top of page
Keresés

Melyek a legjobb érvek az evolúció ellen?

Ez egy nagyon jó kérdés, mivel a legtöbb keresztény nem sokat tud a teremtésről. Csak Isten mondja, hogy igaz, hogy ez elég egy olyan embertől, aki hisz és mindennap olvassa a Bibliát. De aki nem olvassa a Bibliát, annak gyenge lesz a hite és nehezen fog hinni a Bibliának legyen gyenge .Nézzük meg, melyek a legjobb érvek az evolúció ellen .A legjobb érvek az evolúció ellen? Ki fog megmenekülni?

Az ateisták a barátaim, hiszem, hogy sok ateista a mennybe juthat. És hogy sok keresztény, akinek csak a keresztyén a neve, de akik gyümölcseikkel bizonyítják, hogy a Sátánhoz tartoznak, nem lépnek be a mennybe. Nem annyira a hivatása, hogy valaki magáról vallja magát, hanem az, hogy ki az illető. Ha valaki kedves, becsületes, alázatos, édes, őszinte, nem ítélkező, akkor sokkal több esélye van a mennybe jutni, mint sok kereszténynek. Melyek a legjobb érvek az evolúció ellen?


Az egyik hatalmas érv az, hogy a Biblia azt tanítja, amit éppen olvasunk. Sok ateista úgy véli, hogy a Biblia azt tanítja, hogy minden keresztény a mennybe kerül. Ez nem igaz, sőt Jézus azt mondta, hogy a legtöbb keresztény nem jut be a mennybe. Jézus azt mondta, hogy egy


helyen a keresztények legalább 50 százalékát nem engedik be a mennyországba. Egy másik hely, ahol Jézus azt mondja, hogy a keresztények nagy része vagy nagy többsége nem fog belépni. Egy másik hely Jézus azt mondja, hogy ugyanakkor sokan keletről, vagyis nem keresztények fognak bemenni és Ábrahámmal együtt étkezni.


MT 7 21 „Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. 22 Sokan mondják majd nekem azon a napon: „Uram, Uram, nem prófétáltunk-e a te nevedben, nem űztünk-e ki démonokat a te nevedben, és nem tettünk-e sok csodát a te nevedben?” 23 És akkor kijelentem nekik: „Én soha nem ismertelek; távozzatok tőlem, ti, akik törvénytelenséget cselekszünk!
MT 25 „Akkor a mennyek országa hasonló lesz tíz szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és kimentek a vőlegény elé. 2 Öten pedig bölcsek voltak, öten pedig bolondok. 3 Az ostobák elvették a lámpásaikat, és nem vittek magukkal olajat, 4 a bölcsek pedig olajat vittek edényeikbe lámpásaikkal együtt. 5 De míg a vőlegény késett, mindnyájan elaludtak és elaludtak.


6 Éjfélkor pedig kiáltás hallatszott: »Íme, jön a vőlegény; Menjetek ki elébe!’ 7 Azután azok a szüzek mind felkeltek, és rendbehozták lámpásukat. 8 Az ostobák pedig így szóltak a bölcsekhez: „Adjatok nekünk olajatokból, mert a lámpásaink kialszanak.” 9 A bölcsek azonban így válaszoltak: „Nem, nehogy ne legyen elég nekünk és neked; hanem menjetek inkább azokhoz, akik árulnak, és vásároljatok magatoknak.


10 Mikor pedig vásárolni mentek, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre; és az ajtó be volt zárva. 11 „Utána jöttek a többi szüzek is, mondván: „Uram, Uram, nyisd meg nekünk!” 12 Ő azonban így válaszolt: „Bizony, mondom neked, nem ismerlek.” 13 Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát, amikor eljön az Emberfia.


MT 8 10 Amikor Jézus ezt meghallotta, elcsodálkozott, és így szólt az őt követőknek: Bizony, mondom nektek, még Izraelben sem találtam ekkora hitet! 11 És mondom néktek, hogy sokan jönnek keletről és nyugatról, és leülnek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. 12 De a királyság fiai a külső sötétségbe fognak kivetni. Lesz sírás és fogcsikorgatás.


A legjobb érvek az evolúció ellen? Hit

A hitbeli érv akkor érdekes, ha megnézzük, melyek a legjobb érvek az evolúció ellen. Ahogy sok ateista is gondolja, hogy a keresztények semmire alapozzák hitüket, és sok abszolút bizonyítékuk van. Ez nem így van, a Biblia tele van a Biblia érvényességének számos megcáfolhatatlan bizonyítékával, mint például az Ószövetség 300 próféciája Jézus eljöveteléről. Ezeket sok évvel Jézus földi születése előtt írták.Valójában a prófécia az egyik nagy érv, amelyet nem lehet megcáfolni, mivel a próféciák nagyon pontosak. Csak az vétkezik a jövő ellen, aki isteni, aki megmondja, mi fog történni több ezer évre előre. Vagy a Revelation 9 és az Oszmán Birodalom bukása esetén egy 2000 évvel ezelőtti prófécia, amely egészen a mai napig az Oszmán Birodalom bukását adja, 1840. augusztus 11-ét.


