top of page
Ieškoti

Kokie yra geriausi argumentai prieš evoliuciją?

Tai labai geras klausimas, nes dauguma krikščionių mažai žino apie kūrybą. Tik Dievas sako, kad tai yra tiesa, kad to pakanka tam, kas tiki ir kasdien skaito Bibliją. Bet kas neskaito Biblijos, jo tikėjimas bus silpnas ir jam bus sunku patikėti Biblija. Tikėjimas yra kaip raumuo, nepasinaudojus jis nusilpsta, jei dažnai nesiklausome Biblijos, tada ir mūsų tikėjimas būk silpnas .Išsiaiškinkime kurie yra geriausi argumentai prieš evoliuciją .Geriausi argumentai prieš evoliuciją? Kas bus išgelbėtas?

Ateistai yra mano draugai, tikiu, kad daugelis ateistų gali patekti į dangų. Ir kad daugelis krikščionių, kurie vadinasi tik krikščionimis, bet savo vaisiais parodo, kad priklauso šėtonui, nepateks į dangų. Tai ne tiek žmogaus, kuris teigia esąs vienu ar kitu dalyku, profesija, bet tai,


kas yra asmuo. Jei kas nors yra malonus, sąžiningas, nuolankus, mielas, nuoširdus, nesmerkiantis, tada jis turi daug daugiau galimybių patekti į dangų nei daugelis krikščionių. Kokie yra geriausi argumentai prieš evoliuciją?


Vienas didžiulis argumentas yra tai, kad Biblija moko to, ką mes ką tik skaitome. Daugelis ateistų tiki, kad Biblija moko, kad visi krikščionys pateks į dangų. Tai netiesa, iš tikrųjų Jėzus pasakė, kad dauguma krikščionių nepateks į dangų. Jėzus pasakė, kad vienoje vietoje mažiausiai 50 procentų krikščionių nebus įleista į dangų. Kita vieta, kurią Jėzus sako, kad daugelis arba didžioji dauguma krikščionių neįeis. Kitoje vietoje Jėzus sako, kad tuo pačiu metu daugelis iš rytų, tai reiškia, kad ne krikščionys įeis ir valgys su Abraomu.


MT 7 21 „Ne kiekvienas, kuris man sako: 'Viešpatie, Viešpatie', įeis į dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo mano dangiškojo Tėvo valią. 22 Tą dieną daugelis man sakys: „Viešpatie, Viešpatie, argi mes nepranašavome Tavo vardu, išvarėme demonų Tavo vardu ir nepadarėme daug stebuklų Tavo vardu?“ 23 Ir tada aš jiems pasakysiu: „Aš niekada tavęs nepažinojo; šalin nuo manęs, jūs, kurie darote neteisybę!
MT 25 Tada dangaus karalystė bus panaši į dešimt mergelių, kurios, paėmusios žibintus, išėjo pasitikti jaunikio. 2 Penki iš jų buvo išmintingi, o penki – kvaili. 3 Kvailiai pasiėmė savo lempas ir nesiėmė su savimi aliejaus, 4 o išmintingieji pasiėmė aliejaus į savo indus su lempomis. 5 Bet jaunikiui vėluojant, jie visi užmigo ir užmigo.


6 Vidurnaktį pasigirdo šauksmas: ‘Štai ateina jaunikis; išeik jo pasitikti!’ 7 Tada visos tos mergelės atsikėlė ir aptaisė savo lempas. 8 Kvailys pasakė išmintingiesiems: „Duokite mums savo aliejaus, nes mūsų lempos užgęsta.“ 9 Bet išmintingieji atsakė: „Ne, kad neužtektų mums ir jums. bet verčiau eikite pas tuos, kurie parduoda, ir pirkite sau“.


