen de naam christenen hebben, maar die door hun vruchten laten zien dat ze aan Satan toebehoren, de hemel niet zullen binnengaan.


Het is niet zozeer het beroep van iemand die beweert het een of ander te zijn, maar het is wie de persoon is. Is iemand aardig, eerlijk, nederig, lief, oprecht, niet oordelend, dan hebben ze veel meer kans om de hemel binnen te gaan dan veel christenen. Wat zijn de beste argumenten tegen evolutie?


Een enorm argument is dat de bijbel leert wat we net hebben gelezen. Veel atheïsten geloven dat de bijbel leert dat alle christenen naar de hemel zullen gaan. Het is niet waar, in feite zei Jezus dat de meeste christenen de hemel niet zullen binnengaan. Jezus zei dat op één plaats ten minste 50 procent van de christenen niet in de hemel zal worden toegelaten.


Een andere plaats waar Jezus zegt dat veel of de grote meerderheid van de christenen niet zullen binnenkomen. Een andere plaats waar Jezus zegt dat tegelijkertijd velen uit het oosten, wat betekent dat niet-christenen zullen binnenkomen en met Abraham zullen eten.


MT 7 21 "Niet iedereen die tegen Mij zegt: 'Heer, Heer', zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, maar hij die de wil van mijn Vader in de hemel doet. 22 Velen zullen op die dag tot Mij zeggen: "Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, demonen uitgedreven in uw naam en vele wonderen gedaan in uw naam?" 23 En dan zal ik hun zeggen: "Ik zal heb je nooit gekend; ga weg van Mij, jij die wetteloosheid beoefent!'
MT 25 “Dan zal het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met tien maagden die hun lampen namen en uitgingen om de bruidegom te ontmoeten. 2 Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas. 3 De dwazen namen hun lampen mee en namen geen olie mee, 4 maar de wijzen namen olie in hun vaten met hun lampen. 5 Maar terwijl de bruidegom werd opgehouden, sliepen ze allemaal en sliepen ze.


6 „En te middernacht werd er een kreet gehoord: ’Zie, de bruidegom [a] komt; ga hem tegemoet!’ 7 Toen stonden al die maagden op en maakten hun lampen in orde. 8 En de dwazen zeiden tot de wijzen: "Geef ons wat van uw olie, want onze lampen gaan uit." 9 Maar de wijzen antwoordden en zeiden: "Nee, anders zou er niet genoeg zijn voor ons en u; maar ga liever naar hen die verkopen, en koop voor jezelf.'


10 En terwijl zij gingen kopen, kwam de bruidegom, en degenen die gereed waren, gingen met hem naar de bruiloft; en de deur was dicht. 11 Daarna kwamen ook de andere maagden en zeiden: 'Heer, Heer, doe ons open!' 12 Maar hij antwoordde en zei: 'Ik zeg u, ik ken u niet.' 13 Waak daarom, want u weet noch de dag, noch het uur waarop de Zoon des mensen komt.

MT 8 10 Toen Jezus het hoorde, verwonderde Hij zich en zei tegen degenen die volgden: "Ik zeg jullie, ik heb zo'n groot geloof niet gevonden, zelfs niet in Israël! 11 En ik zeg u dat velen van oost en west zullen komen en aanzitten met Abraham, Izaäk en Jakob in het koninkrijk der hemelen. 12 Maar de zonen van het koninkrijk zullen worden uitgeworpen in de buitenste duisternis. Er zal geween zijn en tandengeknars.Beste argumenten tegen evolutie?


VertrouwenHet geloofsargument is interessant als we opzoeken wat de beste argumenten tegen evolutie zijn. Zoals veel atheïsten denken dat christenen hun geloof op niets baseren, en ze hebben veel absoluut bewijs. Dit is niet het geval, de bijbel staat vol met vele onweerlegbare bewijzen van de geldigheid van de bijbel zoals de 300 profetieën in het oude testament over de komst van Jezus. Deze werden vele jaren voordat Jezus op aarde werd geboren geschreven.In feite is profetie een van de grote argumenten die niet kan worden weerlegd omdat de profetieën zeer nauwkeurig zijn. Alleen iemand die in de toekomst zondigt en goddelijk is, kan ons vertellen wat er duizenden jaren van tevoren zal gebeuren. Of in het geval van openbaring 9 en de val van het Ottomaanse rijk een profetie die 2000 jaar geleden werd gegeven en die ons tot op de dag van de val van het Ottomaanse rijk 11 augustus 1840 geeft.


