top of page
Keresés

Melyik a legjobb könyv a Bibliában, amit először el kell olvasni?

A legjobb könyv, amelyet a Bibliában érdemes elolvasni, ha tudjuk, hogyan viselkednek ma az emberek, gyorsan, gyorsan, türelmetlenül, majd az evangéliumok könyvei lesznek, mint például Máté, Márk, Lukács, János, mivel ezek a könyvek egyenesen a lényeghez vezetnek. a Biblia, ami , az emberek elestek, az emberek megérdemli, hogy örökre elpusztuljanak. Nem találunk megoldást, csak az örök pusztulást minden ember számára, aki valaha élt a földön.
A másik lehetőség az, hogy maga Isten hal meg az emberek helyett, és megfizeti a bűn adósságát, ami az élet. Ahogy a héberek írják, vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Az egyetlen megoldás az volt, hogy Jézus meghalt helyettünk, így a bűn adósságában való hit fizetett. Hit által bocsánatot nyerhetünk, és elfogadhatjuk az örök pusztulásért fizetett véletlenséget, amely Jézus halála.


A legjobb könyv a Bibliában, amelyet először János olvasni kell

Ez a könyv gyorsan elvezet abban a témában, hogy Isten elküldi fiát, Jézust, és eljön a földre, hogy megmentsen az örök pusztulástól. A Biblia legjobb könyve, amelyet először el kell olvasni, mert Jánosnak nincs sok ideje a szöszmötölésre, még a Bibliában sincs szösz. Egyes könyvek, mint például a Leviticus, több fejezetből is leírhatják a templom építését, és azok az emberek, akik először érkeznének Leviticushoz, unatkoznának.


Egyesek, akik a Biblia más részeit keresik, ahol sok részlet van a dolgokról, nem biztos, hogy azonnal a Biblia valódi témájába kerülnek. A Bibliában a legjobb könyv, amelyet először olvasni kell, János, mert itt nagyon gyorsan megtudhatjuk, hogy Jézus mélyen törődik veled, Jézus szeret téged, Jézus mindig rád gondol, Jézus annyira szeret, hogy élni akar a szívedben.


János könyve elmondja, hogy Jézus pontosan 650 évvel azelőtt jött, hogy Dániel próféta elmondaná, hogy a Krisztus előtt 457-ben újjáépített Jeruzsálemtől Jézus megkeresztelkedéséig vagy felkenéséig 457 hét vagy 483 év. Jézus, amikor


megkeresztelkedett, azt mondta: Betelt az idő. Melyik időpont teljesült? Dániel 2300 napos próféciájának ideje 8 14 . Ez a prófécia Dániel 9. fejezetében folytatódik, és azt mondja, hogy a Messiásig újjáépített Jeruzsálemtől a herceg 69 hetes. A legjobb könyv a Bibliában, amelyet először érdemes elolvasni, János, mert itt megtudjuk, hogy Jézus az Isten, és Jézus a szeretet.
Valójában az 1. fejezetből megtudjuk, hogy Isten mindig is létezett. Ahogy Isten mindig is létezett, Jézus, akit Igének hívnak, az Atyával volt. Aztán megtanuljuk, hogy Jézus Isten, ahogy az Atya is Isten. Ez egy erőteljes bevezetés Isten üzenetébe, hogy megmentsen minket. János könyvének ez az egyik fejezete elmondja nekünk, hogy Isten embereket küld, hogy segítsenek másoknak megtudni, hogy van egy pokol, ahol meg kell menekülniük, és van egy mennyországuk, amelyet a Jézusba vetett megigazulás által megnyerhetnek.


Miért küldene Isten embereket, hogy segítsenek másoknak megismerni az igazságot, ha mindenkinek van esze, és magától tudja az igazságot? Ez azért van, mert az emberi gondolkodásban nem lehet megbízni. Ádám bukása óta elsötétült az elménk. Az emberek nehezen tudjuk megkülönböztetni a jót a rossztól. A bűn elhomályosította értelmünket. Ezért küldte Isten a Bibliát, ez az útmutató a helyes és hamisításhoz. A Biblia szavai lelkiek.


