top of page
Търсене

Коя е най-добрата книга в Библията за четене първа?

Най-добрата книга за четене в библията, първо знаейки как хората се държат днес, бързи, бързи, нетърпеливи, тогава това ще бъдат книгите на евангелията като Матей, Марко, Лука, Йоан, тъй като тези книги ви отвеждат направо до точката на библията, която е, хората паднаха, хората заслужават да бъдат унищожени завинаги. Не е намерено решение, само вечно унищожение за всички човешки същества, живели някога на земята.
Другият вариант е самият Бог да умре вместо хората и да плати своя дълг на греха, който е живот. Както се казва в Евреите, без проливане на кръв няма прощение на греха. Единственото решение беше Исус да умре вместо нас, така че вярата в този дълг на греха да бъде платена. Чрез вяра можем да бъдем простени и да приемем произволното вечно унищожение, което беше платено, което е смъртта на Исус.


Най-добрата книга в библията за първо четене на Йоан

Тази книга ви въвежда бързо в темата за това, че Бог изпраща своя син Исус и идва на земята, за да ви спаси от вечно унищожение. Най-добрата книга в Библията, която първо трябва да прочетете, защото Джон не отделя много време за глупости, дори в Библията няма нищо. Някои книги като Левит могат да отнемат много глави, за да опишат строежа на храма и хората, които първо биха се запознали с Левит, ще се отегчат.


Някои хора, които стигат до други части на Библията, където има много подробности за нещата, може да не навлязат веднага в истинската тема на Библията. Известно е, че най-добрата книга в библията, която първо трябва да се прочете, е Йоан, тъй като тук можем да научим много бързо, че Исус много се грижи за вас, Исус ви обича, Исус мисли за вас през цялото време, Исус ви обича толкова много, че иска да живее в сърцето ти.


Книгата на Йоан ни казва, че Исус е дошъл навреме всъщност 650 години преди пророк Даниил да ни каже, че от Ерусалим, възстановен през 457 г. пр. н. е., до кръщението или помазването на Исус са 457 седмици или 483 години. Исус, когато беше кръстен, каза Времето се изпълни. Кое време беше изпълнено? Времето на


пророчеството за 2300 дни на Даниил 8 14 . Това пророчество продължава в Даниил, глава 9 и казва, че от Ерусалим, възстановен до Месия, принцът има 69 седмици. Най-добрата книга в Библията, която първо трябва да прочетете, е Йоан, защото тук научаваме, че Исус е Бог и Исус е любов.Всъщност в глава 1 научаваме, че Бог винаги е съществувал. Тъй като Бог винаги е съществувал, Исус, който се нарича Словото, е бил с Отец. Тогава научаваме, че Исус е Бог, както Отец е Бог. Това е силно въведение в посланието на Бог да ни спаси. Тази първа глава от книгата на Йоан ни казва, че Бог изпраща хора, за да помогнат на другите да разберат, че имат ад, от който да избягат, и рай, който да спечелят чрез праведността чрез вяра на Исус.


Защо Бог би изпратил хора да помагат на другите да разберат истината, ако всеки има мозък и може сам да знае истината? Това е така, защото на човешкото разсъждение не може да се вярва. Имаме помрачен ум след грехопадението на Адам. Хората, на които ни е трудно да различим правилното от грешното. Грехът е замъглил нашето разбиране. Ето защо Бог изпрати Библията, тя е ръководството за познаване на правилното и погрешното. Думите в Библията са духовни.


Те не са като думите в никоя друга книга. Думите в Библията имат силата да променят сърцата ни и да ни водят към цялата истина. След като научим за Библията и я прочетем с молитва, преди да отворим книгата на Бог, ние научаваме, че е имало падение и хората трябва да протегнат ръката си към Бог, за да бъдат подпомогнати. В книгата на Йоан четем тези удивителни притчи, които божествено обясняват духовните истини. В Йоан 2 глава научаваме, че Исус извършва първото си чудо, което превръща водата във вино.

От любов към брачна церемония. Тук виждаме, че Исус не остава незасегнат от малките неща, които се случват в живота ви. Исус знае през какво преминавате днес и Исус наистина се грижи за вас. Исус ви е създал и Той няма да ви остави и изостави. В Йоан 2 научаваме също, че Бог има цялата сила. Той може да превръща водата във вино, да лекува всякакви болести, да пренася хора от едно място на земята на друго. Исус може да изчезне и да се появи отново на друго място.


Исус може да избере 12 неучени прости мъже и да промени света и да преобърне света с главата надолу с тях. Исус може да даде повече живот на умиращ крал. Исус може да вземе най-могъщия цар на земята Навуходоносор и да го накара да яде трева в продължение на 7 години, за да го научи да отдава славата на Бога. Исус може да вземе Ирод, който прави реч в Деянията, Библията казва, че ангел го е ударил, защото не е отдал славата на Бог. Исус може в същото време да вземе децата в ръцете си и да отдели време за тях, когато хората смятат, че отделянето на внимание за тях би било загуба на време.


