top of page
Ieškoti

skaičių knyga viktorinos klausimai ir atsakymai

Koncentruojasi skaičiai

Nu ch 1, 1 kada Dievas kalbėjo su Moze? pirma diena antras mėnuo antrasis metaiv35 paimti visus aukščiau esančius vyrus? 20 gali eiti į karą nu ch 3v2 nuogas nuo Arono vaikų ? Nada Abihu Eleazar Ithamar nu ch 5v22. Ką, žmonių manymu, daryti moteris, mieganti su kitu vyru? gerti vandenį nuo kurio išsipūstų pilvas ir pūtų kojos nu ch 6v3 ko nazaritas nedarė? gerti vyną, actą, valgyti drėgnas vynuoges ar džiovintas vynuoges v4 nieko to nevalgyti? yra pagamintas iš vynmedžio


v35 visas jo išsiskyrimo dienas? joks skustuvas neužlipo ant jo galvos V6 Ar ne? miręs kūnas v9, jei kas nors nuo jo staiga mirs? jis suteršė savo konsekracijos galvą ch 11v1 kas atsitiko, kai žmonės murmėjo? ugnis išėjo nuo Viešpaties, kas ją prarijo? tų, kurie buvo tolimiausioje stovyklos dalyje


v27 kaip gaisras buvo užgesintas? Mozė meldėsi Dievui V4, kuris prašė mėsos? mišrios minios jie krito geidžiamuoju V7 kaip buvo mana? kaip kalendros sėklos kokios spalvos? kaip bdellium V20 kiek laiko žydai valgė mėsą? hoke mėnuo iki ko? kol išėjo iš jų šnervių, 25 p.


, kam Mozė dvasią ilsisi? kas dar pranašavo per 70 metų? Eldad Medadv34 kaip vadinosi vieta, kurioje žmonės troško mėsos? kibeothhattavahnu ch 12p1 kodėl žmonės kalbėjo prieš Mozę? Etiopei, kurią jis vedė2, ką jie pradėjo sakyti? Ar Viešpats kalbėjo per Mozę, ar ne per mus kalbėjo?


?v35 kaip sekėsi Mozei? nuolankiausi žmonės žemėje V7 kaip Mozė buvo prieš Dievą? ištikimas visuose savo namuose V8 kokį klausimą Dievas uždavė pagal murmėjimą? kodėl jie nebijojo kalbėti prieš mano tarną Mozę, v9 kaip jautėsi Dievas! Viešpaties pyktis užsidegė v10 kas atsitiko Myriamui? ji tapo raupsuota kaip sniegas v14 kas atsitiko Myriam? uždaryta iš stovyklos 7 dienas iki 13 sk


v21 kur šnipai apieškojo žemę? Zino dykumos iki rebobų, kai žmonės atvyko į Hamatą, 21 p., kokius žmones, vaikus, jie matė miestuose? Anak nu ch 14:11 vaikai kokį klausimą Dievas uždavė Izraeliui? kiek ilgai šie žmonės mane provokuos? kiek laiko praeis, kol jie manimi patikės? už visus ženklus, kuriuos tarp jų parodžiau?

23 p., kurį palaiminimą Dievas atėmė dėl netikėjimo? jie nematys žemės, kurią prisiekiau jų tėvams, ir niekas, kas mane supykdė, nematys jos v39. Ką reiškia įsakymų laikymasis? neieškoti savo širdies ir savo akių, po kurių jūs naudojatės paleistuve nu ch 16v2 kiek iš jo kunigaikščių pakilo prieš Mozę? 150v35 ką jie pasakė Mozei? tu per daug prisiimi visą susirinkimą, jie visi yra šventi, o Viešpats yra tarp jų, kodėl? tada

pakelkite save aukščiau Viešpaties susirinkimo? v35 Ką Mozė atsakė Norai? rytoj Viešpats bus, kas yra jo V7, ką jie turėjo daryti? paimkite jų smilkytuvą, ką dar Mozė jiems pasakė? tu prisiimi per daug, ar tai maža tbinga? jums, kad Dievas, Izraelis, atskyrė jus nuo Izraelio bendruomenės, kad priartintų jus prie savęs, kad atliktumėte Padangtės tarnystę? V10 ir taip, ieškokite? kunigystė taip pat


v17 kiek lyčių jie atsinešė? 250v21 ką pasakė Dievas jiems atvykus? Atsiskirkite nuo šio susirinkimo, kad aš akimirksniu juos suvalgyčiau, 26 p., ką Mozė pasakė bendruomenei Atsiskirkite nuo šių nedorėlių? ir nelieskite nieko iš jų palikto, jis bus sunaikinti dėl visų jų nuodėmių 26. Mozė pasakė, kad taip žinosite, kad Viešpats atsiuntė mane daryti šių darbų, nes aš jų nedariau savo protu.

