top of page

MAAN VIIMEINEN PÄIVÄ TIETOSUOJAKÄYTTÖ

 
 
 

Verkkosivuston käyttöehdot

1. Ehdot

Käyttämällä tätä verkkosivustoa sitoudut noudattamaan näitä verkkosivuston käyttöehtoja, sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä niiden noudattamista. Jos et hyväksy jotakin mainituista ehdoista, sinua ei saa käyttää tai käyttää tätä sivustoa. Tämän sivuston materiaalit on suojattu asiaankuuluvilla tekijänoikeus- ja tavaramerkkilailla.

2. Käytä lisenssiä

 1. Lupa on sallittu tilapäisesti ladata yksi kopio materiaalista (data tai ohjelmointi) EARTH LAST DAY -sivustolta vain henkilökohtaiseen ja ei-yrityskäyttöön. Tämä on vain lisenssilupa, ei omistusoikeuden vaihto, ja tämän luvan nojalla et saa:

  1. muokata tai kopioida materiaaleja;

  2. käyttää materiaaleja mihin tahansa kaupalliseen käyttöön tai mihin tahansa julkiseen esittelyyn (liiketoimintaan tai ei-liiketoimintaan);

  3. yrittää purkaa tai rakentaa uudelleen mitä tahansa tuotetta tai materiaalia, joka on EARTH LAST DAY -sivustolla;

  4. poista materiaalista kaikki tekijänoikeus- tai muut rajoittavat asiakirjat; tai

  5. siirtää materiaalit jollekin toiselle tai jopa "peilata" materiaalia toisella palvelimella.

 2. Tämä lupa voidaan näin ollen irtisanoa, jos jätät huomioimatta jotakin näistä rajoituksista, ja se voidaan päättää MAAN VIIMEINEN PÄIVÄ, kun katsotaan. Luvan irtisanomisen jälkeen tai katseluluvan päätyttyä sinun on tuhottava omistuksessasi oleva ladattu materiaali joko sähköisessä tai painetussa muodossa.

3. Vastuuvapauslauseke

 1. EARTH LAST DAY -sivuston materiaalit annetaan "sellaisenaan". MAAN VIIMEINEN PÄIVÄ ei anna mitään takuita, ilmoitettuja tai ehdottamia, ja siten luopuu ja mitätöi kaikki muut takuut, mukaan lukien esteettä, päätellyt takuut tai myyntikelpoisuuden tilat, sopivuus tiettyyn tarkoitukseen tai lisensoidun omaisuuden loukkaamattomuus tai muut oikeuksien loukkaukset . EARTH LAST DAY ei myöskään takaa tai esitä mitään huomautuksia materiaalien käytön tarkkuudesta, todennäköisistä tuloksista tai horjumattomasta laadusta sen Internet-sivustolla tai yleisesti samaistumisesta sellaisiin materiaaleihin tai mihinkään tähän verkkosivustoon liittyviin kohteisiin.

4. Rajoitukset

EARTH LAST DAY tai sen toimittajat eivät saa missään tapauksessa altistaa haittoja (laskemalla ilman rajoituksia tiedon tai hyödyn menetyksestä tai liiketoiminnan häirinnästä aiheutuvat haitat), jotka johtuvat käytöstä tai voimattomuudesta käyttää materiaaleja EARTH LAST DAY -päivänä. Internet-sivusto, riippumatta siitä, onko MAAN VIIMEINEN PÄIVÄ tai MAAN VIIMEINEN PÄIVÄ hyväksytylle edustajalle kerrottu suullisesti tai kirjallisesti tällaisen haitan todennäköisyydestä. Koska jotkin tavoitteet eivät salli pääteltyjen takuiden rajoittamista tai velvoitteiden esteitä painavien tai satunnaisten vahinkojen vuoksi, näillä rajoituksilla ei välttämättä ole merkitystä sinulle.