JN 14 29 29 “En nu heb ik u gezegd voordat het komt, dat wanneer het gebeurt, u zult geloven. IS 42 8 Ik ben de Heer, dat is mijn naam; En Mijn glorie zal ik niet aan een ander geven, noch Mijn lof aan gesneden beelden. 9 Zie, de vroegere dingen zijn geschied, en nieuwe dingen verklaar ik; Voordat ze tevoorschijn komen, vertel ik je over hen."


Hebben atheïsten geloof? Ja, ze hebben vertrouwen in diploma's, vertrouwen in mensen die wetenschappers worden genoemd. Ze vertrouwen op menselijk redeneren en menselijk bedenken. Ze hebben een groot vertrouwen in menselijke meningen. Dit is erg gevaarlijk. Aan de ene kant zeggen religieuze mensen dat ze in God en de bijbel geloven, maar aan de andere kant moeten atheïsten eerlijk zijn om te beseffen dat ze door geloof moeten geloven. Geloof in menselijk redeneren.

Op zoek naar de beste argumenten tegen evolutie ontdekken we dat er geen bewijs is dat de aarde en het universum uit het niets zijn voortgekomen. De kleine veranderingen zijn geen bewijs of argument, want God zou heel goed in de kleine veranderingen kunnen werken. En niemand heeft bewezen dat die kleine veranderingen iets anders hebben gecreëerd dan het eerste wezen.Beide groepen hebben geloof, christenen hebben geloof in bijbelse profetie en dat wat ze zien niet toevallig kan aankomen, uit het niets, uit het niets zonder reden. Atheïsten geloven dat het menselijk redeneren foutloos is en dat de kleine veranderingen die ze zich voorstellen en hopen alle dingen hebben gecreëerd die we zien. Beide conclusies zijn gebaseerd op religie en geloof.


Beste argumenten tegen evolutie? Natuurlijke selectieplanning

Kan er iets aankomen of bestaan ​​zonder dat het gepland is? Nee Dit is een van de beste argumenten tegen evolutie. Zelfs als we tegen niemand zijn, zijn we voor eenheid en liefde en we houden van iedereen, maar we zijn voor de waarheid en geloven dat de waarheid moet worden gevolgd. En als we het nog steeds niet eens zijn wanneer het wordt gepresenteerd, kunnen we uit de discussie komen dat we iets van elkaar hebben geleerd.


Dit argument werd gegeven aan ongeveer 3000 atheïsten, waaronder vooraanstaande wetenschappers. Geen van hen kon de vraag beantwoorden. Sommigen zouden het echte probleem vermijden, maar niemand zou dit argument kunnen beantwoorden. Het zegt dat niets kan bestaan ​​tenzij het gepland is. Een auto, een schoen, een vliegtuig, een gebouw, een computer moeten allemaal gepland zijn om te bestaan. Een vergelijking is een manier om iets te vergelijken om een ​​punt te maken. Hier weten we dat alle dingen die moeten bestaan ​​gepland moeten worden.


Tenzij dat ding is gepland, zou het bestaan ervan alleen maar magie zijn. Een stuk hout kan zelfs na miljarden jaren geen kasteel maken. Een stuk metaal zal nooit een Lamborghini maken, zelfs niet na miljarden jaren. Hoeveel meer geldt dit voor levende wezens die veel complexer zijn dan auto's en computers? Het betekent dat atheïsten goddelijke eer bewijzen aan natuurlijke selectie zonder het te weten. Laten we natuurlijke selectie onderzoeken.
Heeft het een brein, intelligentie, geweten? Nee Dan kan het niet plannen. God schiep natuurlijke selectie om soorten te behouden. Als we van Siberië naar Afrika verhuizen, zullen we ons aanpassen aan klimaat en voedsel. Deze aanpassing. Het creëert geen nieuwe


soorten, het past zich alleen aan. Er zijn kleine honden en grote honden. Maar er is niet in de hondensoort de genetische informatie om een ​​olifant te maken. De enige manier om dingen te laten verschijnen zonder het op magische wijze te plannen. Er is geen andere manier waarop evolutie zou kunnen plaatsvinden.


Een atheïst kan zeggen dat ik niet geloof dat het magie is, maar het feit is dat als dit is wat de wetenschap zou moeten zijn, niemand vandaag kan uitleggen hoe natuurlijke selectie dingen kan creëren zonder hersenen, of gedachte of intelligentie of planning. Als het niet kan worden verklaard, is het niet wetenschappelijk. Het is nog steeds een religieus geloof. Als een mens toevallig kan arriveren uit willekeurige processen, dan kan een stuk hout door willekeurige processen een kasteel maken. Maar we weten dat dit onmogelijk is. Wiskundig zou een stuk hout nooit een kasteel kunnen maken.


