top of page

ŽEMĖS PASKUTINĖS DIENOS PRIVATUMO POLITIKA

 
 
 

Svetainės naudojimo sąlygos ir sąlygos

1. Sąlygos

Prisijungdami prie šios svetainės, jūs sutinkate laikytis šių interneto svetainės naudojimo sąlygų, taikomų įstatymų ir taisyklių bei jų laikymosi. Jei nesutinkate su bet kuria iš nurodytų sąlygų, jums draudžiama naudotis šia svetaine ar prie jos prieiti. Šioje svetainėje esanti medžiaga yra saugoma atitinkamų autorių teisių ir prekių ženklų įstatymų.

2. Naudokite licenciją

 1. Leidžiama laikinai atsisiųsti vieną medžiagos (duomenų ar programų) dublikatą iš ŽEMĖS PASKUTINĖS DIENOS svetainės tik asmeniniam ir ne verslo reikmėms. Tai yra tik licencijos leidimas, o ne nuosavybės teisės keitimas, ir pagal šį leidimą jūs negalite:

  1. keisti arba kopijuoti medžiagą;

  2. naudoti medžiagą bet kokiam komerciniam naudojimui arba viešam pristatymui (verslui ar ne verslui);

  3. bandyti dekompiliuoti arba atkurti bet kokį produktą ar medžiagą, esančią EARTH LAST DAY svetainėje;

  4. pašalinti iš medžiagos bet kokias autorių teises ar kitus ribojančius dokumentus; arba

  5. perduoti medžiagas kam nors kitam arba net „atspindėti“ medžiagą kitame serveryje.

 2. Todėl šis leidimas gali būti nutrauktas, jei nepaisysite bet kurio iš šių apribojimų, ir gali būti nutrauktas iki PASKUTINĖS ŽEMĖS DIENOS, kai tik bus nuspręsta. Nutraukus leidimą arba nutraukus jūsų žiūrėjimo leidimą, turite sunaikinti visą atsisiųstą medžiagą, kuri priklauso jums elektronine ar spausdinta.

3. Atsisakymas

 1. ŽEMĖS PASKUTINĖS DIENOS svetainėje medžiaga pateikiama tokia, kokia yra. PASKUTINĖ ŽEMĖS DIENA neteikia jokių garantijų, perduodamų ar siūlomų, todėl atsisako ir panaikina visas kitas garantijas, įskaitant be kliūčių, numanomas garantijas ar tinkamumo prekiauti būsenas, tinkamumą dėl konkrečios priežasties arba licencijuoto turto nepažeidimą ar kitokį teisių pažeidimą. . Be to, EARTH LAST DAY negarantuoja ir neteikia jokių pareiškimų, susijusių su medžiagos panaudojimo tikslumu, tikėtinais rezultatais ar neprilygstama kokybe savo interneto svetainėje arba apskritai tapatinant su tokia medžiaga ar bet kokiomis su šia svetaine susietose paskirties vietose.

4. Apribojimai

Jokiu būdu PASKUTINĖ ŽEMĖS DIENA arba jos tiekėjai neturėtų patirti jokios žalos (be suvaržymų, žalos praradus informaciją ar naudą arba dėl verslo kišimosi), atsirandančios dėl naudojimo ar bejėgiškumo panaudoti medžiagą PASKUTINĖS ŽEMĖS DIENOS metu. Interneto svetainė, neatsižvelgiant į galimybę, kad PASKUTINĖS DIENOS ŽEMĖS arba PASKUTINĖS DIENOS ŽEMĖS įgaliotam atstovui buvo pranešta žodžiu arba raštu apie tokios žalos tikimybę. Kadangi kai kurios nuostatos neleidžia apriboti numanomų garantijų arba kliūčių įsipareigojimams dėl didelės ar atsitiktinės žalos, šie apribojimai gali neturėti jokios įtakos.

