Kristus vår rättfärdighet Ag Daniels frågesport

Kristus vår rättfärdighet Ag Daniels frågesport


Kor kap 1 Kristus vår rättfärdighet


Vad måste vi göra när vi tömmer oss själva? Acceptera Kristi rättfärdighet

Hur ska vi kunna hålla på det? Genom troVilka ord är tillämpliga på sda-kyrkan? Du har lämnat din första kärlek

Livets tragedier sorger? Det berättas att de skulle söka Kristus som den store tröstaren och befriaren

Varför presenteras vår syndiga korrupta natur? Att Kristus kan vädjas om reningen


Och maj? Var i verkligheten Kristus, vår rättfärdighet

Vad pekar varje fas av sanning i den heliga volymen på? På något sätt till Kristus som vår rättfärdighet

Vad har stor betydelse i bibeln? Kristus vår rättfärdighet


Vad står det i bibeln? Det är källan till dess natur möjligheten att erhållas av syndare

Vem tillhör rättfärdigheten? Till Gud

Då 9 7? Dig tillhör Gud rättfärdigheten och oss ansiktsförvirring

I vad är Gud rättfärdig? På alla hans sätt ps 145 17

Hur är Guds rättfärdighet? De stora bergen ps 36 6Hur länge är Gud rättfärdig? En evig rättfärdighet ps 119 42

Vad älskar Gud? Rättfärdighet ps 11 7

Vad har Gud? Ingen orättfärdighet

Vad är egentligen motsatsen till synd? 'rättfärdighetens natur

Vad är det förknippat med? Helighet gudsfruktan

vaken till ? Rättfärdighet och synd inte 1 co 15 34


Om vi ​​älskar rättfärdighet vad ska vi hata? Ofärdighet

Rättfärdighet är motsatsen till? Synd

Vem är källan till rättfärdighet? Gud

Är rättfärdighet inneboende i människans natur? Nej

Vi är ? Köttsligt sålt under synd

Detta är vi fyllda med? Orättfärdighet

Vad är den mänskliga naturen fylld av? Orättfärdighet


Hur kallade Jesus Abel? Rättfärdige Abel

Vad säger Paulus om Abel? Han fick vittnesbörd om att han var rättfärdig

Vad sa Herren om Noa? Dig har jag sett rättfärdiga inför mig i denna generation. Ge 7 1

Noah var en? Bara män och fullkomliga i sin generation och Noa vandrade med Gud ge 6 9


trodde Abraham? Gud och det räknades honom till rättfärdighet 4 3

Och befriade den rättfärdige Lot? Sår bedrövad av de ogudaktigas lösaktiga liv för att rättfärdiga män som bodde bland dem i att se och höra, plågade hans rättfärdiga själ från dag till dag med sina laglösa handlingar 2 pe 2 7,8Hur var Zacharias och Elisabet? De var båda rättfärdiga inför Gud och vandrade i alla Herrens bud och förordningar utan oklanderlig lk 1 6


På vilka villkor?

Det enda sättet rättfärdighet kan uppnås av syndiga män? Genom tro

Hur ska de bara leva? Genom tro

Vad uppenbarar evangeliet? Guds fullkomliga rättfärdighet

Hur manifesteras rättfärdighet? Utan lagen


Från vad lagen inte kan befria oss från? Synd

Lagen pekar? Att synda

Men det gör inte lagen? Befria från synd

Vad deklarerar lagen? Hela världen skyldig inför Gud

Ingen ansträngning av syndaren? Kan upphäva sin skuld eller ge rättfärdighet

Att rättfärdighet säger Paulus? Är genom tro


Vad är människan fylld av? All orättfärdighet

Om Abraham blev rättfärdig genom gärningar? Han var tvungen att ära men inte inför Gud
0 views0 comments

Recent Posts

See All