Omdat het intelligentie, planning, een doel en het materiaal vereist om het kasteel te maken. Hetzelfde geldt voor dieren en mensen. De uiterst complexe machinerie kan niet beetje bij beetje zonder reden aankomen. Zelfs beetje bij beetje zou er een doel en een richting moeten zijn. Maar zonder redeneervermogen heeft natuurlijke selectie geen plan, geen richting. Zonder richting kan niets worden geassembleerd of gemaakt.

Beste argumenten tegen evolutie? Complexiteit

Dit leidt tot een van de beste argumenten tegen evolutie, namelijk complexiteit. Hoe kan een willekeurig proces iets precies, complex en vanuit het niets samengesteld maken? Het is onmogelijk . Een machine moet veel onderdelen bij elkaar hebben om te kunnen werken. Een automotor zonder een stuk kan niet werken. Kan een auto stuk voor stuk worden? Nee, want het zou miljarden jaren niet kunnen werken.


Op dezelfde manier in de beste argumenten tegen evolutie is het complexiteitsprobleem in een geloof dat zegt dat dingen kunnen gebeuren zonder intelligentie, planning of richting. Tenzij er richting is, kan er geen finaliteit en een einddoel zijn. Zoals Darwin zei, zou alles in de natuur in totale chaos zijn als zijn theorie waar zou zijn. Er zou geen organisatie zijn. Apen zouden deels auto zijn. Giraffen zouden deels leeuw zijn ect.


Een motor kan niet werken tenzij alle stukken tegelijk in volgorde aankomen. Haal een onderdeel weg en de hele machine gaat kapot. Een mens kan niet stuk voor stuk aankomen. Een arm, dan miljoenen jaren later een voet, dan de nieren, dan de nek. Dit slaat nergens op. Alle stukken moeten tegelijkertijd in elkaar worden gezet om een ​​mens te laten leven.


Een mens kan niet leven zonder het circulatiesysteem, of zonder de hersenen, of zonder dat de maag voedsel verteert. En natuurlijke selectie, aangezien het niet kan denken of plannen, of voelen, of enige richting kan hebben, zou het nooit in staat zijn geweest om iets te creëren. Natuurlijke selectie is een programma dat alleen is gemaakt om soorten te behouden en aan te passen.


Beste argumenten tegen evolutie? Jonge leeftijd van dingen

De jonge leeftijd van de dingen, zoals de oudste bomen zijn 4000 jaar oud. De oudste koraalriffen zijn 4000 jaar oud. De oudste kometen zijn slechts een paar duizend jaar oud. Als de aarde miljarden jaren oud is, waarom vinden we dan geen bomen die miljarden jaren oud


zijn? Waarom vinden we koraalriffen die veel groter zijn. Omdat we de leeftijd van koraalriffen kunnen berekenen aan de hand van de snelheid waarmee het groeit.

De aarde vertraagt ​​ongeveer 2 seconden per jaar. Als de aarde miljarden jaren oud was, betekent dit dat de aarde 1 miljoen jaar geleden zo snel ronddraaide dat er op aarde geen leven mogelijk was.


Fossielen van dieren die zogenaamd miljoenen jaren oud zijn, zijn dezelfde als het dier dat we tegenwoordig aantreffen. Hoe kan dit? Als er evolutie was, dan zouden die dieren geëvolueerd zijn. We zien dat de evolutietheorie een groot probleem heeft. Er zijn wetenschappelijke dingen in de moderne wetenschap, maar het is vermengd met een religie en mensen beseffen dat niet omdat er wetenschappelijke feiten zijn, ze geloven het hele pakket.


Wetenschap is de zoektocht naar creatie. Rond de tijd van Darwin werd dit gestolen van creationisten en met wetenschappelijke feiten astronomische eenheden die we kunnen testen en demonstreren. Werd een religie toegevoegd, de miljarden jaren, de oerknal, de geologische kolom, de pangea en overtuigingen die geen wetenschap zijn. Wat niet kan worden bewezen, getest of aangetoond.

We hopen dat dit u heeft geholpen de scheppingskant te begrijpen. We zijn allemaal broeders en vrienden op aarde die we nodig hebben om samen te werken en ons te verenigen. Er zijn geen twee personen die hetzelfde geloven. Maar dit kan de ogen openen voor de schepping. Ga naar onze creatie televisie pagina en bezoek onze creatie boeken download pagina.

6 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


CHURCH FUEL BANNER.png
PAYPAL DONATE.jpg
BEST BIBLE BOOKSTORE.png
DOWNLOAD E BOOK 2.png
bottom of page