top of page
Ieškoti

5 priežastys, kodėl nuogybės Biblijoje nėra nuodėmė

5 priežastys, kodėl nuogybės Biblijoje nėra nuodėmė


Tai labai svarbi tema mano širdžiai, kaip ir ištvirkavimo seksas iš santuokos yra nuodėmė. Nes matau, kad tiek daug krikščionių naudojasi nuogumui ir seksui. Nors jie yra arogantiški, savanaudiški, apatiški ir nekenčiantys. Penkios priežastys, kodėl nuogumas Biblijoje nėra nuodėmė
Ar turėtume sekti tulžį, ar ką mums sako priimtos bažnyčios? Turime atsiminti, kad penki ar penkiasdešimt procentų išmintingų mergelių nepatenka į dangų. Ir daugelis bažnyčių turi doktrinų apie velnius. Išsiaiškinkime, ką Biblija sako apie nuogumą.


5 priežastys, kodėl nuogybės Biblijoje nėra nuodėmė


1 Ar nuogumas yra nuodėmė, Dievas sukūrė kūną

Viskas, ką Dievas sukūrė, yra Dievas, apie kurį mums pasakoja Biblija? Sakydamas, kad kūnas yra blogis, o nuogumas – blogis, tvirtinama, kad tikėjimas reiškia, kad Dievas sukūrė blogus ir piktus dalykus. Dievas niekada nieko blogo nesukūrė. Lygiai taip pat ir su seksu – seksas niekada nėra blogas, kai neapgaudinėjame ir juo nesikeičiame.


Ar nuogumas yra gerai, nes viskas, kas buvo sukurta, yra gera ir tobula. Taigi pats kūnas yra vienas didžiausių Dievo kūrinių. Nuogybės Biblijoje, yra nemažai pavyzdžių, kai Biblijoje pamatysime nuogumą, įrodantį, kad nuogybė nėra nuodėmė. Jei nuogumas būtų sūnus, tai reikštų, kad tai gali kilti iš šėtono, nes nuodėmė yra paslaptis ir yra šėtono išradimas.


2 Ar nuogumas yra nuodėmė Senojo testamento pavyzdžiai

Izaijo 20 skyriaus 1–3 eilutėse Dievas liepia Izaijui apsinuoginti ir pabusti trejus metus visiškai nuogam. Neįtikėtina teisybė. Kodėl nė vienas pamokslininkas niekada nepamokslavo šia tema? Nes tai neatitinka šiuolaikinės darbotvarkės.
Vakar buvau bažnyčioje, jie kalbėjo apie atgailą ir nuodėmės pasekmes. Kalbėjau apie nuogybių istoriją Biblijoje ir apie tai, kaip Dovydas tiesiogine to žodžio prasme nuogas šoko su audinio skiaute. Ar nuogumas nėra sūnus, nes Michėjo Dovydo žmona nuėjo priekaištauti Dovydui.


Taigi žinome, kad Dovydas demaskavo save, o kai ji tai padarė, Dievas, užuot baręs, Dovydas pasakė Mikėjui, kad ji negali susilaukti vaikų likusį gyvenimą. Nes ji priekaištavo savo vyrui dėl to, kas, jos manymu, buvo bloga, užuot ieškojusi Biblijos, kad išsiaiškintų, kas Biblijoje sakoma „ne“, nes Biblijoje matome, kad Dievo vyrai apsinuogina.

Batšeba maudėsi nuoga.


Ar tai buvo incidentas, ar buvo įprasta, kad moterys maudėsi nuogoms? Labai tikėtina, kad tai buvo paprotys, kaip niekas niekada nesakė Batšebai, ar nematai, kad maudiesi nuogas ir turėtum maudytis uždaroje aplinkoje? Ar nuogumas yra nuodėmė, ne todėl, kad šiandieninė krikščionybė kyla iš puritonų, kurie šiuo klausimu buvo per griežti, kai lyginame su senojo testamento žydais, kurie šia tema buvo daug atviresni.

3 Ar nuogumas yra nuodėmė Naujojo testamento pavyzdžiai


Jono dvidešimt vienas Petras žvejoja nuogas. Tulžis sako, kad jis pamatė Jėzų ant kranto ir apsirengia, nes buvo nuogas. Ką Petras veikė nuogas paplūdimyje laive? Ten buvo žmonių, ar Petras, praleidęs trejus metus su Jėzumi, nežinojo, kad būti nuogam yra neteisinga?
Na, matyt, ne, nes jei ne todėl, kad nuogumas Biblijoje buvo nuodėmė, Petras būtų tai sužinojęs po trejų metų su Jėzumi. Ir Jėzus būtų jam pasakęs

Ką tu veiki nuogas laive?


ar nuogumas yra nuodėmė? Šiai visuomenei tai yra nuodėmė, tačiau Dievas to nemato. Žinoma, mes turime būti apsirengę, tačiau Biblijoje yra daug nuogybių pavyzdžių, kurie įrodo kitaip? Sveikas protas taip pat sako, ar nuogumas yra nuodėmė, nes kas būtų negerai su kūnu? Nieko


Krikščionys, kurie tuo tiki, laikosi mt 5, kuriame sakoma, kad nežiūrėk į moterį, kad jos geistumėte. Tačiau kontekste kalbama apie svetimavimą arba vedusius žmones, perskaitykite mano įrašą apie tai, kad ištvirkavimas seksas iš santuokos yra nuodėmė. Taigi, jei seksualiai žiūrėti į vienišus žmones nėra nuodėmė, nuogumas taip pat negali būti nuodėmė.