Nem olyanok, mint más könyvek szavai. A Biblia szavai képesek megváltoztatni a szívünket, és elvezetnek minket a teljes igazságra. Ha megismerjük a Bibliát, és imával olvassuk, mielőtt kinyitnánk Isten könyvét, megtudjuk, hogy bukás volt, és az embereknek ki kell nyújtaniuk a kezét Istennek, hogy segítsenek. János könyvében olvashatjuk ezeket a csodálatos példázatokat, amelyek isteni magyarázatot adnak a lelki igazságokra. János evangéliuma 2. fejezetében megtudjuk, hogy Jézus akkor hajtja végre első csodáját, amikor a vizet borrá változtatja.
Szerelemből egy házassági szertartásra. Itt látjuk, hogy Jézus nem érintetlen az életedben megtörtént apró dolgoktól. Jézus tudja, min mész keresztül ma, és Jézus valóban törődik veled. Jézus teremtett téged, és nem hagy el és nem hagy el téged. A János 2-ből azt is megtanuljuk, hogy Istennek van minden hatalma. A vizet borrá tudja változtatni, minden betegséget meggyógyít, embereket szállít a föld egyik helyéről a másikra. Jézus eltűnhet és újra megjelenhet egy másik helyen.


Jézus kiválaszthat 12 tanulatlan egyszerű embert, és megváltoztathatja velük a világot, és felforgathatja a világot. Jézus több életet adhat egy haldokló királynak. Jézus elveheti a föld leghatalmasabb királyát, Nabukodonozort, és ráveheti füvet enni 7 évre, hogy megtanítsa Istennek a dicsőséget. Jézus el tudja fogadni Heródest, aki beszédet mond az ApCsel. Jézus ugyanakkor kézbe veheti a gyerekeket, és időt tud szánni rájuk, amikor az emberek azt gondolnák, hogy a rájuk figyelés időpocsékolás lenne.


János 2. fejezetében van valami szokatlan dolog, Jézus megharagszik, és olyannyira, hogy ostort csinál, megfenyegeti az embereket, és azt mondja nekik, hogy hagyják el a templomot, és takarítsák ki az árut Isten házában. A templomban az emberek árultak és vásároltak, de ez volt az a hely, ahol Istent imádták. A hely, ahol Isten jelenléte volt, pénzkereseti hellyé vált, ami Isten igazságát emberi szintre süllyeszti. A Bibliából megtudjuk, hogy Jézus szerető és kedves. Szelíd és alázatos, de megtanuljuk, hogy Jézus is igazságos, és az, akinek minden ítélet adatott.


Valójában a Zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy Jézus a menny legszentebb helyén van, hogy eldöntse mindenki sorsát. Az ítélet kezdete óta, amely 1844-ben volt Dániel 8 14 szerint. Azóta Jézus elolvassa az összes könyvet, gondolatainkat, szavainkat, tetteinket, és eldönti, ki jut el a mennybe, és kinek kell a pokolban égnie. Tudjuk, mi a helyes a lelkiismeretünkből, a természetből, a Bibliából, a Szentlélek hívásaiból. Senkinek nincs mentsége arra, hogy ne kövesse az igazságot.
Azóta Jézus áttekinti az ügyeinket, és amikor ez az ítélet véget ér, akkor Jézus felveszi a királyok királyának ruháját. Ez egy ünnepélyes alkalom annak, hogy nem tudhatjuk, eljutunk-e a mennybe. Az idő fogja megmondani . A lelkiismeretünk megmondhatja nekünk. Milyen szörnyű idő, amikor Jézus visszatér, és az emberek megtudják, hogy nem tudnak belépni a


mennybe. A Biblia legjobb könyve, amelyet először el kell olvasni, János. Jézus azt mondja, hogy sokan megpróbálnak majd bejutni a mennybe, de nem fognak tudni. Ezek nem ateisták, hanem keresztények. Jézus azt mondja, hogy soha nem ismertelek. Ez azt jelenti, hogy keresztény nevük volt, de soha nem voltak olyanok, mint Jézus.


A személyiségük olyan volt, mint a Sátán, önző, büszke, szeretetlen, barátságtalan, szánalmas, becstelen. Jézus igazsága által legyőzhetjük jellemünk gonosz vonásait, és eljuthatunk a mennybe. Saját munkánk által ez lehetetlen. Csak azok kérhetik Tőle ezt a legyőző erőt, akik felismerik, hogy gonoszok, és csak Istennek van igazsága, amit nekünk adhat.


A Biblia legjobb könyve, amelyet érdemes elolvasni az első Jelenések könyvében

Nem ezt a könyvet kell először olvasni, de ez az egyik legfontosabb könyv a Bibliában. Ahogy a Jelenések könyve elmondja, mi fog hamarosan történni a földön. Azt mondja, hogy ez Jézus kinyilatkoztatása. Ugyanaz a Jézus a Jánosban az, aki feltárja a Jelenések könyvét. Azt mondja, hogy áldottak azok, akik hallgatják, olvassák, hallják a kinyilatkoztatás szavait. A kinyilatkoztatás 1. fejezete elmondja nekünk, hogy Jézus szeretett minket, és megszabadított bűneinktől.


