top of page
Търсене

книга с числа, въпроси и отговори на викторина

Числата се концентрират

Nu ch 1 v1 кога Бог говори на Мойсей? първи ден втори месец втора година v35 вземете всички мъже по-горе? 20 способни да отидат на война nu ch 3v2 голи от деца на Aron? Nada Abihu Eleazar Ithamar nu ch 5v22 какво трябва да прави жената, която хората смятат, че е спала с друг мъж? пийте вода, която би накарала корема да се подуе и краката да изгният nu ch 6v3 какво трябваше да не прави назирей? пие вино, оцет, яде влажно грозде или сушено грозде v4 не яде нищо? е от лоза


v35 през всичките дни на раздялата му? без бръснач да дойде на главата му V6 Да не ? мъртво тяло v9, ако някой мъж умре внезапно от него? той е осквернил главата на своето посвещениеnu ch 11v1 какво се случи, когато хората замърмориха? огън излезе от Господа кой го пояде? онези, които бяха в най-крайната част на лагера


v27 как беше угасен огънят? Моисей се молеше на Бог V4, който поиска месо? смесените множества те паднаха похотлив V7 как беше маната? като семена от кориандър кой цвят? като bdellium V20 колко време са евреите да ядат месо? един месец до какво? докато не излезе от ноздрите им v25 върху кого почива духът на Мойсей? на 70 кой друг пророкува? Eldad Medadv34 как се казваше мястото, където хората жадуваха за месо? kibeothhattavahnu ch 12v1 защо хората говориха срещу Мойсей? за етиопката, за която се ожениv2 какво започнаха да казват? говори ли Господ чрез Мойсей Не говори ли и чрез нас


?v35 как беше Моисей? най-кротките хора на земята V7 как беше Моисей пред Бог? верен в целия си дом V8 какъв въпрос зададе Бог според мърморенето? защо не се страхуваха да говорят срещу слугата ми Моисей v9 как се чувстваше Бог! гневът Господен пламна v10 какво се случи с Мириам? тя стана прокажена като сняг v14 какво се случи с Мириам? затворен от лагера 7 дни nu ch 13


v21 къде шпионите претърсиха земята? пустинята на zin до rebob, докато хората идват в Хамат v21 кои хора деца са виждали в градовете? деца на Anak nu ch 14 v11 кой въпрос зададе Бог на Израел? докога ще ме провокират тези хора? колко време ще мине преди да ми повярват? за всички знамения, които показах сред тях?

v23 коя благословия премахна Бог поради неверие? те няма да видят земята, за която се клех на бащите им, нито който ме е разгневил, няма да я види v39 какво прави спазването на заповедите? да не търсим собственото си сърце и собствените си очи, след което използваш да блудстваш nu ch 16v2 колко от принцовете се надигнаха срещу Мойсей? 150v35 какво казаха на Мойсей? поемаш твърде много върху себе си цялото събрание те са свети всички от тях и Господ е сред тях защо? тогава

издигате се над събранието на Господ? v35 Какво отговори Мойсей на Нора? утре господ ще тя е кой е неговият V7 какво трябваше да направят? вземете кадилницата им какво друго им каза Мойсей? поемате твърде много на себе си изглежда ли малко? за вас, че Бог на Израел ви е отделил от събранието на Израел, за да ви приближи до себе си, за да вършите службата на скинията ?V10 и да търсите? свещеничеството също


v17 колко пола донесоха? 250v21 какво каза Бог, когато пристигнаха? отделете се от това събрание, за да мога да ги изтребя в един момент v26 какво каза Моисей на събранието Отделете се от тези нечестиви хора? и не докосвайте нищо от нещата, които са останали, той ще бъде погълнат във всичките им грехове v26 Моисей каза, че с това ще разберете, че Господ ме е изпратил да върша тези дела, защото не съм ги вършил от собствения си ум

v35 какво се случи, след като 250 бяха погълнати? и излезе огън от Господ ?v41 какво каза събранието на утре? промърмори, казвайки, че си убил хората на Господ v49 как реагира Бог? Бог уби 14700 от чума nu ch 20V12 Какво каза Бог на Моисей, когато удари скалата? защото ми повярвахте, за да не ме осветите в очите на децата на Израел v18, които забраниха на Израел да мине през земята им? Едом

v27 Тук умря ли еон? mount horv28, който получи дрехите на Аарон? неговият син Елеазар v29 колко дълго оплакваха Аарон? 7 дни nu ch 21v2 какъв възглед направи Израел на Бог, ако предадеш този народ в ръката ми, тогава ще унищожиш напълно градовете им v3 какво направи Бог? чух гласа v3 какво беше името на мястото? Хорма


v4 какво направиха хората? оплакват се казвайки какво? защо ни изведе от Египет няма хляб няма вода и ние се отвращаваме от тази мизерна храна v5 какво направи Бог? изпрати отровни змии много умрели nu ch 22кой е Балам и Валак? Балам пророк на Бог Балак цар Моав9 от какво беше направена змията, която Мойсей направи? бронзов v22, който също отказа да пусне Израел? царят на Сихон v26 кой беше градът на Сихон? Хешбон v32 какво каза ангелът на Балам най-доброто магаре? дойдох да ти се противопоставя, защото твоят път е безразсъден преди менюто

ch 23v28 на колко места Валак доведе Балам да прокълне Израел? 3 места v29 какво са правили преди Божието слово да стигне до Балам? постройте 7 олтарна жертва 7 юнеца и 7 овена nu ch 24v10 какво направи Валак, когато Балак благослови Израел? той стисна ръцете си и беше ядосан v17 какво пророкува Балам за Израел? Раждането на Исус падането на Моабну гл. 25


v3 защо Божият гняв пламна срещу Израел? те се присъединиха срещу baalpeor v24 колко умряха от чумата? 24000nu ch 27V7, който поиска притежание земя Ханаан? дъщери на zelophehad V12 коя планина Бог каза на Моисей да отиде? Abarimv14 къде се разбунтува Мойсей? пустиня на греха nu ch 30V4 ако жената направи как кой може да наруши обета? бащата или съпругът nu ch 31

v2 каква последна работа каза Бог на Мойсей да извърши? отмъсти на Израел от мадиамците V8 който беше убит с мадиамците? Балам син на Беор v49 какво взе Израел от Мадиам? жени деца и всички spoilv17 какво беше заповядано да се направи? убийте всяко мъжко дете и всяка жена, която е познавала мъже v35 колко жени не са познавали мъже? 35000nu ch 33v39 на колко години е бил Аарон, когато е умрял? 123 години къде е починал? планина Хор v55 какво би станало с Израел, ако не изгонят езичниците от земята? v56 ще се случи ли? че ще направя с вас, както мислех да направя с тях

5 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Kommentare


CHURCH FUEL BANNER.png
PAYPAL DONATE.jpg
BEST BIBLE BOOKSTORE.png
DOWNLOAD E BOOK 2.png
bottom of page