4 Ar nuogumas yra nuodėmė? Dievas įsako nuogybėms

Karalius Saulius pradėjo pranašauti Biblijoje ir Biblijoje sakoma, nei gavęs Šventąją Dvasią Saulius apsinuogino. Neįtikėtina matyti, kad natūrali reakcija gavus Šventąją Dvasią šiame pavyzdyje buvo apsinuoginimas


Dievas padarė Adomą ir Ievą nuogus, ar Dievas nusidėjo? Joks Dievas negali nusidėti, todėl tai buvo geras dalykas. Ar galime sakyti, kad Adomas bėgo ir susitrenkė varpą, o sėklidės buvo ore, o Ievos krūtys ir makštis buvo nuogos? Taip
7-osios dienos adventistų bažnyčia sakys, kad tai buvo šviesos rūbas. 7-osios dienos adventistų bažnyčia yra teisinga, bet jei eini į modeliavimą, suteptos moterys dėvi chalatą, o po apačia yra nuogos ir matosi visos jos dalys. Taigi, kai Biblijoje rašoma, kad Adomas ir Ieva buvo nuogi, taip yra. Ir tai negali būti nuodėmė, nes Dievas negali ką nors priversti nusidėti. Ar nuogumas yra nuodėmė ne, nes Dievas negali ko nors priversti nusidėti.


Nuogumas Biblijoje randamas jau Pradžios knygoje, ar nuogumas nėra nuodėmė, nes Adomas ir Ieva vaikščiojo nuogi ir nusidėjo imdami vaisius, tačiau jei nuogumas būtų nuodėmė, jie taip pat būtų kritę. Ir dar daugiau, žmonių nuopuolis būtų įvykęs dar prieš jiems paėmus vaisių. Dievas būtų pasakęs, kad Adomas ir Ieva esate nuogi, nusidėjote.


5 Ar nuogumas yra nuodėmė?

Matėme, kad Dovydas šoko nuogas, o kai buvo subartas, jo žmona gavo bausmę už tai, kad barė tai, kas nebuvo nuodėmė. Be abejo, Batšeba maudydavosi nuoga, tai buvo įprasta moterų Izraelyje praktika


Ar nuogumas nėra nuodėmė, nes matėme, kad puritonai davė griežtesnę evangeliją, nei mokoma Biblijoje šia tema. Biblijos nuogumas matome Izaiją vaikštantį nuogą trejus metus Izaijoje 20 Matome, kaip karalius Saulius apsinuogino, kai gauna Šventąją Dvasią


Ar nuogumas nėra nuodėmė, nes matome, kaip Petras nuogą žvejoja Jono 20 Evangelijoje. Evangelijoje pagal Luką matome, kad vienas apaštalas atėjo pasiklausyti Jėzaus nuogo tik apsirengęs skalbiniais. Matome, kad kai Biblijoje sakoma nuogas, tai reiškia nuogas. Kaip kitaip Dievas duoda detales, kurias girdite. Tokiu atveju Lukas pabėga iš sodo nuogas ir palieka linijos lapą.


Ar apsinuodijimas nėra nuodėmė, nes ką veikia šis apaštalas, eidamas į bažnyčią nuogas? Nuogumas Biblijoje ar žinojote, kad Evangelijos toną parašė kažkas, kas nuėjo į bažnyčią nuogas? Apaštalas Lukas Ar nuogumas nėra nuodėmė, nes matome, kad nuodėmė yra


1 Nemyli Dievo

1 Nemyli kitų

Jei gavote laisvę iš šio įrašo, kodėl gi nepatinka, perskaitykite ir užsiprenumeruokite mūsų youtube kanalą

Ar myli Jėzų? Ar nori būti danguje? Kodėl nepakartojus po manęs


Tėve Dieve, prašau, atleisk mano nuodėmes, padėk man turėti Jėzaus teisumą ir eiti su tavimi. Prašau, nuvesk mane į dangų Jėzaus vardu amen2 peržiūros0 komentarų

Naujausi įrašai

Rodyti viską

Comments


CHURCH FUEL BANNER.png
PAYPAL DONATE.jpg
BEST BIBLE BOOKSTORE.png
DOWNLOAD E BOOK 2.png
bottom of page