v35 kas atsitiko po to, kai 250 buvo prariję? ir kilo ugnis iš Viešpaties ?p41 ką susirinkimas pasakė rytoj? murmėjo sakydamas, kad nužudei Viešpaties žmones, v49 kaip Dievas reagavo? Dievas nužudė 14700 maru nu ch 20V12 Kepurę Dievas pasakė Mozei, kai atsitrenkė į uolą? nes tu tikėjai, kad nepašventinsiu manęs Izraelio vaikų akyse, 18 p., kurie uždraudė Izraeliui pereiti per savo žemę? Edomas

v27 Ar čia mirė aeonas? kalnas horv28, kas gavo Aarono drabužius? jo sūnus Eleazaras, 29 eil., kiek ilgai jie gedėjo Aarono? 7 dienas nu ch 21v2 kokį požiūrį Izraelis padarė Dievui, jei atiduosite šią tautą į mano rankas, tada visiškai sunaikinsite jų miestus v3 ką padarė Dievas? išgirdo balsą v3 koks buvo vietos pavadinimas? Hormah


v4 ką padarė žmonės? skųstis sakydamas ką? Kodėl išvedei mus iš Egipto, ten nėra duonos, vandens, o mes nekenčiame šio apgailėtino maisto v5 ką padarė Dievas? siųsti nuodingas gyvates, daugelis mirė nu ch 22kas yra Balamas ir Balakas? Balamas, Dievo pranašas Balakas, karalius Moabv9 iš ko buvo padaryta gyvatė, kurią padarė Mozė? bronzos v22, kuris taip pat atsisakė leisti Izraeliui praeiti? Sihonvo karalius26 kuris buvo Sihono miestas? Heshbon v32 ką angelas pasakė Balamui Wjen geriausiam asilui? Aš atėjau tau prieštarauti, nes tavo kelias yra neapgalvotas prieš meniu

ch 23:28 į kiek vietų Balakas atvedė Balamą, kad prakeiktų Izraelį? 3 vietas v29 ką jie darė prieš tai, kai Balamui atėjo Dievo žodis? Pastatyk 7 aukurus, 7 jaučius ir 7 avinus nu ch 24v10 ką padarė Balakas, kai Balamas palaimino Izraelį? jis suspaudė rankas ir supyko v17 ką Balamas pranašavo apie Izraelį? Jėzaus gimimas, Moabnu nuopuolis, sk. 25


v3 kodėl Dievo pyktis užsidegė prieš Izraelį? jie susivienijo prieš baalpeor v24, kiek mirė nuo maro? 24000nu ch 27V7 kas prašė nuosavybės žemės Kanaanas? zelofhado V12 dukterys, į kurį kalną Dievas liepė Mozei eiti? Abarimv14 kur Mozė maištavo? nuodėmės dykuma nu ch 30V4 jei moteris daro kaip kas gali sulaužyti įžadą? tėvas arba vyras nu ch 31

2 p., kokį paskutinį darbą Dievas liepė Mozei atlikti? atkeršyti Izraeliui iš midjaniečių V8, kuris buvo nužudytas kartu su midjaniečiais? Balamas, Beoro sūnus, 49 p., ką Izraelis atėmė iš Midjano? Moterys, vaikai ir visi grobiai17 ką buvo įsakyta daryti? nužudyk kiekvieną vyrišką


vaiką ir kiekvieną moterį, kuri pažinojo vyrus v35 kiek moterų nepažinojo vyrų? 35000nu ch 33v39 kiek senumo karo Aaronas mirė? 123 metai kur jis mirė? Horo kalnas v55 kas nutiktų Izraeliui, jei jie neišvarytų pagonių iš žemės? v56 ar tai išsipildys? kad padarysiu tau taip, kaip maniau jiems daryti


8 peržiūros0 komentarų

Naujausi įrašai

Rodyti viską

Commentaires


CHURCH FUEL BANNER.png
PAYPAL DONATE.jpg
BEST BIBLE BOOKSTORE.png
DOWNLOAD E BOOK 2.png
bottom of page