5. Pakeitimai ir klaidos

EARTH LAST DAY svetainėje rodomoje medžiagoje gali būti spausdinimo ar fotografijos klaidų. PASKUTINĖ ŽEMĖ negarantuoja, kad bet kuri jos svetainėje esanti medžiaga yra tiksli, baigta ar naujausia. PASKUTINĖ ŽEMĖ PASKUTINĖ DIENA gali patobulinti savo svetainėje esančią medžiagą bet kuriuo atveju be įspėjimo. ŽEMĖ PASKUTINĖ DIENA, tai vėlgi, nesiryžta atnaujinti medžiagos.

6. Nuorodos

ŽEMĖ PASKUTINĖ DIENA nepatikrino daugumos svetainių ar nuorodų, susietų su jos svetaine, ir nėra atsakinga už tokio prijungto tinklalapio esmę. Bet kokio ryšio įtraukimas nereiškia, kad svetainė palaiko PASKUTINĖS ŽEMĖS DIENĄ. Bet kurios tokios prijungtos svetainės naudojimas prisiima vartotojo riziką.

7. Svetainės naudojimo sąlygų pakeitimai

PASKUTINĖ ŽEMĖ gali atnaujinti šias savo svetainės naudojimo sąlygas bet kuriuo metu be įspėjimo. Naudodamiesi šia svetaine sutinkate laikytis tuomet galiojančios šių naudojimo sąlygų formos.

8. Taikanti teisė

Bet koks atvejis, susietas su PASKUTINĖS ŽEMĖS svetaine, turėtų būti administruojamas pagal JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS PASKUTINĖS DIENOS ŽEMĖS valstijos šalies įstatymus, neatsižvelgiant į jos įstatymo nuostatas.

Bendrosios taisyklės ir sąlygos, taikomos naudojant svetainę.

Privatumo politika

Jūsų privatumas mums yra labai svarbus. Taip pat mes sukūrėme šią politiką siekdami galutinio tikslo, kurį turėtumėte pamatyti, kaip mes renkame, naudojame, perduodame ir atskleidžiame bei naudojame individualius duomenis. Toliau pateikiami mūsų privatumo politikos planai.

 • Prieš rinkdami asmeninę informaciją arba tuo metu, mes nustatysime tikslus, kuriais informacija renkama.

 • Mes rinksime ir naudosime individualius duomenis, siekdami patenkinti mūsų nurodytas priežastis ir kitais gerais tikslais, nebent gausime atitinkamo asmens sutikimą arba kaip reikalaujama pagal įstatymus.

 • Mes tik saugosime individualius duomenis tiek, kiek būtina, kad būtų patenkintos šios priežastys.

 • Mes rinksime asmeninius duomenis teisėtomis ir pagrįstomis priemonėmis ir, jei reikia, su atitinkamo asmens informacija ar sutikimu.

 • Asmeninė informacija turi būti svarbi priežastims, dėl kurių ji turi būti naudojama, ir, kiek tai būtina dėl tų priežasčių, turi būti tiksli, užbaigta ir atnaujinta.

 • Asmeninius duomenis saugosime apsaugos skydais nuo nelaimių ar įsilaužimo, taip pat nuo nepatvirtintos prieigos, atskleidimo, dauginimo, naudojimo ar pakeitimo.

 • Nedelsdami suteiksime klientams prieigą prie mūsų individualių duomenų administravimo politikos ir procedūrų.

Esame orientuoti į savo verslo lyderystę pagal šiuos standartus, turėdami konkretų galutinį tikslą – užtikrinti, kad individualių duomenų privatumas būtų saugus ir išlaikomas.

Vizija

Tai pastraipa. Spustelėkite „Redaguoti tekstą“ arba dukart spustelėkite teksto laukelį, kad pradėtumėte redaguoti turinį ir būtinai pridėkite atitinkamą informaciją ar informaciją, kuria norite pasidalinti su savo lankytojais.

bottom of page