top of page
Търсене

Какво се счита за грях в християнството?

Грехът винаги е едно и също нещо във всяка религия, както и добър въпрос, така че задавайте. Дали Бог е създал различни религии с различни вярвания? Не, тъй като Бог е един Бог. Така Бог има една истина. Бог никога не се променя. Бог не може да каже, че луната е бяла и червена едновременно. Това означава, че една религия е истината, а другите са фалшиви. Това ласо означава, че грехът винаги е едно и също нещо и не може да се промени. Когато питаме какво се смята за грях в християнството?
Можем ли да кажем, че един полицай може да бъде пристрастен, да накаже някого и да остави друг, който е направил същото? Не, това би било несправедливо. Може ли Бог да каже на някого, че отиваш в ада, и на някой друг, който направи същото, което аз те пуснах? Не Библията казва в 1 JN 3 4 Грехът е престъпване на закона. Това е определението за грях. Божият закон са 10-те заповеди. Ако нямаше закон, нямаше да има грях. Нека да разберем какво се счита за грях в християнството?


Какво се счита за грях в християнството? Какво е грях

Видяхме, че грехът е прегрешение на laxw. Кога е даден този закон? На планината Синай Бог даде 10-те заповеди на Моисей, но този закон беше даден още от Едемската градина. Всъщност правилното и грешното е просто отражение на Божия характер. Какво се счита за грях в християнството? Нарушаването на закона. Има морален закон 10-те заповеди и церемониален закон, който е даден само на евреите.


10-те заповеди са за всички човешки същества, дори тези, които не вярват, ще бъдат съдени по 10-те заповеди. Еклесиаст казва Така правете и така говорете като онези, които ще бъдат съдени от закона. Също така се казва, че всички ние ще се явим пред Божия съд. Каква мисъл. Всички човешки същества ще трябва да се явят пред Бог, за да отговорят за всички наши думи, действия и мисли.
Грехът нарушава Божия закон. Кой някога е спазвал Божия закон? Никой освен Исус. Исус никога не е съгрешил, през целия си живот Исус е бил изкушаван, както ние сме изкушавани, но Исус никога не е паднал в грях. Но никой на земята никога не е спазвал Божия закон през целия си живот, без да съгреши нито веднъж. Какво


заслужаваме, като съгрешим само веднъж? Римляните казват, че заплатата на греха е смърт, но Божият дар е вечен живот. Само за един грях ние заслужаваме да умрем завинаги. Само жертвата на Исус на кръста може да ни даде надежда да повярваме в смъртта на Исус на кръста, за да получим опрощение на греховете си.


Грехът е нарушаване на закона, някои от заповедите са забрана за кражба, забрана на убийство, забрана на прелюбодеяние, забрана за алчност, любящи родители, спазване на съботата. Без лъжа. Да обичаш Бог и никой друг Бог, без поклонение на изображения, без ругатни, всичко е обобщено в любовта към Бог и другите. Това се обобщава още повече, когато се казва, че Любовта е изпълнението на закона. Как можем да отидем по-дълбоко, за да разберем какво се счита за грях в християнството?


Какво се счита за грях в християнството? Легализъм

Легализмът се среща във всяка религия и много нерелигиозни хора са легалисти. Законник е всеки, който смята, че е добър човек, че има малко или никакви дефекти в характера. Легалистът е някой, който смята, че дори и да е направил грешки преди, той е праведен човек и Бог трябва да е благодарен, че ги има в своя екип / Ако са атеисти.
Чувстват се като перфектни и чувстват, че всеки път, когато завършат деня си, са изпълнили редица задължения, които смятат, че са изпълнили добре и това доказва, че са добър човек. Това е измама, спазването на набор от правила никога няма да направи някого добър човек. Кои сме ние и какво правим са различни неща. Ние не се определяме от това, което правим. Дори ако въздържането от зло е важно. Само въздържането да вършите зло няма да ви отведе в рая.


Важното е кой си. Какви плодове имаш в живота си? честен ли си любезен ли си Или се грижите само за себе си и следвате церемониите, които обществото ви дава и това ви кара да се чувствате добре със себе си и мислите достатъчно, за да отидете на небето. Или ако сте атеисти, чувствате, че обществото ви дължи нещо за това, че сте толкова добър гражданин?


Всичко това е измама. Трябва да се подчиняваме на правилата на земята, но те никога няма да ви направят добър човек. Само Бог има правда. Ти и аз нямаме праведност. Единственото решение е да осъзнаеш, че няма нищо добро в теб и мен. И само Бог е добър? Как всичко това се свързва с греха? Това е свързано с греха, защото да си законник е грях. Когато някой вярва, че е добър човек, това е грях.Те обезсмислят кръста на Исус. Ако можехме да се спасим от нашите дела, тогава нямаше да има нужда Исус да умира на кръста. Нашите дела биха били достатъчни, за да се спасим. Ние също не можем да помогнем на Исус да се жертва с нашите дела. Ние само работим и обичаме Бог и другите, защото показваме на Бог, че Го обичаме. Легализмът е грях, защото осмива кръста на Исус, прави хората център на вниманието, сякаш човекът е бог и може да се спаси от положението си.