JN 14 29 29 „És most megmondtam nektek, mielőtt megtörténik, hogy ha meglesz, higgyetek. IS 42 8 Én vagyok az Úr, ez az én nevem; És dicsőségemet nem adom másnak, sem dicséretemet faragott képeknek. 9 Íme, a régi dolgok megtörténtek, és újakat hirdetek; Mielőtt kibontakoznának, beszélek róluk."


Van hitük az ateistáknak? Igen, hisznek a diplomákban, hisznek a tudósoknak nevezett emberekben. Bíznak az emberi érvelésben és az emberi kigondolásban. Nagyon bíznak az emberi véleményekben. Ez nagyon veszélyes. Az egyik oldalon a vallásos emberek azt mondják, hogy hisznek Istenben és a Bibliában, de a másik oldalon az ateistáknak őszintének kell lenniük ahhoz, hogy felismerjék, hit által higgyenek. Az emberi gondolkodásba vetett hit.


Az evolúció elleni legjobb érveket keresve rájöttünk, hogy nincs bizonyíték arra, hogy a Föld és az univerzum a semmiből jött létre. A kis változtatások nem bizonyítékok vagy érvek, mivel Isten nagyon jól tud dolgozni a kis változtatásokon. És senki sem bizonyította, hogy ezek a kis változások bármi mást hoztak létre, mint az első lény.Mindkét csoport hisz, a keresztények hisznek a bibliai próféciákban, és abban, hogy amit látnak, az nem érkezhet véletlenül, a semmiből, a semmiből, ok nélkül. Az ateisták hisznek abban, hogy az emberi érvelés hibátlan, és hogy az általuk elképzelt és remélt apró változások létrehozták mindazt, amit látunk. Mindkét következtetés vallási és hitalapú.


A legjobb érvek az evolúció ellen? Természetes szelekció tervezése

Megérkezhet vagy létezhet bármi anélkül, hogy megterveznék? Nem Ez az egyik legjobb érv az evolúció ellen. Még ha nem is vagyunk senki ellen, az egység és a szeretet mellett vagyunk, és szeretünk mindenkit, de az igazság mellett vagyunk, és hisszük, hogy az igazságot követni kell. És ha még mindig nem értünk egyet, amikor bemutatják, akkor úgy léphetünk ki a vitából, hogy tanultunk valamit egymástól.


Ezt az érvet körülbelül 3000 ateistának adták, köztük kiemelkedő tudósokat. Egyikük sem tudott válaszolni a kérdésre. Vannak, akik elkerülnék a valódi problémát, de erre az érvre soha senki nem tudott válaszolni. Azt mondja, hogy semmi sem létezhet, ha nem tervezik. Egy autót, egy cipőt, egy repülőt, egy épületet, egy számítógépet mind meg kell tervezni, hogy létezzenek. Az összehasonlítás egy módja annak, hogy valamit összehasonlítsunk, hogy pontot tegyünk. Itt tudjuk, hogy minden létező dolgot meg kell tervezni.


Hacsak nem tervezik ezt a dolgot, akkor létezése csak varázslat lenne. Egy darab fából még több milliárd év alatt sem lehet kastély. Egy darab fémből soha nem lesz Lamborghini, még több milliárd év után sem. Mennyivel igaz ez az élőlényekre, amelyek sokkal összetettebbek, mint az autók és a számítógépek? Ez azt jelenti, hogy az ateisták isteni adót adnak a természetes kiválasztódásnak anélkül, hogy tudnák róla. Vizsgáljuk meg a természetes kiválasztódást.
Van agya, intelligenciája, lelkiismerete? Nem, akkor nem tud tervezni. Isten a természetes szelekciót a fajok megőrzésére teremtette. Ha Szibériából Afrikába költözünk, alkalmazkodni fogunk az éghajlathoz és az élelmiszerekhez. Ez az adaptáció. Nem hoz létre új fajokat, csak


alkalmazkodik. Vannak kicsi és nagy kutyák. De a kutyafajtákban nincs meg az elefánt létrehozásához szükséges genetikai információ. Az egyetlen módja annak, hogy a dolgok varázslatos tervezés nélkül megjelenjenek. Az evolúció nem történhet másképp.


Egy ateista azt mondhatja, hogy nem hiszem, hogy varázslat, de tény, hogy ha ez az, aminek lennie kell, a tudománynak, akkor ma már senki sem tudja megmagyarázni, hogyan hozhat létre dolgokat a természetes szelekció agy, gondolat, intelligencia vagy tervezés nélkül.