10 Jiems einant pirkti, atėjo jaunikis, ir tie, kurie buvo pasiruošę, įėjo su juo į vestuves. ir durys buvo uždarytos. 11 Po to atėjo ir kitos mergelės, sakydamos: „Viešpatie, Viešpatie, atverk mums!“ 12 Bet jis atsakė: „Iš tiesų sakau tau: aš tavęs nepažįstu. 13 Todėl budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos, kurią ateis Žmogaus Sūnus.


MT 8 10 Tai išgirdęs, Jėzus stebėjosi ir tarė sekantiems: „Iš tiesų sakau jums: tokio didelio tikėjimo neradau net Izraelyje! 11 Aš sakau jums, kad daugelis ateis iš rytų ir vakarų ir susės su Abraomu, Izaoku ir Jokūbu dangaus karalystėje. 12 Bet karalystės sūnūs bus išmesti į išorinę tamsą. Bus verksmas ir dantų griežimas.


Geriausi argumentai prieš evoliuciją? Tikėjimas

Tikėjimo argumentas yra įdomus, kai ieškome geriausių argumentų prieš evoliuciją. Kaip daugelis ateistų mano, kad krikščionys savo tikėjimą grindžia niekuo, ir jie turi daug absoliučių įrodymų. Taip nėra, Biblijoje gausu daug nepaneigiamų Biblijos pagrįstumo įrodymų, pavyzdžiui, 300 pranašysčių Senajame Testamente apie Jėzaus atėjimą. Jie buvo parašyti daug metų prieš Jėzaus gimimą žemėje.Tiesą sakant, pranašystė yra vienas iš didžiausių argumentų, kurio negalima paneigti, nes pranašystės yra labai tikslios. Tik tas, kuris gyvena nuodėme ateičiai ir yra dieviškas, gali mums pasakyti, kas nutiks tūkstančius metų į priekį. Arba Apreiškimo 9 ir Osmanų imperijos žlugimo atveju – prieš 2000 metų išsakyta pranašystė, kuri suteikia mums iki pat Osmanų imperijos žlugimo 1840 m. rugpjūčio 11 d.


JN 14 29 29 „Ir dabar aš jums pasakiau, prieš tai įvykstant, kad, kai tai įvyks, patikėtumėte. IS 42 8 Aš esu Viešpats, tai yra mano vardas. Ir savo šlovės kitam neatiduosiu, nei savo šlovės raižytiems atvaizdams. 9 Štai išsipildė buvę dalykai, aš skelbiu naujus. Prieš jiems iškylant, aš tau apie juos papasakosiu“.


Ar ateistai tiki? Taip, jie tiki diplomais, tiki žmonėmis, kurie vadinami mokslininkais. Jie pasitiki žmogaus samprotavimais ir žmogaus sumanymais. Jie labai tiki žmonių nuomone. Tai labai pavojinga. Viena vertus, religingi žmonės sako, kad tiki Dievu ir Biblija, bet iš kitos pusės ateistai turi būti sąžiningi, kad suprastų, jog tiki tikėjimu. Tikėjimas žmogaus samprotavimu.


Ieškodami geriausių argumentų prieš evoliuciją, išsiaiškiname, kad nėra įrodymų, jog žemė ir visata atsirado iš nieko. Maži pakeitimai nėra įrodymas ar argumentas, nes Dievas gali labai gerai dirbti mažuose pakeitimuose. Ir niekas neįrodė, kad tie maži pokyčiai sukūrė ką nors kita nei pirmasis padaras.Abi grupės tiki, krikščionys tiki Biblijos pranašystėmis ir tuo, kad tai, ką jie mato, negali atsirasti atsitiktinai, iš niekur, iš nieko be jokios priežasties. Ateistai tiki, kad žmogaus samprotavimai yra be trūkumų ir kad nedideli pokyčiai, kuriuos jie įsivaizduoja ir tikisi, sukūrė viską, ką matome. Abi išvados yra religinės ir pagrįstos tikėjimu.