5. Muutokset ja virheet

EARTH LAST DAY -sivustolla näkyvät materiaalit voivat sisältää paino- tai valokuvavirheitä. EARTH LAST DAY ei takaa, että sen sivustolla olevat materiaalit ovat tarkkoja, valmiita tai ajantasaisia. MAAN VIIMEINEN PÄIVÄ voi ottaa käyttöön parannuksia sivustonsa materiaaliin milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. EARTH LAST DAY ei siis taaskaan tee mitään omistautumista materiaalien päivittämiseen.

6. Linkit

EARTH LAST DAY ei ole tarkistanut suurinta osaa verkkosivustoonsa tai siihen liitetyistä linkeistä eikä ole vastuussa minkään tällaisen yhdistetyn verkkosivun sisällöstä. Minkään yhteyden sisällyttäminen ei tarkoita sivuston MAAN VIIMEINEN PÄIVÄ tukea. Tällaisten yhdistettyjen sivustojen käyttö on käyttäjän omalla vastuulla.

7. Sivuston käyttöehtojen muutokset

EARTH LAST DAY voi päivittää näitä verkkosivustonsa käyttöehtoja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Käyttämällä tätä sivustoa sitoudut noudattamaan näiden käyttöehtojen kulloinkin voimassa olevaa muotoa.

8. Sovellettava laki

Kaikki tapaukset, jotka liittyvät EARTH LAST DAY -sivustoon, tulee hallinnoida YHDYSVALTAIN MAAN VIIMEINEN PÄIVÄ -valtion lakien mukaan ottamatta huomioon sen lakimääräyksiä.

Web-sivuston käyttöön sovellettavat yleiset ehdot.

Tietosuojakäytäntö

Yksityisyytesi on meille kriittistä. Samoin olemme rakentaneet tämän käytännön siten, että sinun tulee nähdä, kuinka keräämme, hyödynnämme, luovutamme ja paljastamme sekä hyödynnämme yksittäisiä tietoja. Seuraavat kaavat tietosuojakäytäntömme.

 • Ennen henkilötietojen keräämistä tai keräämisen aikana tunnistamme tarkoitukset, joita varten tietoja kerätään.

 • Keräämme ja käytämme yksittäisiä henkilötietoja erikseen ilmoittamiemme syiden tyydyttämiseksi ja muihin hyviin tarkoituksiin, ellemme saa asianomaisen henkilön suostumusta tai lain edellyttämällä tavalla.

 • Säilytämme vain yksittäisiä tietoja niin kauan kuin on välttämätöntä näiden syiden tyydyttämiseksi.

 • Keräämme henkilötietoja laillisin ja kohtuullisin keinoin ja tarvittaessa asianomaisen henkilön tietojen tai suostumuksen perusteella.

 • Henkilötietojen tulee olla tärkeitä niiden syiden kannalta, joiden vuoksi niitä käytetään, ja siinä määrin kuin se on olennaista näiden syiden vuoksi, niiden tulee olla tarkkoja, viimeisteltyjä ja päivitettyjä.

 • Suojaamme yksittäisiä tietoja turvasuojilla onnettomuuksia tai murtovarkauksia vastaan sekä myös luvattomalta pääsyltä, paljastamiselta, monistamiselta, käytöltä tai muuttamiselta.

 • Tarjoamme asiakkaillemme viipymättä pääsyn käytäntöihimme ja menettelyihimme henkilötietojen hallintaa varten.

Olemme keskittyneet johtamaan liiketoimintaamme näiden standardien mukaisesti erityisellä lopullisella tavoitteellamme taata, että yksittäisten tietojen yksityisyys on turvattu ja säilytetty.

Näkemys

Tämä on kohta. Napsauta "Muokkaa tekstiä" tai kaksoisnapsauta tekstiruutua aloittaaksesi sisällön muokkaamisen ja varmista, että lisäät kaikki asiaankuuluvat tiedot tai tiedot, jotka haluat jakaa vierailijoidesi kanssa.

bottom of page