Какво се счита за грях в християнството? Гордост

Повечето грехове идват поради гордостта. Нека разгледаме три от най-лошите грехове, които съществуват. Това е, което наистина определя някой да бъде от Бог или да принадлежи на Сатана. Гордост, егоизъм, нечестност. Хората, които са скромни, любящи и честни, често са на страната на доброто. Гордият, егоистичен и нечестен и на страната на злото. Но в Исус има надежда.


Гордостта е коренът на всеки грях. Сатана се видя много красив и мъдър и започна да мисли, че самият Той има тези качества. Тогава Той престана да вярва, че Той е създателят. Така започва и свършва измамата. Гордостта е някой, който наистина вярва, че това, което е и постига, е от самия него. Всичко това е измама, както Сатна да вярва, че красотата и мъдростта му идват от самия него. Това е лъжа и ограбва Бог от славата, която Му принадлежи/
Всеки, който се гордее, е лъжец и разбойник. Повечето хора никога не са го виждали по този начин. Сатана започна греха поради гордостта. Търсейки да разберете какво се счита за грях в християнството, тогава, когато някой е горд, той ще излъже, за да запази достойнството си. Гордият не иска да бъде унижен. Те предпочитат да лъжат и да запазят измамата си. Те ще тъпчат други хора, защото те са първи и над всички останали. Те не обичат другите, нито по интерес. Горделивите правят нещата само за личен интерес.


Ако искат да мамят и отнемат от другите, тяхната гордост ще ги накара да ограбват, да лъжат да мамят. Виждаме, че гордостта е коренът на всеки грях. Когато някой е горд, той ще извлече полза за себе си и ще постави другите на второ място до точката на облагодетелстване на себе си, когато е подходящо за него да го направи.


Какво се смята за грях в християнството? Егоизъм

Божието царство е за тези, които обичат и служат на другите. Казва, че на небето никой няма да се стреми да се облагодетелства само за себе си. Това е царството на поставянето на другите на първо място. Но земята не е същата и много хора тук се стремят само да се облагодетелстват. Може да се учудите, че като най-лошите


грехове не изброявам пиенето, сексуалните грехове и това, което повечето християни винаги цитират като грях. Тъй като тази мъгла е много по-добра и по-дълбока. Всъщност греховете, изброени в този списък, почти никога не се споменават.

Повечето християни са слепи за това какво представлява грях. Те винаги назовават едно и също нещо, пиене, секс, аборт и т.н. Без да разбират, че в повечето евангелия Исус изобличава фарисеите за греховете, които никога не са споменавани. За тяхната гордост, неверие, легализъм, егоизъм, нечестност. Нелюбещ лош дух? Апатия . Какво се смята за грях в християнството? Егоизмът е един от най-лошите грехове, тъй като човек не може да обича другите и да бъде егоист в същото време.


Трябва да обичаме себе си. Но трябва да сме в полза на другите. Нуждаем се от Божията сила да гледаме на нуждите на другите, а не само на собствените си. Ние сме в егоистичен свят, в който хората тъпчат другите, за да постигнат своето. Виждаме това на опашка в магазина, шофиране. На работа хората уволняват някого поради ревност. Жени, които вземат чужд съпруг. Обичай ближния си, това означава, че трябва да обичаме, без да очакваме нищо в замяна. Това е доста рядко. Такава любов се намира трудно.


Какво се смята за грях в християнството? Нечестност

И този днес е голям, толкова много хора са нечестни и не казват истината. Толкова много реклами са измамни, толкова много бизнес преводи са лъжи, или продуктът не е добър, или споразумението не е спазено. Бог обича честните хора, трябва винаги да казваме истината. Не е нужно да лъжем и заблуждаваме хората без причина. Какво се смята за грях в християнството? Всички онези грехове, които накараха фарисеите да бъдат отхвърлени от Бог.

Те бяха Божията църква по онова време, но Бог ги отхвърли. Това, че носите име на религиозен човек, не означава, че ще отидете на небето. Исус казва, че повечето религиозни хора ще бъдат отхвърлени. Исус ще им каже, че никога не съм те познавал. Защото бяха горди и се опитаха да се спасят и направиха кръста на Исус без ефект. Сега е времето да станем като Исус, само чрез Неговата сила и праведност това е възможно, защо да не помолим Бог сега да ни помогне.


Отче Боже, моля те, прости ни греховете, дай ни твоята правда, благослови и ни изцели. Дай ни желанията на нашите сърца. Помогнете ни да имаме ежедневна връзка с вас. Нека бъдем щастливи и защитени от зли хора, моля в името на Исус амин


4 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


CHURCH FUEL BANNER.png
PAYPAL DONATE.jpg
BEST BIBLE BOOKSTORE.png
DOWNLOAD E BOOK 2.png
bottom of page