top of page
Search

skaitļu grāmatas viktorīnas jautājumi un atbildes

Skaitļi koncentrējas

Nu ch 1 v1 kad Dievs runāja ar Mozu? pirmā diena otrais mēnesis otrais gadsv35 ņemt visus vīriešus augstāk? 20 spēj iet uz karu nu ch 3v2 pliks no Arona bērniem ? Nada Abihu Eleazar Ithamar nu ch 5v22 ko sieviete, pēc cilvēku domām, guļ ar citu vīrieti? dzer ūdeni no kura vēders uzpūstos un kāja sapūtu nu ch 6v3 ko nazarītis nedarīja ? dzert vīnu, etiķi, ēst mitras vīnogas vai žāvētas vīnogas v4 ēst neko tādu? ir izgatavots no vīnogulājiem


v35 visas viņa šķiršanās dienas? nav skuveklis nāk uz viņa galvas V6 Come at no? miris ķermenis v9, ja kāds vīrietis mirst parādā no viņa? viņš ir apgānījis galvu savai consecrationnu ch 11v1 kas notika kad tauta kurnēja ? no Tā Kunga iznāca uguns, kas to aprija? tie, kas atradās nometnes vistālākajā daļā


v27 kā ugunsgrēks tika dzēsts? Mozus lūdza Dievu V4, kurš lūdza gaļu? jauktajiem ļaudīm viņi krita lusting V7 kā bija mana? kā koriandra sēklas kādā krāsā? kā bdellium V20 cik ilgi ebreji drīkstēja ēst gaļu? hoke mēnesis līdz kam? līdz tas iznāca no viņu nāsīm 25. p., uz kuriem


Mozus gars atdusas? kurš vēl pravietoja uz 70 gadiem? Eldad Medadv34 kā sauca vietu, kur cilvēki iekāroja gaļu? kibeothhattavahnu ch 12v1 kāpēc cilvēki runāja pret Mozu ? Etiopiešu sievietei viņš apprecējāsv2 ko viņi sāka teikt? Vai Tas Kungs ir runājis caur Mozu, vai Viņš nav runājis arī caur mums


?v35 kā Mozum gāja? lēnprātīgākie cilvēki uz zemes V7 kā Mozum gāja Dieva priekšā? uzticīgs visā savā mājā V8 kādu jautājumu Dievs uzdeva saskaņā ar kurnēšanu? kāpēc viņi nebaidījās runāt pret manu kalpu Mozu v9 kā jutās Dievs! Tā Kunga dusmas iedegās v10. Kas notika ar Miriamu? viņa kļuva spitālīga kā sniegs v14 kas notika ar Myriam ? slēgts no nometnes 7 dienas nu ch 13


v21 kur spiegi pārmeklēja zemi? Cinas tuksnesis līdz rebobai, kad cilvēki ieradās Hamatā, 21. p., kādus cilvēkus, bērnus, viņi redzēja pilsētās? Anak bērni, nu ch 14. v11. Kādu jautājumu Dievs uzdeva Izraēlam? cik ilgi šie cilvēki mani provocēs? cik ilgi paies, līdz viņi man ticēs? par visām zīmēm, ko es viņu vidū parādīju?

23. p., kuru svētību Dievs atņēma neticības dēļ? viņi neredzēs zemi, ko es biju zvērējis viņu tēviem, un neviens, kas mani satrauca, to neredzēs 39. Ko dara baušļu ievērošana? lai nemeklētu mūsu pašu sirdi un savas acis, pēc kā jūs mēdzat iet netiklībā nu ch 16v2 cik daudzi no viņa prinčiem sacēlās pret Mozu? 150v35 ko viņi teica Mozum ? jūs pārāk daudz uzņematies uz sevi visu draudzi, viņi visi ir svēti, un Kungs ir starp viņiem, kāpēc? tad

paceliet sevi augstāk par Tā Kunga draudzi?35. Ko Mozus atbildēja Norai? rīt Kungs būs viņa kas ir viņa V7 kas viņiem bija jādara? paņemiet to kvēpināmo trauku, ko vēl Mozus viņiem teica? jūs uzņematies pārāk daudz, šķiet, tas ir mazs tbing? jums, ka Dievs Israēls ir atdalījis jūs no Israēla draudzes, lai tuvinātu jūs sev, lai veiktu telts kalpošanu ?V10 un jāmeklē? arī priesterība


v17 cik dzimumu viņi atnesa? 250v21 ko Dievs teica, kad viņi ieradās? Atdaliet sevi no šīs draudzes, lai es tos vienā mirklī apēstu 26.p., ko Mozus teica draudzei. Atdaliet no šiem ļaunajiem cilvēkiem? un nepieskarieties nevienai no viņu lietām, kas palikušas, viņš tiks iznīcināts visos viņu grēkos 26. Ar šo Mozus teica, ka jūs zināt, ka Tas Kungs mani ir sūtījis darīt šos darbus, jo es tos neesmu darījis pēc sava prāta.