Jézus halála és áldozata a bűntől való szabadulásod. Még ha gyakran el is kell esnünk, Jézus kifizette az árát, de Jézus azért halt meg, hogy legyőzhesd a bűnöket, és ne legyél többé becstelen, büszke, arrogáns vagy szeretetlen. A Jelenések 1. fejezete azt mondja, hogy Jézus hamarosan újra eljön, hogy befejezze a bűn, a szenvedés, a halál, a magány, a betegségek világának történetét. Mikor jön Jézus? Senki sem tudja, de mi tudjuk, hogy Jézus arra vár, hogy az egész világ meghallja az igazságot.Jézus is várja a gyülekezet készenlétét, mintha Jézus most jönne vissza, sokan nem találnának készen, és a pokol lángjaiban pusztulnának el. Jézus szeretete ott marad, hogy mi is készen legyünk. A gyülekezet langyos/ Sokan rendelkeznek a fent említett jellemvonásokkal, és kereszténynek vallják magukat. Ez megtévesztés. Nem használhatjuk csak a keresztény nevet, és nem viselkedhetünk úgy, mint a Sátán.


Ennek az az oka, hogy sokan félnek kitűnni és másnak lenni. Ha alázatos vagy, a világ elutasít, ha őszinte vagy, a világ elutasít. De döntened kell, hogy a világ kedvében járj, vagy Jézus barátja legyél? melyik oldalon leszel? Válaszd most, ahogy telik az idő, és hamarosan túl késő lesz választani, túl késő lesz átmenni a másik oldalra. A Biblia legjobb könyve, amelyet először el kell olvasni: János


de a Jelenések könyve lehet a Biblia legfontosabb és szemet nyitó könyve. Nem annyira az a fontos, hogy mit csinálsz, hanem az, hogy ki vagy./ Sokan elkerülnek bizonyos dolgokat, ami jó, de azt hiszik, hogy a szentség csak a dolgok elkerülése. Nem csak ez nem azt jelenti, hogy Isten kegyelméből helyesen cselekszik. De sokkal több, mint Jézushoz hasonlítani. A gonosz ember mindig képes jó cselekedetekre, mégis önző, büszke és szeretetlen marad.


Ez a nagyszerű dolog, amit a legtöbb keresztény és ember hiányzik a földön. Azt hiszik, hogy a munkájuk az, ami a mennybe viszi őket. A karakter azonban nem változik. Szelíddé és alázatossá kell válniuk, mint Jézus. Azt mondja a Jelenések 1-től 3-ig, valójában hétszer mondja Jézus annak, aki győz. Legyőzni mit? Győzd le a bűnt. Ezt csak Isten megigazulása teheti meg hit által. Ez is a nagy titok. Sokan az égig próbálják dolgozni magukat.


Úgy gondolják, hogy van bennük valami jó, amit el kell vinni Istenhez jóváhagyásra. De ez nem így van. A legjobb munkáink csak arra valók, hogy megmutassuk Istennek, hogy szeretjük Őt és másokat. A mi cselekedeteink nem menthetnek meg minket, a mi cselekedeteink azt jelentik, hogy Jézus szeretlek.


A Jelenések 1-3. fejezete azt mondja, hogy hét gyülekezet van, Laodicea idejében élünk. Langyos templom, jónak vallja magát, pedig valójában csak a neve van. Laodicea vak, meztelen, kicsavarodott, szegény. Ez azoknak az állapota, akik Jézus nevét vallják, és szívükben valóban gonoszak.
A legjobb könyv a Bibliában az első zsoltárok olvasásához

Ha nehéz időszakon megy keresztül, a Biblia legjobb könyve, amelyet először elolvashat, a Zsoltárok. Ez a könyv tele van Isten ígéreteinek majálisával. Ez a könyv hihetetlen Isten szeretetében és szeretetteljes ígéreteiben nekünk. Ha valaki szeret, ígér valamit. Isten megígéri, hogy gondoskodni fog rólunk, megoltalmaz minket, megadja szívünk vágyait. Hogy egy hadsereg tábort üthet ellenünk, és ebben békében lehetünk.


