top of page
Zoeken

5 manieren om geen legalist te zijn

5 manieren om geen legalist te zijn


Wist je dat als je een wetticist bent, je van Christus gescheiden bent? Dit is wat Paulus tegen Galaten zei. Sommigen probeerden gered te worden door de wet en Paulus zei dat ze een vals evangelie prediken, dat ze gescheiden waren van Jezus.


Wist je dat als je een legalist bent, je trots bent en denkt dat er goede dingen in je zitten? Dit zijn leugens die moeten worden verwijderd, zodat je een echte christen wordt. Ontdek de 5 manieren om geen legalist te zijnDe gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar illustreert dit punt goed. Was Paulus een farizeeër, hij heette bij naam, maar Paulus was het ultieme voorbeeld van een niet-wetticus. De gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar We zien dat de farizeeër denkt dat hij goed is, de tollenaar weet dat hij een slecht mens is. Aan welke kant staat u?


De gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar

Lucas 18 9 Aan sommigen die zeker waren van hun eigen gerechtigheid en op iedereen neerkeken, vertelde Jezus deze gelijkenis: 10 “Twee mannen gingen naar de tempel om te bidden, de een een Farizeeër en de ander een tollenaar. 11 De Farizeeër stond bij zichzelf en bad: 'God, ik dank U dat ik niet ben zoals andere mensen - rovers, boosdoeners, overspelers - of zelfs zoals deze tollenaar. 12 Ik vast twee keer per week en geef een tiende van alles wat ik krijg.'


13 Maar de tollenaar bleef op een afstand staan. Hij keek niet eens naar de hemel, maar sloeg zich op de borst en zei: 'God, heb medelijden met mij, een zondaar.'14 'Ik zeg u dat deze man, in plaats van de ander, gerechtvaardigd voor God naar huis ging. Want allen die zichzelf verhogen, zullen vernederd worden, en degenen die zichzelf vernederen zullen verhoogd worden.”


1 Accepteer dat je niet goed bent

De enige manier waarop u uzelf kunt reinigen van wetticisme is te erkennen dat u niet goed bent en dat alleen God goed is. Tenzij je dat doet, is er geen hoop voor je. Als je de vraag stelt aan honderd mensen op straat


Ben jij een goed mens?

Hoevelen zullen zeggen dat ik een goed mens ben? Bijna iedereen

Het laat zien dat wetticisme bijna overal in de samenleving aanwezig is. Sommige landen zijn meer wettisch dan andere.


De farizeeër en de tollenaar laten zien dat je een christen en een slecht mens kunt zijn. De naam christen betekent niets. De bijbel zegt dat er geen goed is, zelfs niet één ze zijn allemaal verdwaald er is niemand die God zoekt


De bijbel zegt ook dat tenzij we met de wortel verbonden zijn, de tak geen geestelijk leven bevat. De bijbel zegt dat allen hebben gezondigd en de heerlijkheid van God missen. Laten we het feit accepteren dat er niet één goede persoon op aarde is, zelfs niet éénAl onze goede werken zijn als vuile vodden. Je kunt je best doen en zonder God is het nog steeds slecht, want de bedoelingen zijn slecht, egoïstisch, corrupt. Toen Jezus werd meegenomen vluchtten alle apostelen. We zijn maar mensen, we zijn stof, we zijn klei, mensen zijn niet God. Er is nooit een goed mens geweest sinds de schepping van de wereld.


Sommige mensen zijn minder slecht dan anderen, maar ze zijn nog steeds slecht omdat er in mensen niets goeds is. Paulus zei dat ik weet dat in mij, dat in mijn vlees is, niets goeds woont. Als ik goed wil doen, is het kwaad in mij aanwezig.


Als Paulus, de beste christen die ooit heeft geleefd, kan zeggen dat hoeveel te meer jij en ik slecht zijn? Was Paulus een farizeeër ja, maar God veranderde Paulus om zijn zondigheid te beseffen en de gerechtigheid van Jezus te ontvangen. Paulus doodde christenen en in zijn wetticisme dacht hij dat hij een goede daad deed.


De gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar laat zien dat sommige christenen erkennen dat ze slecht zijn en de gerechtigheid van Jezus door geloof kunnen ontvangen. Tenzij je Jezus elke dag om zijn gerechtigheid vraagt, zul je falen.


2 Accepteer dat je een zondaar bent

Heb je ooit gezondigd? Dan ben je geen goed mens. Sommige kerken leren dat uw goede werken de slechte werken elimineren. Geen Adam en Eva zondigden tijd en ze stierven. Hetzelfde geldt voor jou en mij voor één zonde, alleen jij en ik verdienen het om te sterven.

Het loon van de zonde is de dood


Zonde is de overtreding van de wet. Niet de menselijke wet zonde is de overtreding van Gods wet. We moeten ook menselijke wetten houden omdat God dat zei. We zijn zondaars en alle mensen hebben gezondigd, interessant om te weten dat Jezus nooit zondigde toen hij op aarde was. Daarom kon Jezus onze prijs aan het kruis betalen.


De farizeeër en de tollenaar laten zien dat de farizeeër zich op de borst sloeg terwijl hij zei God, ik ben een god persoon ik doe dit en dat. Interessant om te zien dat legalisten denken dat ze door iets te doen gerechtigheid ontvangen. Dit toont hun goddeloze hart als ze Gods gunst proberen te kopen, ze proberen gerechtigheid te ontvangen door te doen.


Het laat dus zien dat wettische en farizeeën niet goed zijn, want goed zijn zou iets zijn wat we zijn en als we goed waren, zouden we geen dingen hoeven te doen om onze goedheid op te eisen. Onze goedheid zou al in ons zijn. Gewoon door te zeggen dat ik dit doe, ik ben een goed mens, bewijst dat legalisten slecht zijn.Was Paulus een farizeeër ja, maar in Galaten zei Paulus dat?

Dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt in de ogen van God is duidelijk. Hier zien we dat mensen gezien kunnen worden als goede mannen in de ogen van mensen. Maar wat is belangrijk om door God of door mensen geaccepteerd te worden? Jakobus 4 4 Weet u niet dat vriendschap met de wereld vijandschap met God is? Accepteer dat je een zondaar bent3 Accepteer dat alleen Jezus goed is

Toen de jonge rijke mannen bij Jezus kwamen, zei hij: Goede mannen, Jezus zei:

Niemand is goed behalve God


We zien hier een andere wetticist die Jezus probeert te laten zien dat hij verlossing probeerde te verkrijgen door werken. De bijbel is duidelijk dat alleen God goed is, wanneer mensen goede daden doen door de kracht van God, dan was de mens slechts een kanaal. God deed het werk. Mannen is slechts een kanaal voor goed of kwaad


Openbaring 19 zegt dat Jezus is

Waarachtig en rechtvaardig en in gerechtigheid oordeelt hij en voert oorlog

Tot de farizeeër zei Jezus Wie kan mij overtuigen van zonde. Maar in de ogen van de wereld was Jezus slecht zoals de farizeeën zeiden dat hij een duivel had. Het laat zien hoe corrupt en verkeerd het oordeel van mensen is.4 Accepteer dat alleen Jezus gerechtigheid heeft

Het goede nieuws is dat Jezus de oplossing heeft. Jezus wil dat je ziet dat je niet goed bent en dat je dat ook nooit zult zijn en alleen in Jezus is een kracht die gerechtigheid door geloof wordt genoemd en die je kan helpen Zijn gerechtigheid te krijgen.


Het betekent niet dat je nooit meer zult zondigen, maar je staat op na een val en loopt weer, en toch wandelen we niet in onze eigen kracht maar in Gods kracht en gerechtigheid. Toch is het mogelijk om nooit meer te zondigen.


De farizeeër en de tollenaar laten zien hoeveel mensen beweren religieus te zijn en slecht, egoïstisch, trots en blind voor hun eigen geestelijke toestand. In verschillende landen zien we hetzelfde, religieuzen en atheïsten over de hele wereld denken dat ze goed zijn.


Ze realiseren zich niet dat alleen God de oplossing heeft, de gerechtigheid door geloof die kracht geeft om te doen en goed te zijn.


Was Paulus een farizeeër voor zijn blinde ontmoeting ja, we zien dat God Paulus blind maakte zoals wetticisten zichzelf goed zien in hun eigen ogen. We zien dat God de dingen totaal anders ziet dan mensen de dingen zien.De gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar laat zien dat menselijke principes en gerechtigheid waardeloos zijn om het hart te veranderen. Menselijke dogma's zijn waardeloos om iemand goed te maken. Menselijke edicten zijn niet bij machte om hun burgers te veranderen in goede, eerlijke, vriendelijke mensen


5 Accepteer dat je, tenzij je dat doet, niet naar de hemel kunt gaan

Dit is zo'n serieus onderwerp omdat veel religieuze mensen denken dat ze door Jezus te accepteren automatisch naar de hemel gaan. Het is niet waar


Jezus zei tegen de dwaze maagden:

Ik weet niet van waar je van Mij gaat, jij die ongerechtigheid werkt

Is het dezelfde liefhebbende Jezus die kinderen in zijn armen nam die zegt tegen vijftig procent van het christendom Ga weg? Ja De vijf maagden vertegenwoordigen de helft van het christendom.


Velen zullen in mijn naam komen en zeggen dat we dat deden

geprofeteerd

Drijf duivels uit

Vele prachtige werken


Het is mogelijk dat deze vijftig procent van het christendom met het huidige aantal ongeveer een miljard personen is. Ze hielpen de armen, ze gingen elke week naar de kerk, ze voedden de hongerigen. Toch zal Jezus hen vertellen dat u het wiedenkleed niet hebt; die werken dacht u zelf te doen en om de glorie van mensen te ontvangen.


Jezus zei hoe kun je geloven dat je eer van elkaar ontvangt en niet de glorie zoekt die alleen van God komt. Jezus zei ook:

Niet hij die zichzelf aanprijst, wordt aanvaard, maar hij die de Heer aanprijst.


De mannen kwamen binnen op het bruiloftsfeest met zijn eigen gerechtigheid en zijn eigen werken. Hij was er zeker van dat hij naar binnen kon gaan omdat hij een christen was en nooit veel kwaad deed. Maar hij had zijn eigen gerechtigheid en beroofde God van zijn heerlijkheid en dacht dat hij God was, zoals alle mensen die wettisch zijn denken dat ze God zijn.


Tenzij je de gerechtigheid van Jezus vraagt, zul je die van jezelf hebben, je kunt niet tegelijkertijd borh hebben. Aardse verdorven werken van Gods volmaakte heiligheid en gerechtigheid. Welke ga je kiezen. Kies deze dag die je zult hebben

uw menselijke gebrekkige werken of Jezus volmaakte gerechtigheid?


Herhaal na mij Vader God, ik zie mezelf als een zondaar nu vraag ik u alstublieft om mij te vergeven

Leg alstublieft uw gerechtigheid op mij en help mij om met u te wandelen totdat Jezus komt in de naam van Jezus. Amen
6 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


CHURCH FUEL BANNER.png
PAYPAL DONATE.jpg
BEST BIBLE BOOKSTORE.png
DOWNLOAD E BOOK 2.png
bottom of page