top of page
Zoeken

Wat is het beste boek in de bijbel om als eerste te lezen?

Het beste boek om in de bijbel te lezen, eerst wetend hoe mensen zich tegenwoordig gedragen, snel, snel, ongeduldig, dan zullen het de boeken van de evangeliën zijn zoals Matthew, Mark, Luke, John, aangezien deze boeken je rechtstreeks naar het punt van de bijbel die is, mannen vielen, mannen verdienen het om voor altijd vernietigd te worden. Er wordt geen oplossing gevonden, alleen eeuwige vernietiging voor alle mensen die ooit op aarde hebben geleefd.
De andere optie is dat God Zelf sterft in de plaats van de mens en zijn schuld aan de zonde betaalt, namelijk het leven. Zoals Hebreeën zegt Zonder bloedvergieten is er geen vergeving van zonden. De enige oplossing was dat Jezus in onze plaats stierf, zodat het geloof in deze schuld van de zonde betaald zou worden. Door geloof kunnen we vergeven worden en de willekeurige voor eeuwige vernietiging accepteren die werd betaald, namelijk de dood van Jezus.


Het beste boek in de bijbel om als eerste te lezen John

Dit boek brengt je snel in het onderwerp van God die zijn zoon Jezus stuurt en op aarde komt om je te redden van eeuwige vernietiging. Het beste boek in de bijbel om eerst te lezen omdat John niet veel tijd neemt voor pluisjes, ook al staat er geen pluis in de bijbel. Sommige boeken zoals Leviticus kunnen vele hoofdstukken bevatten om de bouw van de tempel te beschrijven en mensen die als eerste naar Leviticus zouden komen, zouden zich vervelen.


Sommige mensen die naar andere delen van de bijbel komen waar veel details over dingen zijn, komen misschien niet meteen in het echte onderwerp van de bijbel terecht. Het beste boek in de bijbel om als eerste te lezen staat bekend als Johannes, want hier kunnen we heel snel leren dat Jezus veel om je geeft, Jezus houdt van je, Jezus denkt de hele tijd aan je, Jezus houdt zoveel van je dat Hij wil leven in je hart.


Het boek Johannes vertelt ons dat Jezus op tijd kwam in feite 650 jaar voordat de profeet Daniël ons vertelt dat van Jeruzalem herbouwd in 457 v.Chr. tot Jezus gedoopt of gezalfd is 457 weken of 483 jaar. Jezus zei toen Hij werd gedoopt: De tijd is vervuld. Welke tijd is vervuld? De tijd van de 2300 dagen profetie van Daniël 8 14 . Deze profetie gaat verder in Daniël hoofdstuk 9 en zegt dat Van Jeruzalem herbouwd tot Messias de prins 69 weken is. Het beste boek in de bijbel om als eerste te lezen is Johannes, omdat we hier leren dat Jezus God is en Jezus liefde.
In feite leren we in hoofdstuk 1 dat God altijd heeft bestaan. Zoals God altijd heeft bestaan, was Jezus, die het Woord wordt genoemd, bij de Vader. Dan leren we dat Jezus God is zoals de Vader God is. Dit is een krachtige introductie tot de boodschap van God om ons te redden. Dit hoofdstuk één van het boek Johannes vertelt ons dat God mensen stuurt om anderen te helpen weten dat ze een hel hebben om te ontsnappen en een hemel om te winnen door de gerechtigheid door het geloof van Jezus.


Waarom zou God mensen sturen om anderen te helpen de waarheid te kennen als iedereen een brein heeft en zelf de waarheid kan kennen? Het is omdat menselijk redeneren niet te vertrouwen is. We hebben een verduisterde geest sinds de val van Adam. Mensen, we hebben het moeilijk om goed van kwaad te onderscheiden. Zonde heeft ons begrip vertroebeld. Dit is de reden waarom God de bijbel heeft gestuurd, het is de gids om goed te weten en te wringen. De woorden in de bijbel zijn geestelijk.