A Zsoltárok könyve azt mondja, hogy Isten angyalai táboroznak körülöttünk, hogy semmi jóban nem szenvedünk hiányt, a zsoltárok könyve azt mondja, hogy Isten jó, és eljöhetünk, láthatjuk és megízlelhetjük Isten jóságát Amikor megízlelünk valamit, ezt tapasztaljuk. Lenyűgöző látni, hogy Isten jósága olyan valóságos tud lenni, hogy akár meg is ízlelhetjük. Amikor sírunk, Isten megígéri, hogy meghallgatja. A hallás nem azt jelenti, hogy Isten csak azért hall, ha elfelejt. Ez azt jelenti, hogy hallunk, abban az értelemben, hogy válaszolunk imáinkra. Istennek időbe telik, hogy válaszoljon imáinkra. Légy türelmes és kitartó az imában.


A legjobb könyv a Bibliában, amit érdemes elolvasni az első Galata levélben

A Galata levél azt mondja, hogy Isten igazsága a Biblia nagy tapasztalata. A Galata levélből megtudjuk, hogy senki sem üdvözülhet a saját tettei által. Csak a hit által üdvözülünk. A Galata levél azt mondja, hogy azok, akik saját magukat próbálják megmenteni cselekedeteik által, el vannak választva Krisztustól. Azt mondja, hogy Jézus halála nem érinti őket.

GA 2 4 És hogy a hamis testvérek miatt, akiket nem tudtunk behozni, akik titokban jöttek be, hogy kikémleljék a mi szabadságunkat, amellyel Krisztus Jézusban rendelkezünk, hogy szolgaságba hozzanak minket.

Itt azt mondják, hogy a cselekedetekből valók, a törvényesek, a farizeusok mindig üldözték azokat, akik hitből származnak. Valakit dühít, ha azt látja,


hogy a keresztények élvezik az életet, amikor azt hiszik, hogy sok szabályt és előírást kell követniük ahhoz, hogy megmeneküljenek. Valójában a Biblia sokkal egyszerűbb. Felismerjük, hogy gonoszok vagyunk, ez a legnehezebb, hiszen nagyon sokan még mindig azt hiszik, hogy jók, ha nem látják a saját jellemüket. Ekkor látjuk, hogy csak Isten jó és van igazsága, és mindennap kérjük Őt, hogy adja meg nekünk az ő igazságát.


A legjobb könyv a Bibliában, amit érdemes elolvasni az első Római levélhez

A Római levél egy másik a Biblia azon csodálatos könyvei közül, amelyek ugyanazt a témát tanítják: a hit általi megigazulás. A 10 parancsolat a törvény továbbra is kötelező. Sok gyülekezet azt tanítja, hogy a 10 parancsolat megszűnt, ez hamis. Azt tanítják, hogy csak kegyelem alatt állunk, és nem értjük, hogy a kegyelem azt jelenti, hogy nem kell állatáldozatokat és szertartásokat végeznünk.


Csak Jézushoz jövünk. Grace minek? Kegyelem, hogy megtartsd a törvényt és engedelmeskedj Jézusnak. Nem azért, hogy üdvözüljünk, hanem mert üdvözültünk, és szeretjük Istent és más embereket. Ha a Biblia szerint cselekedetek által üdvözülünk, akkor az nem inkább kegyelem. Vagy kegyelemből vagy cselekedetekből üdvözülünk. Miért mondja tehát a Biblia azt is, hogy cselekedetek által is üdvözülünk? Ah ah ez az istenek próbája számunkra. Az úgynevezett látszólagos ellentmondások.


sten próbára tesz minket, mert ez segít nekünk abban, hogy valóban olvassunk és tanulmányozhassunk egy témát, mivel túl sokan felületes olvasók, és néhány verset elolvasva túl gyorsan jutnak a következtetésre, és végül elhisznek egy hazugságot. Ez a gyülekezet 5 verset vesz egy témában, és egy következtetésre jut. Ez a másik gyülekezet 5 másik verset vesz egy témában, és más következtetésre jut, kinek van igaza? Aki az összes verset tanulmányozza egy témában, és átfogó elképzelése van arról, amit a Biblia tanít.


Bűn olyat tanítani vagy hinni, ami hamis, mivel mindannyian felelősek vagyunk hiedelmeinkért és tanításainkért. Vannak Bibliák, és mindannyian el tudjuk olvasni és helyesen tanulni. Remélem, motivált voltál a Biblia mindennapi olvasására. Ismételd utánam Atyám, kérlek, bocsásd meg a bűneimet, segíts mindennap olvasni a Bibliát. Gyógyíts és áldj meg engem. Add nekem az igazságodat. Segíts, hogy veled járjak Jézus nevében, ámen

4 megtekintés0 hozzászólás

Comentarios


CHURCH FUEL BANNER.png
PAYPAL DONATE.jpg
BEST BIBLE BOOKSTORE.png
DOWNLOAD E BOOK 2.png
bottom of page