В Йоан 2 глава имаме нещо необичайно, Исус се ядосва и то толкова много, че прави камшик и заплашва хората и им казва да напуснат храма и да почистят стоките в Божия дом. В храма хората продаваха и купуваха, но това беше мястото за поклонение на Бога. Мястото, където беше Божието присъствие, се превърна в място за правене на пари, което понижава истината за Бог до човешко ниво. Откриваме, че Исус е любящ и мил. Кротък и смирен, но научаваме, че Исус също е справедлив и този, на когото е дадена цялата присъда.


Всъщност в Посланието към евреите се казва, че Исус е в най-святото място в небето, за да решава съдбата на всеки. От началото на присъдата, която беше през 1844 г. според Даниил 8 14. Оттогава Исус чете всички книги, нашите мисли, думи, действия и решава кой ще стигне до рая и кой ще трябва да гори в ада. Ние знаем какво е правилно от нашата съвест, от природата, от Библията, от призивите на Светия Дух. Никой няма извинение да не следва истината.
Оттогава Исус преразглежда нашите случаи и когато тази присъда приключи, тогава Исус ще облече дрехите на цар на царете. Това е тържествено време да не знаем дали ще стигнем до небето. Времето ще покаже . Нашата съвест може да ни каже. Какво ужасно време, когато Исус ще се върне и хората ще разберат, че няма


да могат да влязат в рая. Най-добрата книга в Библията, която първо трябва да прочетете, е Йоан. Исус казва, че мнозина ще се опитат да влязат в небето и няма да могат. Това не са атеисти, а християни. Исус казва, че никога не съм те познавал. Това означава, че са имали името християни, но никога не са били като Исус.


Тяхната личност беше като Сатана, егоистична, горда, нелюбяща, немила, жалка, нечестна. Чрез праведността на Исус можем да преодолеем тези зли черти на характера и да стигнем до небето. С нашите собствени дела това е невъзможно. Само онези, които осъзнават, че са нечестиви и че само Бог може да ни даде праведност, могат да поискат от Него тази победна сила.


Най-добрата книга в Библията за първо четене Откровение

Тази книга не трябва да бъде първата, която ще бъде прочетена, но е една от най-важните книги в Библията. Тъй като книгата на откровението ни казва какво скоро ще се случи на земята. Казва, че това е откровението на Исус. Същият Исус в Йоан е този, който разкрива книгата на откровението. Казва се, че онези, които слушат, четат, чуват думите на откровението, са благословени. Глава 1 от Откровението ни казва, че Исус ни обича и ни освобождава от нашите грехове.


Смъртта и жертвата на Исус е вашето избавление от греха. Дори и да ни се налага да падаме често, Исус плати цената, но повече от това Исус умря, за да можете да преодолеете греховете и да не бъдете повече нечестни, горди, арогантни или нелюбещи. Откровение, глава 1 казва, че Исус ще дойде скоро отново, за да завърши историята на този свят на грях, страдание, смърт, самота, болест. Кога идва Исус? Никой не знае, но ние знаем, че Исус чака целият свят да чуе истината.
Исус също чака църквата да бъде готова, тъй като ако Исус ще се върне сега, мнозина няма да бъдат намерени готови и ще загинат в пламъците на ада. Любовта на Исус остава, за да можем да бъдем готови. Църквата е хладка/ Много имат чертите на характера, споменати по-горе, и твърдят, че са християни. Това е измама. Не можем да се наричаме само християни и да се държим като Сатана.


Това е така, защото много хора се страхуват да се откроят и да бъдат различни. Ако си смирен, светът ще те отхвърли, ако си честен, светът ще те отхвърли. Но трябва да решите да угодите на света или да бъдете приятел на Исус? От коя страна ще бъдеш? Изберете сега, тъй като времето минава и скоро ще бъде твърде късно да изберете, твърде късно да преминете към другата страна. Най-добрата книга в Библията, която първо трябва да прочетете, Е Йоан


но книгата на откровението може да бъде най-важната и отваряща очите книга в библията. Не става въпрос толкова за това какво правите, а за това кой сте/ Много хора избягват да правят определени неща, което е добре, но те смятат, че святостта е само да избягват да правят неща. Не само това не е, че прави правилното нещо по Божията благодат. Но много повече от това, това е да бъдеш като Исус. Злият човек може да върши добри дела през цялото време и въпреки това да остане егоистичен, горд и необичащ.


Това е страхотното нещо, което липсва на повечето християни и хора на земята. Те смятат, че делата им са това, което ще ги отведе на небето. И все пак характерът не е променен. Те трябва да станат кротки и смирени като Исус. Казва се в откровение 1 до 3 всъщност седем пъти Исус казва на този, който побеждава. Да преодолея какво? Преодолейте греха. Това може да бъде направено само чрез Божията праведност чрез вяра. Това е и голямата тайна. Мнозина се опитват да работят до небето.


