top of page
Zoeken

5 redenen waarom de adventistische kerk van de zevende dag lauw is

5 redenen waarom de adventistische kerk van de zevende dag lauw is


De kerk van de zevendedagsadventisten is de ware kerk. Het is duidelijk uit de Bijbel en uit de leer van Jezus. Maar de kerk die Jezus zegt is lauw. Overtuigingen van de zevendedagsadventistenkerk De overtuigingen zijn al bijbels. Waarom is de zevendedagsadventistenkerk lauw? Wat is er met deze zuivere kerk gebeurd? Lees verder vijf redenen waarom de 7e dag adventistenkerk lauw is
5 redenen waarom de adventistische kerk van de zevende dag lauw is


1 7e dag adventistische kerk lauw 1888 Afgewezen

Er was een boodschap die in 1888 door twee predikanten werd gegeven, dan veranderde de adventistische kerk van de zevende dag, het was de openbaring van de gerechtigheid van Jezus door twee predikanten

AT Jones

wagenmenner


Sindsdien, wanneer ik een 7e-dags adventistische kerk binnenga, voel ik me of de kerk wettisch is of niet. Er zijn zoveel legalistische adventisten en de reden is dat de boodschap van 1888 die God gaf om de aarde met zijn heerlijkheid te verheerlijken, werd verworpen. En helaas predikt zelfs vandaag de 7e dag adventistische kerk deze boodschap niet veel.


Een van de grootste overtuigingen van de adventistische kerk van de zevende dag is de boodschap van gerechtigheid door geloof. Waarom bestuderen of lezen 7de-dagsadventisten deze meest waardevolle boodschap niet? Het is ongelooflijk, want deze boodschap is de oplossing van de legalistische kwaal


we zien overal in de wereld en de 7e-dags adventistische kerk Zoek een 7e-dags adventistische kerk bij mij in de buurt, want ze zijn niet allemaal wettisch. De boodschap van de 7e-dagsadventisten is de waarheid, maar sommige leden zijn wettisch, dus de kerk is lauw.
2 7e dag adventistische kerk lauwe slaperige predikers

Hoe vaak ga ik een 7e-dags adventistische kerk binnen en hoor ik een preek die ik zo vaak heb gehoord. Steeds weer horen we de vrouw bij de bron, de verloren zoon, het verhaal van Nicodemus. Zijn er geen hoofdstukken meer in de Bijbel? Hoe groot is de Bijbel en hoe weinig we de Bijbel prediken is een belediging voor God.


Het geloof van de zevendedagsadventistenkerk is de enige ware kerk. Maar de meesten van ons kennen ongeveer vijf procent van de Bijbel. De 7e dag adventistenkerk bij mij in de buurt is de truckerk. Toch geeft Jezus berispingen, Jezus zegt dat het zich in een staat van Laodicea bevindt en is lauw


Wat zijn de overtuigingen van de 7e-dags adventistische kerk? De boodschap van gerechtigheid door geloof is de boodschap van de Zevende-dags adventistische kerk waar de meeste niet-adventisten nog nooit van hebben gehoord. En helaas omdat adventisten zelf deze boodschap niet bestuderen en in een verschrikkelijk lauwe toestand verkeren


3 7e dag adventistische kerk lauw als de wereld

Wat is de wereld? Ik heb vandaag een zeer goede preek gehoord in de 7e-dags adventistenkerk bij mij in de buurt. Het was een wake-up message. Toch hebben de broeder en de meeste christenen geen idee wat zonde is. Hij zei dat zonde naar de film gaat en naar wereldse muziek luistert. Het is niet het beste om te doen.


Maar zonde is veel meer dan dat en als christenen niet weten wat zonde is, hoe kunnen ze die dan vermijden? Doen als de wereld zoals voor de meeste christenen vermijden ze moorden en drummen, alcohol, porno en dat is het dan ook. De farizeeën en Satan gebruikten nooit drugs, alcohol of gingen nooit naar de bioscoop, maar toch zijn ze erg slecht. Zonde is niet zijn zoals Jezus
Trots, egoïsme, apathie, bedrog, haat, anderen veroordelen, de eerste plaats zoeken, wraak. Er zijn twee lijsten van zonden in de Bijbel die we moeten onthouden in Romeinen 1 en 2 Timoteüs 3


2 TI 3 Maar let op: er zullen verschrikkelijke tijden zijn in de laatste dagen. 2 Mensen zullen liefhebbers van zichzelf zijn, liefhebbers van geld, opschepperig, trots, beledigend, ongehoorzaam aan hun ouders, ondankbaar, onheilig, 3 zonder liefde, meedogenloos, lasterlijk, zonder zelfbeheersing, brutaal, niet liefhebbers van het goede,

4 verraderlijk, onbezonnen, verwaand, meer liefhebbers van plezier dan liefhebbers van God - 5 een vorm van godsvrucht hebbend maar de kracht ervan ontkennend. Heb niets met zulke mensen te maken.

