Sababu 5 kwa nini uchi katika Biblia si dhambi

Sababu 5 kwa nini uchi katika Biblia si dhambi


Hii ni mada muhimu sana kwa moyo wangu, sawa na uasherati ngono nje ya ndoa ni dhambi. Kwa sababu naona wakristo wengi wanachukua nguvu nyingi kwenye uchi na ngono. Wakati wao ni kiburi, ubinafsi, wasio na hisia na chuki. Sababu tano kwa nini uchi katika biblia sio dhambiJe, tufuate nyongo au yale ambayo makanisa yanayokubalika yanatuambia? Tunapaswa kukumbuka kwamba asilimia tano au hamsini ya wanawali wenye hekima hawaingii mbinguni. Na makanisa mengi yana mafundisho ya mashetani. Hebu tujue Biblia inasema nini kuhusu uchi.


Sababu 5 kwa nini uchi katika Biblia si dhambi


1 Je, uchi ni dhambi ambayo Mungu aliufanya mwili

Vitu vyote ambavyo Mungu aliumba ni mungu biblia inatuambia? Kwa kusema kuwa mwili ni mbaya na uchi ni mbaya mtu anayedai kwamba imani ni kusema kwamba Mungu ameumba mambo mabaya na mabaya. Mungu kamwe hakufanya jambo lolote baya. Sawa na ngono, ngono kamwe sio mbaya wakati hatudanganyi au kuitumia kwa wanaume kubadilishana wanawake.


Je, uchi ni dhambi vizuri haiwezi kuwa kwani vitu vyote vilivyoumbwa ni vyema na kamilifu. Kwa hiyo mwili wenyewe ni moja ya uumbaji mkuu wa Mungu. Uchi katika biblia, kuna mifano mingi sana tutaiona ya uchi katika biblia ambayo inathibitisha kuwa uchi sio dhambi. Kwa uchi kuwa mwana itamaanisha kuwa unaweza kutoka kwa shetani, kwani dhambi ni fumbo na ni uvumbuzi wa shetani.


2 Je, uchi ni dhambi mifano ya Agano la Kale

Katika Isaya 20 mstari wa 1 hadi 3 Mungu anamwambia Isaya kuwa uchi na kuamka miaka mitatu uchi kabisa. Haki ya ajabu. Kwa nini hakuna mhubiri aliyewahi kuhubiri juu ya mada hii? Kwa sababu haiendani na ajenda ya kisasa.


Jana nilikuwa kanisani, walikuwa wanazungumza juu ya toba na matokeo ya dhambi. Nilizungumza kuhusu hadithi ya uchi katika biblia na jinsi Daudi alicheza uchi na kipande cha kitambaa. Je, uchi ni mwana hapana kwa sababu Mika mke wa Daudi alienda kumkemea Daudi.


Kwa hiyo tunajua Daudi alikuwa akijifunua mwenyewe, na alipofanya hivyo kwa Mungu badala ya kumkemea Daudi alimwambia Mika kwamba hangeweza kupata watoto maisha yake yote. Kwa sababu alimkemea mume wake katika jambo aliloliona kuwa ni baya, badala ya kutafuta Biblia ili kujua biblia inasema nini hapana kwa sababu tunaona watu wa Mungu kwenye biblia wakiwa uchi.

Bathsheba alikuwa anaoga uchi.


Je, lilikuwa tukio au ilikuwa desturi kwa wanawake kuoga uchi? Inawezekana sana ilikuwa ni desturi, kwani hakuna mtu aliyewahi kumwambia Bathsheba, huoni kwamba unaoga uchi na unapaswa kuoga katika mazingira yaliyofungwa? Je, uchi ni dhambi, hapana kwa sababu Ukristo wa leo unatoka kwa Wasafi ambao walikuwa wakali sana juu ya suala hili, Tunapolinganisha na Wayahudi wa agano la kale ambao walikuwa wazi zaidi juu ya mada.

3 Je, uchi ni dhambi Mifano ya Agano jipya


Katika Yohana ishirini na moja peter anavua uchi. Bile anasema kwamba anamwona Yesu ufuoni na anavaa nguo zake Kwa maana alikuwa uchi. peter alikuwa anafanya nini uchi ufukweni kwenye mashua? Kulikuwa na watu pale, je peter hakujua baada ya kukaa na Yesu miaka mitatu kuwa ni makosa kuwa uchi?