Ze zijn niet zoals woorden in andere boeken. De woorden in de bijbel hebben de kracht om ons hart te veranderen en ons in alle waarheid te leiden. Als we eenmaal de bijbel leren kennen en deze met gebed lezen voordat we het boek van God openen, leren we dat er een val was en dat de mens zijn hand naar God moet uitstrekken om geholpen te worden. In het boek Johannes lezen we deze verbazingwekkende gelijkenissen die goddelijke geestelijke waarheden verklaren. In Johannes hoofdstuk 2 leren we dat Jezus zijn eerste wonder verricht door water in wijn te veranderen.Door liefde voor een huwelijksceremonie. We zien hier dat Jezus niet onberoerd blijft met de kleine dingen die in je leven gebeuren. Jezus weet wat je vandaag doormaakt en Jezus geeft echt om je. Jezus heeft je geschapen en Hij zal je niet verlaten en in de steek laten. In Johannes 2 leren we ook dat God alle macht heeft. Hij kan water in wijn veranderen, elke ziekte genezen, mensen van de ene plaats op aarde naar de andere vervoeren. Jezus kan verdwijnen en op een andere plaats weer verschijnen.


Jezus kan 12 ongeletterde eenvoudige mannen uitkiezen, en de wereld veranderen en met hen de wereld op zijn kop zetten. Jezus kan meer leven geven aan een stervende koning. Jezus kan de machtigste koning op aarde Nebukadnezar nemen en hem 7 jaar lang gras laten eten om hem te leren God de eer te geven. Jezus kan Herodes nemen die een toespraak houdt in Handelingen, de bijbel zegt dat een engel hem sloeg omdat hij God niet de eer gaf. Jezus kan tegelijkertijd kinderen in zijn handen nemen en tijd voor ze nemen, terwijl mensen zouden denken dat aandacht voor hen tijdverspilling zou zijn.


In Johannes hoofdstuk 2 hebben we iets ongewoons: Jezus wordt boos, en zelfs zo erg dat hij een zweep maakt en mensen bedreigt en zegt dat ze de tempel moeten verlaten en de koopwaar in het huis van God moeten opruimen. In de tempel waren mensen aan het verkopen en kopen, maar dit was de plek om God te aanbidden. De plaats waar Gods aanwezigheid was, werd een plaats om geld te verdienen die de waarheid van God naar het menselijke niveau verlaagt. Jezus, zoals we in de bijbel ontdekken, is liefdevol en vriendelijk. Zacht en nederig, maar we leren dat Jezus ook rechtvaardig is en degene aan wie alle oordeel is gegeven.


In feite staat er in het boek Hebreeën dat Jezus op de meest heilige plaats in de hemel is om over ieders lot te beslissen. Sinds het begin van het oordeel dat in 1844 was volgens Daniël 8 14. Sindsdien heeft Jezus alle boeken gelezen, onze gedachten, woorden, daden en beslist wie de hemel zal halen en wie zal moeten branden in de hel. We weten wat juist is door ons geweten, door de natuur, door de bijbel, door de oproepen van de Heilige Geest. Niemand heeft een excuus om de waarheid niet te volgen.Sindsdien herziet Jezus onze zaken en wanneer dit oordeel voorbij is, zal Jezus de kleren van de koning der koningen aantrekken. Dit is een plechtige tijd om niet te weten of we de hemel zullen halen. De tijd zal het leren .


Ons geweten kan het ons vertellen. Wat een vreselijke tijd als Jezus terugkomt en mensen Wil erachter komen dat ze de hemel niet kunnen binnengaan. Het beste boek in de bijbel om als eerste te lezen is Johannes. Jezus zegt dat velen zullen proberen de hemel binnen te gaan en dat niet zullen kunnen. Dat zijn geen atheïsten maar christenen. Jezus zegt dat ik je nooit heb gekend. Het betekent dat ze de naam Christen hadden, maar nooit waren zoals Jezus.


Hun persoonlijkheid was als Satan, egoïstisch, trots, liefdeloos, onvriendelijk, pathetisch, oneerlijk. Door de gerechtigheid van Jezus kunnen we die slechte karaktertrekken overwinnen en de hemel bereiken. Door onze eigen werken is dit onmogelijk. Alleen degenen die beseffen dat ze slecht zijn en dat alleen God gerechtigheid heeft om ons te geven, kunnen Hem om deze overwinnende kracht vragen.


Het beste boek in de bijbel om als eerste Openbaring te lezen

Dit boek zou niet het eerste moeten zijn dat gelezen moet worden, maar het is een van de belangrijkste boeken in de bijbel. Zoals het boek Openbaring ons vertelt wat er binnenkort op aarde zal gebeuren. Er staat dat het de openbaring van Jezus is. Dezelfde Jezus in Johannes is degene die het boek van openbaring openbaart. Er staat dat degenen die luisteren, lezen en de woorden van openbaring horen, gezegend zijn. Hoofdstuk 1 van de openbaring vertelt ons dat Jezus van ons hield en ons van onze zonden bevrijdde.