Romeinen 1 29 Vervuld zijn met alle ongerechtigheid, hoererij, goddeloosheid, hebzucht, boosaardigheid; vol afgunst, moord, debat, bedrog, kwaadaardigheid; fluisteraars,


30 Lasteraars, haters van God, ondankbaar, trots, opscheppers, uitvinders van kwade dingen, ongehoorzaam aan ouders, 31 Zonder begrip, verbondsbrekers, zonder natuurlijke genegenheid, onverbiddelijk, onbarmhartig: 32 Die het oordeel van God kennen, dat zij die zulke dingen doen de dood waard zijn, doe niet alleen hetzelfde, maar heb plezier in hen die ze doen.


De overtuigingen van de adventistische kerk van de zevende dag, het is de bruid van openbaring 12. De ware kerk, Jezus zegt dat alle andere kerken Babylon zijn. Toch kan de 7e-dags adventistische kerk bij mij in de buurt doen als de wereld. Omdat ze niet weten wat zonde is. En bijna niemand op aarde weet wat zonde is.

zonde is

God niet liefhebben

Niet van anderen houden


Kun je van anderen houden en de bovengenoemde dingen doen? Nee

wat zijn de overtuigingen van de 7e-dags adventistische kerk Het belangrijkste geloof in plaats van de sabbat zo vaak te herhalen en kerken gevuld met wetticisten te hebben, zou zijn om de boodschap van gerechtigheid door geloof te bestuderen


4 7e dag adventistische kerk lauw Geen geestelijk leven

Ik zie dat veel leden van de 7e-dags adventistische kerk bij mij in de buurt geen geestelijk leven hebben. Als we de preken horen, of als ik met ze praat. En ik heb het niet alleen over de 7e-dags adventistische kerk, want dit gebeurt over de hele wereld.
Maar het verschil is dat de 7e-dags adventistische kerk anders zou moeten zijn en gescheiden zou moeten zijn en geestelijk leven zou moeten tonen. Wanneer we praten met iemand die verondersteld wordt een christen te zijn, zouden we een boodschap moeten horen. Als ik met veel christenen en 7e-dagsadventisten praat, hebben ze geen boodschap te geven. Het betekent

1 Ze bestuderen hun Bijbel niet

2 Ze bidden niet


Zoals wanneer we tijd doorbrengen met Jezus Hij geeft ons een boodschap en Hij spreekt tot ons in zijn Woord en gebed De overtuigingen van de zevende dag adventistische kerk er staat dat de truch kerk in de woestijn ging 1260 jaar de pauselijke vervolging tijd, dan de ware kerk komt uit


Perfect geloof van uw 7e-dags adventistische kerk bij mij in de buurt Dus wat zijn de overtuigingen van de 7e-dags adventistische kerk Jezus zegt dat het uitkomt na de 1260 jaar pauselijke vervolging dan eindigde in 17985 7e dag adventistische kerk lauw Geen evangelisatie

Ik ben in een stad met een miljoen inwoners. Er zijn ongeveer tienduizend 7e-dags adventisten. Hoe lang duurt het om met twintigduizend een stad van een miljoen te bereiken?


Als elk lid praat of drie personen per dag bereikt, zou het ongeveer een maand duren voordat iedereen in de gemeente weet wie de 7e-dagsadventisten zijn. Ongelofelijk om te zien dat veel mensen met wie ik heb gesproken zeggen Wie? De zevende dag wat?


In United staat dat er driehonderd miljoen mensen zijn. Er zijn een miljoen 7e-dagsadventisten. Het betekent dat als elk lid met tien personen per dag praat, dat er tien miljoen mensen op een dag worden bereikt. Dat zijn honderd miljoen mensen bereikt in tien dagen.


Waarom zijn er nog steeds zoveel mensen in de verenigde staten die nog nooit van de zevendedagsadventistenkerk hebben gehoord? Wat doet de kerk? Wat doen de leden? Waarom vertellen ze anderen niet over de waarheid? Wist je dat het maar één minuut kan duren om te zeggen

Ken jij Ellen G White? Zij is de ware profeet, er zijn gratis apps met al haar boeken in google


De overtuigingen van de zevende dag adventistische kerk zijn allemaal bijbels, de zevende dag adventistische kerk bij mij in de buurt gelooft de waarheid, maar de leden lijken niet altijd op Jezus het is in een lukewamr staat Wat zijn de overtuigingen van de zevende dag adventistische kerk het is de kerk van openbaring 12 De ware kerk


Waarom niet naar Jezus komen en de genezingsboodschap voor de Laodiceërs bestuderen, de boodschap van gerechtigheid door geloof? Deze boodschap is leven of dood. Deze boodschap van gerechtigheid door geloof is de enige oplossing voor een laodiceaanse toestand, zegt Ellen g White, het is de boodschap waarvan het lot van de hele kerk afhangt

Als je Jezus niet hebt aangenomen voordat Jezus van je houdt Zou het een gek idee zijn om Jezus nu in je hart te accepteren? Herhaal

Vader God vergeef mijn zonden, help me om de gerechtigheid van Jezus te hebben en breng me alsjeblieft naar de hemel in de naam van Jezus. Amen8 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

댓글


CHURCH FUEL BANNER.png
PAYPAL DONATE.jpg
BEST BIBLE BOOKSTORE.png
DOWNLOAD E BOOK 2.png
bottom of page