top of page
Zoeken

Christus onze gerechtigheid Ag Daniels quiz

Christus onze gerechtigheid Ag Daniels quiz


Kor ch 1 Christus onze gerechtigheid Wat moeten we doen als we onszelf van onszelf ontdoen? Aanvaard de gerechtigheid van Christus Hoe moeten we het vasthouden? Door het geloofWelke woorden zijn van toepassing op de sda-kerk? Je hebt je eerste liefde verlaten

De tragedies verdriet van het leven? Er wordt verteld dat zij Christus gezocht hebben als de grote trooster en verlosser

Waarom wordt onze zondige verdorven natuur gepresenteerd? Dat Christus mag worden geroepen voor de reiniging


En moge? Wees werkelijk waar Christus onze gerechtigheid

Waar verwijst elke fase van waarheid in het Heilige Boekdeel naar? Op de een of andere manier tot Christus als onze gerechtigheid

Wat neemt een groot belang in de bijbel in? Christus onze gerechtigheid


Wat staat er in de bijbel? Het is de bron, het is de natuur, de mogelijkheid om door zondaars te worden verkregen

Aan wie behoort de gerechtigheid toe? Naar god

Da 9 7? Aan u God behoort gerechtigheid en aan ons verwarring van gezicht

Waarin is God rechtvaardig? Op al Zijn wegen ps 145 17

Hoe is Gods gerechtigheid? De grote bergen ps 36 6Hoe lang is God rechtvaardig? Een eeuwige gerechtigheid ps 119 42

Waar houdt God van? Gerechtigheid ps 11 7

Wat heeft God? Geen onrechtvaardigheid

Wat is precies het tegenovergestelde van zonde? 'de aard van gerechtigheid'

Waar wordt het mee geassocieerd? Heiligheid godsvrucht

Wakker worden? Gerechtigheid en zonde niet 1 co 15 34


Als we gerechtigheid liefhebben, wat moeten we dan haten? Ongerechtigheid

Rechtvaardigheid is de antithese van? Zonde

Wie is de bron van gerechtigheid? God

Is gerechtigheid inherent aan de menselijke natuur? Nee

Wij zijn ? Vleselijk verkocht onder zonde

Hiermee zijn we gevuld? onrechtvaardigheid

Waarmee is de menselijke natuur gevuld? onrechtvaardigheid


Hoe noemde Jezus Abel? Rechtvaardige Abel

Wat zegt Paulus over Abel? Hij kreeg getuigenis dat hij rechtvaardigen was

Wat zei de Heer over Noach? U heb ik rechtvaardig voor Mij gezien in deze generatie. Ge 7 1

Noach was een? Gewoon mannen en perfect in zijn generatie en Noach wandelde met God ge 6 9Abraham geloofde? God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend ro 4 3

En de rechtvaardigen Lot verlost? Zeer bedroefd door het wulpse leven van de goddelozen, want rechtvaardige mannen die onder hen woonden bij het zien en horen, kwelden zijn rechtvaardige ziel van dag tot dag met hun wetteloze daden 2 pe 2 7,8


Hoe waren Zacharias en Elizabeth? Ze waren allebei rechtvaardig voor God, wandelend in alle geboden en verordeningen van de Heer onberispelijk lk 1 6


Op welke voorwaarden?

De enige manier waarop gerechtigheid kan worden verkregen door zondige mensen? Door het geloof

Hoe zullen de rechtvaardigen leven? Door het geloof

Wat openbaart het evangelie? De volmaakte gerechtigheid van God

Hoe wordt gerechtigheid gemanifesteerd? zonder de wet


Waarvan kan de wet ons niet verlossen? Zonde

De wet wijst? Zondigen

Maar de wet niet? Bevrijd van zonde

Wat verklaart de wet? De hele wereld schuldig voor God

Geen inspanning van de zondaar? Kan zijn schuld tenietdoen of gerechtigheid brengen

Die gerechtigheid verklaart paul? is door geloof


Waar is de mens mee gevuld? Alle onrechtvaardigheid

Als Abraham door werken gerechtvaardigd werd? Hij moest roemen, maar niet voor God


4 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


CHURCH FUEL BANNER.png
PAYPAL DONATE.jpg
BEST BIBLE BOOKSTORE.png
DOWNLOAD E BOOK 2.png
bottom of page