De dood en het offer van Jezus is uw verlossing van de zonde. Zelfs als we vaak zouden moeten vallen, heeft Jezus de prijs gesteriliseerd, maar meer dan dat Jezus stierf zodat je zonden kon overwinnen en niet meer oneerlijk, trots, arrogant of liefdeloos zou zijn. Openbaring hoofdstuk 1 zegt dat Jezus spoedig weer zal komen om het verhaal van deze wereld van zonde, lijden, dood, eenzaamheid, ziekte af te ronden. Wanneer komt Jezus? Niemand weet het, maar wij weten dat Jezus wacht tot de hele wereld de waarheid hoort.
Jezus wacht ook tot de kerk gereed is, alsof Jezus terug zou komen nu velen niet gereed zouden worden gevonden en zouden omkomen in de vlammen van de hel. De liefde van Jezus blijft hangen zodat wij er klaar voor kunnen zijn. De kerk is lauw / Velen hebben de bovengenoemde karaktertrekken en ze beweren christenen te zijn. Dit is een misleiding. We kunnen niet alleen de naam Christen hebben en ons gedragen als Satan.


Dit komt omdat zovelen bang zijn om op te vallen en anders te zijn. Als je nederig bent, zal de wereld je afwijzen, als je eerlijk bent, zal de wereld je afwijzen. Maar je moet beslissen om de wereld te behagen of een vriend van Jezus te zijn? Aan welke kant zal je staan? Kies nu, want de tijd verstrijkt en al snel zal het te laat zijn om te kiezen, te laat om naar de andere kant te gaan. Het beste boek in de bijbel om eerst te lezen IS John


maar het boek Openbaring zou wel eens het belangrijkste en meest in het oog springende boek in de bijbel kunnen zijn. Het gaat niet zozeer om wat je doet, maar om wie je bent. Veel mensen vermijden bepaalde dingen te doen die goed zijn, maar ze denken dat heiligheid alleen het vermijden is om dingen te doen. Niet alleen is dit niet dat het ook het juiste doet door Gods genade. Maar veel meer dan dat, het is als Jezus zijn. Een slecht persoon kan altijd goede daden verrichten en toch egoïstisch, trots en liefdeloos blijven.


Dit is het geweldige dat de meeste christenen en mensen op aarde missen. Ze denken dat hun werken hen naar de hemel zullen brengen. Toch is het karakter niet veranderd. Ze moeten zachtmoedig en nederig worden zoals Jezus. Er staat in openbaring 1 t/m 3 in feite zeven keer dat Jezus tegen hem zegt die overwint. Wat overwinnen? Overwin de zonde. Dit kan alleen gedaan worden door God's gerechtigheid door geloof. Dit is ook het grote geheim. Velen proberen zichzelf naar de hemel te werken.


Ze denken dat er iets goeds in hen is om God ter goedkeuring te brengen. Maar dit is niet zo. Onze beste werken zijn alleen om God te laten zien dat we van Hem en anderen houden. Onze werken kunnen ons niet redden, onze werken zijn om te zeggen Jezus, ik hou van je.


Openbaring hoofdstuk 1 tot 3 zegt dat er zeven kerken zijn, we leven in de tijd van Laodicea. Het is een lauwe kerk, ze beweert goed te zijn terwijl ze in feite alleen de naam heeft. Laodicea is blind, naakt, verscheurd, arm. Het is de toestand van degenen die de naam van Jezus claimen en echt slecht van hart zijn.
Het beste boek in de bijbel om de eerste Psalmen te lezen

Als je een moeilijke tijd doormaakt, is het beste boek in de bijbel om als eerste te lezen de Psalmen. Dit boek staat vol met vele beloften van God. Dit boek is ongelooflijk in Gods liefde en liefdevolle beloften aan ons. Als iemand liefheeft, beloven ze dingen. God belooft dat Hij voor ons zal zorgen, dat Hij ons zal beschermen, dat Hij ons de verlangens van ons hart zal geven. Dat een leger zich tegen ons kan legeren en hierin vrede kunnen hebben.