Ha nem magyarázható, akkor az nem tudományos. Ez még mindig vallási meggyőződés. Ha egy emberi lény véletlenszerűen, véletlenszerű folyamatokból összerakva érkezhet meg, akkor egy fadarabból véletlenszerű folyamatok révén kastély is lehet. De tudjuk, hogy ez lehetetlen. Matematikailag egy fadarabból soha nem lehet kastély.


Mivel intelligencia, tervezés, cél és anyag kell a kastély elkészítéséhez. Ugyanez vonatkozik az állatokra és az emberekre is. A rendkívül összetett gépezet nem tud apránként megérkezni semmi ok nélkül. Még apránként is kell egy cél és egy irány. De érvelési erő nélkül a természetes kiválasztódásnak nincs terve, nincs iránya. Irányítás nélkül semmit sem lehet összeszerelni vagy létrehozni.

A legjobb érvek az evolúció ellen? Bonyolultság

Ez egy másik, az evolúció elleni legjobb érvhez a komplexitáshoz vezet. Hogyan lehet véletlenszerű folyamattal valami pontosat, összetettet és a semmiből összerakni? Ez lehetetlen . Egy gépnek sok alkatrésznek kell lennie ahhoz, hogy működni tudjon. Egy autómotor egy darab nélkül nem működhet. Létezhet egy autó egyszerre egy darabból? Nem, mert nem működhetne több milliárd évig.


Ugyanígy az evolúció elleni legjobb érvek szerint a komplexitási probléma abban a hitben, amely szerint a dolgok intelligencia, tervezés vagy irányítás nélkül történnek. Ha nincs irány, akkor nem lehet végleges és végcél. Ahogy Darwin mondta, a természetben minden teljes káoszban lenne, ha elmélete igaz lenne. Nem lenne szervezet. A majmok autó részei lennének. A zsiráfok részben oroszlánok, stb.


Egy motor csak akkor működik, ha minden darab egyszerre érkezik egymáshoz rendben. Vegye ki az egyik alkatrészt, és az egész gép tönkremegy. Egy emberi lény nem tud egyszerre egy darabot megérkezni. Az egyik kar, majd évmilliókkal később egy láb, majd a vesék, majd a nyak. Ennek nincs értelme. Az összes alkatrészt egyszerre kell összeilleszteni ahhoz, hogy egy ember életben maradjon.


Az ember nem tud élni keringési rendszer vagy agy nélkül, vagy anélkül, hogy a gyomor megemészti az ételt. A természetes szelekció pedig, mivel nem tud gondolkodni, tervezni, érezni vagy irányt mutatni, soha nem tudott volna létrehozni semmit. A természetes szelekció egy olyan program, amelyet csak a fajok megőrzésére és adaptálására hoztak létre.A legjobb érvek az evolúció ellen? A dolgok fiatal kora

A dolgok fiatal kora, például a legidősebb fák 4000 évesek. A legrégebbi korallzátonyok 4000 évesek. A legrégebbi üstökösök mindössze néhány ezer évesek. Ha a Föld több milliárd éves, akkor miért nem találunk több milliárd éves fákat? Miért találunk olyan korallzátonyokat, amelyek sokkal nagyobbak. Ahogy a korallzátonyok korát növekedési sebességük alapján tudjuk kiszámítani.

A Föld évente körülbelül 2 másodpercet lassul. Ha a Föld milliárd éves volt, az azt jelenti, hogy 1 millió évvel ezelőtt a Föld olyan gyorsan forgott, hogy nem létezhetett élet a Földön.


Az állítólagos több millió éves állatok kövületei megegyeznek a ma élő állatokkal. Hogy lehet ez ? Ha lett volna evolúció, akkor azok az állatok is fejlődtek volna. Látjuk, hogy az evolúcióelméletnek nagy problémája van. Vannak tudományos dolgok a modern tudományban, de ez keveredik egy vallással, és az emberek nem veszik észre, hogy mivel vannak tudományos tények, elhiszik az egész csomagot.


A tudomány a teremtés keresése. Darwin idejében ezt ellopták kreacionistáktól és tudományos tényekkel olyan csillagászati ​​egységeket, amelyeket bizonyítani tudunk, tesztelni és bemutatni. Hozzáadták a vallást, az évek milliárdjait, az ősrobbanást, a geológiai oszlopot, a pangeát és a hiedelmeket, amelyek nem tudomány. Ami nem bizonyítható, nem tesztelhető vagy bizonyítható.

Reméljük, hogy ez segített megérteni a teremtés oldalát. Mindannyian testvérek és barátok vagyunk a földön, együtt kell dolgoznunk és egyesülnünk. Nincs két ember, aki egyformán hisz. De ez felnyithatja a szemet a teremtés előtt. Látogassa meg teremtő televíziós oldalunkat, és keresse fel alkotási könyvek letöltési oldalát.

5 megtekintés0 hozzászólás

コメント


CHURCH FUEL BANNER.png
PAYPAL DONATE.jpg
BEST BIBLE BOOKSTORE.png
DOWNLOAD E BOOK 2.png
bottom of page