v35 kas notika pēc tam, kad 250 tika apriti? un tur cēlās uguns no Tā Kunga ?v41 ko draudze teica rīt? kurnēja, sakot, ka tu esi nogalinājis Tā Kunga ļaudis 49.p. kā Dievs reaģēja? Dievs nogalināja 14700 ar mēri nu ch 20V12 Vai Dievs teica Mozum, kad tas sita klinti? jo jūs ticējāt, ka es neesmu svēts Israēla bērnu acīs, v18, kas aizliedza Israēlam iziet cauri savai zemei? Edoms

v27 Vai šeit Aeons nomira? kalns horv28, kurš saņēma Ārona apģērbu? viņa dēls Eleāzars, 29. pants, cik ilgi viņi apraudāja Āronu? 7 dienas nu ch 21v2 kādu viedokli Izraēla darīja Dievam, ja tu nodosi šo tautu manā rokā, tad tu pilnībā iznīcināsi viņu pilsētas v3 ko Dievs izdarīja? dzirdēju balsi v3 kāds bija vietu nosaukums? Hormah


v4 ko cilvēki darīja? sūdzēties sakot ko? kāpēc tu mūs izvedi no Ēģiptes, kur nav maizes, nav ūdens, un mēs ienīstam šo nožēlojamo ēdienu v5, ko Dievs izdarīja? sūtīt indīgas čūskas daudzi nomira nu ch 22kas ir Balams un Balaks? Balama, Dieva pravietis Balaks, ķēniņš


Moabv9 no kā tika izgatavota čūska, ko Mozus darīja? bronza v22, kurš arī atteicās ļaut Izraēlam garām? Sihonvas ķēniņš26 kas bija Sihonas pilsēta? Heshbon v32 ko eņģelis teica Balam Wjen labākais ēzelis? Es esmu ieradies jums oponēt, jo jūsu ceļš ir neapdomīgs pirms ēdienkartes

ch 23 pret 28 cik vietās Balaks atveda Balāmu, lai nolādētu Izraēlu? 3 vietas pret 29 ko viņi darīja pirms Dieva vārds nonāca Balāmam? uzcel 7 altāra upuri, 7 vēršus un 7 aunus nu ch 24v10 ko Balaks darīja, kad Balāms svētīja Izraēlu? viņš sajūsmināja savas rokas un bija dusmīgs 17. p., ko Balāms pravietoja par Izraēlu? Jēzus piedzima Moabnu krišana, 25. nod


v3 kāpēc Dieva dusmas iedegās pret Izraēlu? viņi pievienojās pret baalpeor v24 cik daudzi nomira no mēra? 24000nu ch 27V7 kurš jautāja valdījumā zemi canaan? zelofhada V12 meitas uz kuru kalnu Dievs lika Mozum iet? Abarimv14 kur sacēlās Mozus? grēka tuksnesis nu ch 30V4 ja sieviete dara, kā kurš var lauzt solījumu? tēvs vai vīrs nu ch 31

v2. Kāds pēdējais darbs, ko Dievs lika Mozum darīt? atriebt Izraēlu no midiāniešiem V8, kurš tika nogalināts kopā ar midiāniešiem? Balāms, Beora dēls, 49. versija, ko Izraēls atņēma no Midiānas? sievietes bērni un viss sabojāt17 ko lika darīt ? nogalini katru vīriešu dzimuma bērnu un katru sievieti, kas ir pazinis vīriešus v35. Cik sieviešu nav pazinis vīriešus? 35000nu ch 33v39 cik vecs karš Ārons kad viņš nomira ? 123 gadi, kur viņš nomira? Hora kalns v55 kas notiktu ar Izraēlu, ja viņi neizdzītu pagānus no zemes? v56 vai tas notiks? ka es jums darīšu tā, kā es domāju viņiem darīt

2 views0 comments

Comments


CHURCH FUEL BANNER.png
PAYPAL DONATE.jpg
BEST BIBLE BOOKSTORE.png
DOWNLOAD E BOOK 2.png
bottom of page