Geriausi argumentai prieš evoliuciją? Natūralios atrankos planavimas

Ar gali kas nors atvykti ar egzistuoti to neplanuojant? Ne Tai vienas geriausių argumentų prieš evoliuciją. Net jei nesame prieš nieką, esame už vienybę ir meilę, mylime visus, bet esame už tiesą ir tikime, kad tiesos reikia laikytis. Ir jei mes vis dar nesutariame, kai jis pateikiamas, galime išeiti iš diskusijos pasimokę vieni iš kitų.


Šis argumentas buvo pateiktas apie 3000 ateistų, įskaitant žinomus mokslininkus. Nė vienas iš jų negalėjo atsakyti į klausimą. Kai kurie išvengtų tikrosios problemos, bet niekada niekas negalėtų atsakyti į šį argumentą. Sakoma, kad niekas negali egzistuoti, jei tai nėra suplanuota. Automobilis, batas, lėktuvas, pastatas, kompiuteris turi būti suplanuoti. Palyginimas yra būdas palyginti ką nors, kad būtų galima suprasti. Čia mes žinome, kad viskas, kas egzistuoja, turi būti suplanuota.


Nebent tas dalykas yra suplanuotas, tada jo egzistavimas būtų tik magija. Medienos gabalas negali sukurti pilies net milijardus metų. Iš metalo gabalo niekada nepadarys „Lamborghini“, net ir skaičiuojant milijardus metų. Kiek tai daugiau pasakytina apie gyvas būtybes, kurios yra daug sudėtingesnės nei automobiliai ir kompiuteriai? Tai reiškia , kad ateistai duoda dievišką duoklę natūraliai atrankai to nežinodami . Panagrinėkime natūralią atranką.
Ar jis turi smegenis, intelektą, sąžinę? Ne Tada jis negali planuoti. Dievas sukūrė natūralią atranką, kad išsaugotų rūšis. Jei persikelsime iš Sibiro į Afriką, prisitaikysime prie klimato ir maisto. Ši adaptacija. Jis nesukuria naujų rūšių, jis tiesiog prisitaiko. Yra maži šunys ir dideli šunys. Tačiau šunims nėra genetinės informacijos, kad būtų galima sukurti dramblį. Vienintelis būdas daiktams pasirodyti neplanuojant to burtų keliu. Jokiu kitu būdu evoliucija negali įvykti.


Ateistai gali sakyti, kad netikiu, kad tai magija, bet faktas yra tas, kad jei taip ir turi būti, mokslas, tai šiandien niekas negali paaiškinti, kaip natūrali atranka galėtų sukurti dalykus be smegenų, minties, intelekto ar planavimo. Jei to negalima paaiškinti, tai nėra moksliška. Tai vis dar yra religinis įsitikinimas. Jei žmogus gali atvykti atsitiktinai surinktas iš atsitiktinių procesų, tai iš medžio gabalo atsitiktiniais procesais gali tapti pilis. Bet mes žinome, kad tai neįmanoma. Matematiškai iš medžio gabalo niekada nebūtų galima sukurti pilies.


Kadangi pilies statybai reikia sumanumo, planavimo, tikslo ir medžiagos. Tas pats pasakytina apie gyvūnus ir žmones. Itin sudėtinga technika negali atvykti po truputį be jokios priežasties. Net po truputį reikėtų turėti tikslą ir kryptį. Tačiau be samprotavimo galios natūrali atranka neturi plano, neturi krypties. Be krypties nieko negalima surinkti ar sukurti.

