top of page

AARDE LAATSTE DAG PRIVACYBELEID

 
 
 

Algemene gebruiksvoorwaarden van de website

1. Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden van deze website, de toepasselijke wet- en regelgeving en de naleving ervan. Als u het niet eens bent met een van de vermelde voorwaarden en bepalingen, is het u verboden deze site te gebruiken of te openen. Het materiaal op deze site is beveiligd door de relevante copyright- en handelsmerkwetgeving.

2. Licentie gebruiken

 1. Toestemming is toegestaan om tijdelijk één duplicaat van het materiaal (data of programmering) op de site van EARTH LAST DAY te downloaden, uitsluitend voor individueel en niet-zakelijk gebruik. Dit is slechts een vergunning van een licentie en geen uitwisseling van titel, en onder deze vergunning mag u niet:

  1. de materialen wijzigen of kopiëren;

  2. de materialen gebruiken voor commercieel gebruik of voor een openbare presentatie (zakelijk of niet-zakelijk);

  3. proberen om een product of materiaal op de site van EARTH LAST DAY te decompileren of opnieuw op te bouwen;

  4. alle auteursrechten of andere beperkende documentatie van de materialen verwijderen; of

  5. de materialen overdragen aan iemand anders of zelfs de materialen "spiegelen" op een andere server.

 2. Deze vergunning kan bijgevolg worden beëindigd als u een van deze opsluitingen negeert en kan worden beëindigd op AARDE LAATSTE DAG wanneer dit wordt geacht. Na beëindiging van de vergunning of wanneer uw kijkvergunning is beëindigd, moet u alle gedownloade materialen in uw eigendom vernietigen, zowel in elektronische als in gedrukte vorm.

3. Disclaimer:

 1. De materialen op de site van EARTH LAST DAY worden weergegeven "zoals ze zijn". EARTH LAST DAY geeft geen garanties, gecommuniceerd of gesuggereerd, en doet dus afstand van en vernietigt elke andere garantie, inclusief zonder belemmering, afgeleide garanties of staten van verkoopbaarheid, geschiktheid om een specifieke reden, of niet-aantasting van gelicentieerd eigendom of andere inbreuk op rechten . Verder geeft EARTH LAST DAY geen garantie of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of niet-aflatende kwaliteit van het gebruik van de materialen op haar internetsite of in het algemeen identificatie met dergelijke materialen of op bestemmingen verbonden met deze website.

4. Beperkingen

EARTH LAST DAY of haar leveranciers mogen in geen geval worden blootgesteld aan enige schade (telling, zonder beperking, schade voor verlies van informatie of voordeel, of vanwege zakelijke inmenging) die voortvloeit uit het gebruik of de onmacht om de materialen te gebruiken op EARTH LAST DAY's internetpagina, ongeacht de mogelijkheid dat EARTH LAST DAY of een door EARTH LAST DAY goedgekeurde agent mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de waarschijnlijkheid van dergelijke schade. Aangezien een paar doeleinden geen beperkingen op afgeleide garanties of belemmeringen van verplichting voor gewichtige of toevallige schade toelaten, kunnen deze beperkingen voor u geen verschil maken.

5. Wijzigingen en fouten

De materialen die op de site van EARTH LAST DAY verschijnen, kunnen typografische of fotografische fouten bevatten. EARTH LAST DAY garandeert niet dat de materialen op haar site exact, afgewerkt of actueel zijn. EARTH LAST DAY kan op elk moment zonder kennisgeving verbeteringen aan het materiaal op haar site doorvoeren. EARTH LAST DAY spant zich dan weer niet in om de materialen bij te werken.

6. Koppelingen

EARTH LAST DAY heeft de meeste websites of links die op haar website zijn aangesloten niet gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke verbonden webpagina's. Het opnemen van een verbinding impliceert geen ondersteuning door EARTH LAST DAY van de site. Het gebruik van een dergelijke verbonden site is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

EARTH LAST DAY kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website altijd en zonder kennisgeving bijwerken. Door gebruik te maken van deze site stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende vorm van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Elk geval dat zich identificeert met de site van EARTH LAST DAY moet worden beheerd door de wetten van het land van de VERENIGDE STATEN EARTH LAST DAY State, zonder rekening te houden met de stelling van wettelijke bepalingen.

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van een website.

Privacybeleid

Uw privacy is van cruciaal belang voor ons. Evenzo hebben we dit beleid opgebouwd met als einddoel dat u moet zien hoe we individuele gegevens verzamelen, gebruiken, doorgeven en onthullen en gebruiken. De volgende blauwdrukken geven ons privacybeleid weer.

 • Voor of op het moment dat persoonlijke informatie wordt verzameld, zullen we de doeleinden identificeren waarvoor informatie wordt verzameld.

 • We zullen individuele gegevens enkelvoudig verzamelen en gebruiken om aan de door ons aangegeven redenen te voldoen en voor andere goede doeleinden, tenzij we de toestemming krijgen van de betrokken persoon of zoals vereist door de wet.

 • We zullen alleen individuele gegevens zo lang bewaren als essentieel voor de tevredenheid van die redenen.

 • We zullen individuele gegevens verzamelen met wettelijke en redelijke middelen en, indien passend, met de informatie of instemming van de betrokken persoon.

 • Persoonlijke informatie moet belangrijk zijn voor de redenen waarvoor deze wordt gebruikt, en, voor zover essentieel voor die redenen, moet nauwkeurig, volledig en bijgewerkt zijn.

 • We zullen individuele gegevens beschermen door middel van veiligheidsschilden tegen ongeluk of inbraak, en ook niet-goedgekeurde toegang, openbaarmaking, duplicatie, gebruik of wijziging.

 • We zullen klanten onmiddellijk toegang geven tot ons beleid en onze procedures voor het beheer van individuele gegevens.

We zijn gericht op het leiden van ons bedrijf volgens deze normen met een specifiek einddoel om te garanderen dat de privacy van individuele gegevens veilig en onderhouden is.

Visie

Dit is een Paragraaf. Klik op "Tekst bewerken" of dubbelklik op het tekstvak om de inhoud te bewerken en zorg ervoor dat u alle relevante details of informatie toevoegt die u met uw bezoekers wilt delen.

bottom of page