Те смятат, че има нещо добро в тях, което да донесат на Бог за одобрение. Но това не е така. Най-добрите ни дела са само да покажем на Бог, че обичаме Него и другите. Нашите дела не могат да ни спасят, нашите дела са да кажем, Исусе, обичам те.


Откровение 1 до 3 глава казва, че има седем църкви, живеем във времената на Лаодикия. Това е хладка църква, тя твърди, че е добра, когато всъщност има само името. Лаодикия е сляпа, гола, изкривена, бедна. Това е състоянието на онези, които претендират за името на Исус и са наистина зли по сърце.
Най-добрата книга в Библията за четене на първите псалми

Ако преминавате през труден период, най-добрата книга от Библията, която първо трябва да прочетете, е Псалмите. Тази книга е изпълнена с много от Божиите обещания. Тази книга е невероятна в Божията любов и любящи обещания към нас. Когато някой обича, той обещава неща. Бог обещава, че ще се грижи за нас, че ще ни защитава, че ще ни даде желанията на сърцата ни. Че армия може да се разположи на стан срещу нас и в това можем да бъдем спокойни.


Книгата на псалмите казва, че Божиите ангели се разполагат около нас, че няма да ни липсва нищо добро, книгата на псалмите казва, че Бог е добър и можем да дойдем и да видим и вкусим Божията доброта. Когато вкусим нещо, ние изпитваме това нещо. Удивително е да видим, че Божията доброта може да бъде толкова реална, че дори да я вкусим. Когато плачем, Бог обещава, че ще чуе. Чуването не означава, че Бог чува само за забравяне. Това означава чуване в смисъл на отговор на нашите молитви. Бог може да отдели време, за да отговори на нашите молитви. Бъдете търпеливи и постоянни в молитва.


Най-добрата книга в Библията за първо четене на Галатяните

Книгата на Галатяните казва, че Божията праведност е великото преживяване на Библията. В книгата Галатяни научаваме, че никой няма да бъде спасен чрез собствените си дела. Ние се спасяваме само чрез вяра. Книгата Галатяни казва, че онези, които се опитват да се спасят чрез делата си, са отделени от Христос. Там се казва, че смъртта на Исус няма никакво значение за тях.

GA 2 4 И това поради внезапно докарани лъжливи братя, които дойдоха скришно да шпионират нашата свобода, която имаме в Христос Исус, за да ни направят в робство:

Тук се казва, че тези, които са от дела, законниците, фарисеите винаги са преследвали тези, които са от вяра. Тъй като някой се ядосва да види как хора, които са християни, се радват на живота, когато вярват, че трябва да следват много правила и разпоредби, за да бъдат спасени. Всъщност Библията е много по-проста. Признаваме, че сме зли, това е най-трудната част, тъй като толкова много хора все още вярват, че са добри, когато не виждат собствения си характер. Тогава виждаме, че само Бог е добър и има праведност и Го молим всеки ден да ни даде своята праведност.


Най-добрата книга в библията за четене от първите римляни

Посланието към римляните е още една от онези невероятни книги в Библията, които учат на същата тема - праведност чрез вяра. 10-те заповеди, законът все още е задължителен. Много църкви учат, че 10-те заповеди са премахнати, това е невярно. Те учат, че сме само под благодатта, без да разбират, че под благодатта означава, че не трябва да правим животински жертви и церемонии.


Ние идваме само при Исус. Благодат за какво? Благодат да спазваме закона и да бъдем послушни на Исус. Не за да бъдем спасени, а защото сме спасени и обичаме Бог и другите хора. Ако сме спасени чрез дела, както казва Библията, тогава това не е повече от благодат. Или сме спасени по благодат, или по дела. Така че защо Библията също казва, че сме спасени и чрез дела? Ах ах това е време за божии изпитания за нас. Така наречените привидни противоречия.


Бог ни изпитва, тъй като това ни помага наистина да четем и изучаваме дадена тема, тъй като твърде много хора са повърхностни читатели и те четат няколко стиха и стигат до заключение твърде бързо и накрая вярват на лъжа. Тази църква взема 5 стиха по тема и стига до заключение. Тази друга църква взема 5 други стиха по тема и стига до различно заключение кой има истината? Този, който изучава всички стихове по дадена тема и може да има широка представа за това какво учи Библията.


Грях е да преподавате или да вярвате в нещо, което е фалшиво, тъй като всички ние сме отговорни за своите вярвания и учения. Има библии и всички можем да ги четем и учим правилно. Надявам се, че сте били мотивирани да четете Библията всеки ден. Повторете след мен, Отче Боже, моля, прости ми греховете, помогни ми да чета Библията всеки ден. Изцели ме и ме благослови. Дай ми праведността си. Помогни ми да вървя с теб в името на Исус амин

3 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Commenti


CHURCH FUEL BANNER.png
PAYPAL DONATE.jpg
BEST BIBLE BOOKSTORE.png
DOWNLOAD E BOOK 2.png
bottom of page