Geriausi argumentai prieš evoliuciją? Sudėtingumas

Tai veda prie dar vieno geriausių argumentų prieš evoliuciją – sudėtingumą. Kaip atsitiktinis procesas gali padaryti kažką tikslaus, sudėtingo ir surinkto iš niekur? Tai neįmanoma . Kad mašina veiktų, ji turi turėti daug dalių kartu. Automobilio variklis be vienos dalies negali veikti. Ar automobilis gali būti vienas gabalas vienu metu? Ne, nes jis negalėtų veikti milijardus metų.Taip pat geriausi argumentai prieš evoliuciją yra sudėtingumo problema įsitikinimuose, kurie sako, kad viskas vyksta be intelekto, planavimo ar krypties. Jei nėra krypties, negali būti baigtumo ir galutinio tikslo. Kaip sakė Darvinas, viskas gamtoje būtų visiškame chaose, jei jo teorija būtų teisinga. Nebūtų jokios organizacijos. Beždžionės būtų automobilio dalis. Žirafos būtų liūto dalis ir pan.


Variklis negali veikti, nebent visos dalys kartu surenkamos tuo pačiu metu. Paimkite vieną komponentą ir visa mašina sugenda. Žmogus negali atvykti vienu gabalu. Viena ranka, po milijonų metų pėda, tada inkstai, tada kaklas. Tai neturi prasmės. Visos dalys turi būti sujungtos vienu metu, kad žmogus būtų gyvas.


Žmogus negali gyventi be kraujotakos sistemos, be smegenų ar be maisto virškinančio skrandžio. O natūrali atranka, kadangi ji negali mąstyti, planuoti, jausti ar turėti jokios krypties, niekada nebūtų galėjusi nieko sukurti. Natūrali atranka yra programa, sukurta tik rūšims išsaugoti ir pritaikyti.Geriausi argumentai prieš evoliuciją? Daiktų jaunas amžius

Jaunam daiktų amžiui, kaip ir seniausiems medžiams, yra 4000 metų. Seniausiems koraliniams rifams yra 4000 metų. Seniausioms kometoms tėra keli tūkstančiai metų. Jei žemei yra milijardai metų, tai kodėl nerandame milijardų metų senumo medžių? Kodėl šriftas mes


randame koralinius rifus, kurie yra daug didesni. Kaip galime apskaičiuoti koralinių rifų amžių pagal jų augimo greitį.

Žemė lėtėja maždaug 2 sekundes per metus. Jei žemei buvo milijardai metų, tai reiškia, kad prieš 1 milijoną metų žemė sukasi taip greitai, kad gyvybė Žemėje negalėjo būti įmanoma.


Manoma, kad milijonų metų senumo gyvūnų fosilijos yra tokios pat kaip ir šiandien randami gyvūnai. Kaip tai gali būti? Jei būtų evoliucija, tai tie gyvūnai būtų išsivystę. Matome, kad evoliucijos teorija turi didelę problemą. Šiuolaikiniame moksle yra mokslinių dalykų, bet jis yra sumaišytas su religija ir žmonės nesuvokia, kad dėl mokslinių faktų jie tiki visu paketu.


Mokslas yra kūrybos ieškojimas. Maždaug Darvino laikais tai buvo pavogta iš kreacionistų Ir su moksliniais faktais astronominiai vienetai, kuriuos galime įrodyti, išbandyti ir parodyti. Buvo pridėta religija, milijardai metų, Didysis sprogimas, geologinė kolona, ​​pangea ir įsitikinimai, kurie nėra mokslas. Kurių negalima įrodyti, išbandyti ar įrodyti.

Tikimės, kad tai padėjo jums suprasti kūrimo pusę. Mes visi esame broliai ir draugai žemėje, mums reikia dirbti kartu ir vienytis. Nėra dviejų žmonių, kurie tiki vienodai. Tačiau tai gali atverti akis kūrybai. Apsilankykite mūsų kūrimo televizijos puslapyje ir apsilankykite mūsų kūrimo knygų atsisiuntimo puslapyje.

3 peržiūros0 komentarų

Naujausi įrašai

Rodyti viską

Comments


CHURCH FUEL BANNER.png
PAYPAL DONATE.jpg
BEST BIBLE BOOKSTORE.png
DOWNLOAD E BOOK 2.png
bottom of page