Het boek der Psalmen zegt dat engelen van God zich om ons heen legeren, dat het ons aan niets goeds zal ontbreken, het boek der psalmen zegt dat God goed is en dat we Gods goedheid kunnen komen zien en proeven. Als we iets proeven, ervaren we dit. Het is verbazingwekkend om te zien dat Gods goedheid zo echt kan zijn dat we het zelfs kunnen proeven. Als we huilen, belooft God dat Hij zal horen. Horen betekent niet dat God alleen hoort voor vergeten. Het betekent horen in de zin van het beantwoorden van onze gebeden. God kan de tijd nemen om onze gebeden te beantwoorden. Wees geduldig en volhard in gebed.


Het beste boek in de bijbel om eerst Galaten te lezen

Het boek Galaten zegt dat Gods gerechtigheid de grote ervaring van de bijbel is. In het boek Galaten leren we dat niemand gered zal worden door zijn eigen werken. We worden alleen gered door geloof. Het boek Galaten zegt dat degenen die zichzelf door hun werken proberen te redden, gescheiden zijn van Christus. Er staat dat de dood van Jezus geen effect voor hen heeft.


GA 2 4 En dat vanwege valse broeders die onverwachts zijn binnengebracht, die in het geheim binnenkwamen om onze vrijheid die we hebben in Christus Jezus te bespioneren, om ons in slavernij te brengen:

Hier staat dat degenen die uit de werken zijn, de wettischen, de Farizeeën altijd degenen die uit het geloof zijn vervolgd. Omdat het iemand boos maakt om te zien dat christenen van het leven genieten terwijl


ze denken dat ze veel regels en voorschriften moeten volgen om gered te worden. In feite is de bijbel veel eenvoudiger. We erkennen dat we slecht zijn, dit is het moeilijkste deel, omdat zoveel mensen nog steeds geloven dat ze goed zijn als ze hun eigen karakter niet zien. Dan zien we dat alleen God goed is en gerechtigheid heeft en we vragen Hem elke dag om ons zijn gerechtigheid te geven.


Het beste boek in de bijbel om de eerste Romeinen te lezen

Het boek Romeinen is een van die verbazingwekkende boeken in de bijbel die hetzelfde onderwerp leren: gerechtigheid door geloof. De 10 geboden is de wet nog steeds bindend. Veel kerken leren dat de 10 geboden worden afgeschaft, dit is onjuist. Ze leren dat we alleen onder genade zijn, niet begrijpend dat onder genade betekent dat we geen dierenoffers en ceremonies hoeven te doen.


We komen alleen tot Jezus. Genade waarvoor? Genade om de wet te houden en gehoorzaam te zijn aan Jezus. Niet om gered te worden, maar omdat we gered zijn en we houden van God en andere mensen. Als we gered worden door werken, zegt de bijbel, dan is het niet meer uit genade. We zijn ofwel gered door genade of werken. Dus waarom zegt de bijbel ook dat we ook door werken worden gered? Ah ah dit is Gods beproevingstijd voor ons. De zogenaamde schijnbare tegenstellingen.


God test ons omdat dit ons helpt om een ​​onderwerp echt te lezen en te bestuderen, omdat te veel mensen oppervlakkige lezers zijn en een paar verzen lezen en te snel tot een conclusie komen en uiteindelijk een leugen geloven. Deze kerk neemt 5 verzen over een onderwerp en komt tot een conclusie. Deze andere kerk neemt 5 andere verzen over een onderwerp en komt tot een andere conclusie wie heeft de waarheid? Hij die alle verzen over een onderwerp bestudeert en een breed idee kan hebben van wat de bijbel leert.


Het is een zonde om iets te onderwijzen of te geloven dat onwaar is, aangezien we allemaal verantwoordelijk zijn voor onze overtuigingen en leringen. Er zijn bijbels en we kunnen ze allemaal lezen en correct bestuderen. Ik hoop dat je gemotiveerd was om elke dag de bijbel te lezen. Herhaal na mij Vader God, vergeef me alstublieft mijn zonden, help me de bijbel elke dag te lezen. Genees en zegen mij. Geef mij uw gerechtigheid. Help me om met u te wandelen in de naam van Jezus amen

8 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


CHURCH FUEL BANNER.png
PAYPAL DONATE.jpg
BEST BIBLE BOOKSTORE.png
DOWNLOAD E BOOK 2.png
bottom of page