Ni dhahiri hapana kwa sababu isingekuwa uchi katika biblia ni dhambi peter angeijua baada ya kukaa miaka mitatu na Yesu. Na Yesu angalimwambia

Unafanya nini uchi kwenye mashua?


uchi ni dhambi? Ni dhambi kwa jamii hii lakini Mungu haoni sawa. Bila shaka tunahitaji kuvikwa bado kuna mifano mingi ya uchi katika biblia ambayo inathibitisha hekima nyingine? Akili ya kawaida pia inasema ni uchi ni dhambi vizuri hapana kwa sababu itakuwa mbaya kwa mwili? Hakuna


Wakristo wanaoamini katika hili wanachukua mt 5 inayosema usimtazame mwanamke kwa kumtamani. Walakini katika muktadha inazungumza juu ya uzinzi au watu walioolewa soma chapisho langu juu ya uasherati ngono nje ya ndoa ni dhambi. Kwa hivyo ikiwa kutazama ngono kwa watu ambao hawajaoa sio dhambi, basi uchi hauwezi kuwa dhambi pia.


4 Je, uchi ni dhambi Mungu anaamuru uchi

Mfalme Sauli alianza kutabiri biblia inasema kuliko Sauli alipopokea Roho Mtakatifu alijipata uchi. Inashangaza kuona kwamba mwitikio wa kawaida wa kupokea Roho Mtakatifu katika mfano huu ulikuwa uchi


Mungu aliwafanya Adamu na Hawa uchi je Mungu alitenda dhambi? Hakuna Mungu hawezi kutenda dhambi, hivyo lilikuwa jambo jema. Je, tunaweza kusema Adamu alikuwa anakimbia na kugonga uume na korodani zilikuwa angani, na matiti na uke wa Hawa ulikuwa wazi? Ndiyo


Kanisa la Waadventista wa siku 7 litasema kwamba lilikuwa vazi la nuru. Kanisa la waadventista wa siku saba ni sahihi, lakini ukienda kwenye uanamitindo najisi wanawake huvaa joho na wako uchi chini na sehemu zake zote zinaonekana. Kwa hiyo wakati biblia inasema Adamu na Hawa walikuwa uchi ni hivyo. Na haiwezi kuwa dhambi kwani Mungu hawezi kumfanya mtu atende dhambi. Je, uchi ni dhambi hapana kwa sababu Mungu hawezi kumfanya mtu atende dhambi.


Uchi katika biblia unapatikana tayari katika Mwanzo, ni uchi dhambi hapana kwa sababu Adamu na Hawa walitembea uchi na walifanya dhambi kwa kuchukua tunda, lakini kama uchi ungekuwa dhambi wangeanguka pia. Na kubwa kuliko hilo, anguko la wanadamu lingetokea kabla hata hawajachukua matunda. Mungu angesema Adamu na Hawa mko uchi mlitenda dhambi.


5 Je, uchi ni Kujirejesha kwenye dhambi

Tumeona kwamba Daudi alicheza uchi na alipokemewa mkewe alipata adhabu kwa kukemea jambo ambalo si dhambi. Bathsheba alikuwa anaoga uchi bila shaka ni desturi ya kawaida kwa wanawake katika Israeli


Je, uchi ni dhambi hapana kwa sababu tumeona kwamba puritans walitoa injili kali kuliko inavyofundishwa kwenye Biblia kuhusu mada hii. Uchi katika biblia tunaona Isaya akitembea uchi miaka mitatu katika Isaya 20 Tunamwona mfalme Sauli akiwa uchi anapopokea Roho Mtakatifu.


Je, uchi ni dhambi hapana kwa sababu tunamwona Petro akivua samaki uchi katika Yohana 20 Katika Luka tunaona kwamba mtume mmoja alikuja kumsikia Yesu akiwa uchi tu akiwa amevaa kitani. Tunaona kwamba Biblia inaposema uchi ina maana ya uchi. Kama sivyo, Mungu hutoa maelezo kwamba wakati ni kusikia kitu. Katika kesi hii Luka hukimbia bustani uchi na kuacha karatasi ya mstari nyuma.


Je, uchi ni dhambi sio kwa sababu mtume huyu anafanya nini kwenda kanisani uchi? Je! Uchi kwenye biblia ulijua kuwa sauti ya injili iliandikwa na mtu aliyeenda kanisani uchi? Mtume Luka ni uchi dhambi hapana kwa sababu tunaona kwamba dhambi ni


1 Kutompenda Mungu

1 Kutowapenda wengine

Ikiwa ulipata uhuru kutoka kwa chapisho hili kwa nini usipende kusoma na kusajili chaneli yetu ya youtube

Je, unampenda Yesu? Je, unataka kuwa mbinguni? Kwa nini usirudie baada yangu


Baba Mungu tafadhali nisamehe dhambi zangu nisaidie kuwa na haki ya Yesu na kutembea nawe. Naomba unipeleke mbinguni kwa jina la Yesu amina


0 views0 comments

Recent Posts

See All

5 Sababu kwa nini kufanya mapenzi nje ya ndoa si dhambi Najua hili linasikika kuwa la kichaa lakini nimezungumza na wachungaji na wakristo wengi kuhusu uasherati katika Biblia, na hakuna mtu ambaye am