Kristus, meie õigus, AG Daniells 2

Kristus, meie õigus, AG Daniells 2

Aabraham on ainus tee

Tema jaoks see töötab, kas pole? Aga see, kes usub Temasse, kes mõistab õigeks jumalakartmatu, loetakse tema usku õiguseks

Kas Jumal on selles õige? Kõik Tema teed

David kirjeldas ka ? Nende inimeste õnn, kellele Jumal omistab õiguse ilma tegudeta ro 4 6


Kas õigsus usu kaudu väljendub? Kõige imelisem tehing. Selles maailmas

Õiglus usu kaudu väljendada ? Suurim tehing, mille Jumal oma lõpmatus külluses inimkonnale kinkib

Usk oli? Arvestatud Aabrahamile õiguse eest ro 4 9


Jumala seadus nõuab? Õiglus kõigilt, kes on tema jurisdiktsiooni all

Kuidas on kõik end teinud? Võimetu seda õigust üleastumisega muuta

Mida see mehi teinud on? Seaduse hukkamõistu all

Jumala õigus ilma ? Seadus ilmneb seaduse ja prohvetite tunnistajana


Isegi Jumala õigus? Mis on Jeesuse Kristuse usu kaudu kõigile ja kõigile, kes usuvad ro 3 21,22

Kas on õigustatud? Vabatahtlikult tema armust lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses, kelle Jumal on seadnud omanduseks. Läbi usu Tema verre

Tema jaoks see töötab, kas pole? Aga see, kes usub Temasse, kes tegi õigeks jumalakartmatu, loetakse tema usku õiguseks

Milline imeline lahendus? Patu kohutava probleemi pärastPaljud on teelt mööda lasknud

Mis on kummaline ja kurb? Seda, et see lihtne ja ilus õigluse viis tundub loomulikule lihalikule südamele nii raske vastu võtta

Miks Iisrael ei saavutanud õiguse seadust? Sest nad otsisid seda teoste kaudu


Mis on Iisraeli ebaõnnestumise saladus? Olles teadmatuses Jumala õigusest ja püüdes kehtestada oma õigust, ei ole alistunud Jumala õigusele


Cor Ch 2 on ülima tähtsusega sõnum

Millist tööd teevad õigeksmõistetud ususõnumi kaudu? Puhastav taastav töö

Miks Jumal selle sõnumi saatis? Halastuses

Muu põhjus? Paljud olid Jeesuse silmist kaotanud, mistõttu oli vaja, et nende pilk oleks suunatud Tema jumalikule isikule, Tema teenetele ja Tema muutumatule armastusele inimperekonna vastu.


Cor ch 3 ettevalmistavat sõnumit

Millised kaks sõnumit on Jumal alati oma rahvale saatnud? Tõsised tagajärjed, mis tulevad, kui nad Tema juurde tagasi ei pöördu

Sõnum kaks? Mida oli nende abistamiseks vaja

Millega sarnaneb õigeksmõistmine usu kaudu? Sõnum tuli Jumala rahvale vanasti


1887. aasta sõnum

Mis oli 1887. aasta sõnum? Ohu hoiatus, konkreetne kurja formalism, vormid, tseremooniad

Kui kaua see sõnum on kehtinud? Terve 1887. aasta ülevaade ja kuulutaja

Kas on võimalik olla? Ametlik osaliselt usklik ja kaotab igavese elu


Kas kristlasena ja ? Hukkuge, sest teil puuduvad olulised omadused, mis moodustavad kristliku iseloomu

järgimine ? Välised vormid ei suuda kunagi täita hinge suuri soove

Lihtne elukutse? Kristusest ei piisa, et valmistada inimest vastu pidama ülejäänud kohtuotsusele


Kas kirikus on? Liiga palju formaalsust

Need, kes väidavad, et nad juhinduvad piiblist, võivad? Olge nagu pretensioonikas viigipuu, millel puuduvad viljad

Ametlik voor ? Usuteenistusi peetakse

Aga ? Kus on Jeesuse armastus, vaimsus sureb

Kas pikemalt peatuda? Praktiline jumalakartlikkus

Palju vähem peal? Mehaanilised paigutused


Terve aasta sõnumeid tuli meile jätkuvalt ? Me usaldasime liiga palju vorme, tseremooniateooriaid ja mehaanilisi korraldusi

Mis on formalism? kõige petlikum ja hävitavam

See on ? Peidetud pahaaimamatu kalju, millele kirik läbi sajandite hääbunud oli


Mis on viimaste päevade üks oht? Jumaluse vormid

Jumal saadab oma kogudusele hoiatusi? Et pääseda formalismi ohtudest


Millest päästmiseks saadeti

formalism? Õiglus usu sõnumi kaudu

See liikumine on? Jumalast on see määratud hiilgavalt võidutsema

Mitte üksi ei tulnud hoiatused vormide eest? Sellega tuli õigeksmõistmine ususõnumi kaudu


Suurim ja kiireloomuline vajadus

Mis on meie kõige pakilisem vajadus? Tõelise jumalakartlikkuse taaselustamine

Seda otsida? Peaks olema meie esimene töö

Kas kirikus on inimesi? Kes ei ole pöördunud

Takistuseks? Jõud ja edu on palju suuremad kirikust endast kui maailmast


Paraku, mis valitseb kirikus? uhkus silmakirjalikkus pettus riietumisarmastus kergemeelsus lõbustus iha ülemvõimu järele

Mis need on? Kõik need patud on mõistuse häguseks muutnud, nii et igavikulisi asju ei eristata

Kes tõi unustatud seaduseraamatu? Esra


Rakendatav abinõu

Kas nende vahel on suur erinevus? Teeseldud liit ja tõeline side Kristusega usu kaudu

Mida ei saa ületada ilma ühenduseta Kristusega? Kurjuse jõud, mis on nii inimloomusega samastatud

Kristus kõigepealt? Valis meie, et maksame oma lunastuse eest Infnite hinda.


Millest tuleb üle saada? Uhkus isekus edevus ilmalik patt kõigis selle vormides


Ehmatav sõnum

Kas sümptomid pole? Mandumine ja taandumine on tänapäeval kristlike kirikute keskel valusalt nähtav

Mis sda peale on tulnud? Vaimne surm

Sda, mis peaks avalduma? Elu ja innukus

Mingi jõud? Lõigas läbi kaabli, mis kinnitas nad igavese kalju külge

Kas nad triivivad? Kaugel merele ilma kaardi või kompassita

Mis olukord? See võib olla murettekitavam

Pöörates kogu südame Tema poole? Kes üksi suudab meid kinni hoida


Tagasi turvalisse ankrusse

Sellest ei piisa? Olge kursis tõe argumentidega


Ettevalmistava sõnumi haripunkt

Las olla eluruum? Pärast alandust ennastsalgav tasadus. Kristuse alatus

See ? Uhked isekad südamed võivad näha erinevust enda ja mustri vahel


Kas näidata Jeesust? Kui kaastunne päästa langenud mehi

Mida Jeesus ei olnud kohustatud tegema? Kandke Jumala needust kui tagatist langenud rassi eest

Miks tuleb õigus usust Jumalalt? See kannab jumalikku volikirja, mille vili on pühaduseks

Mida tõi õigeksmõistmine ususõnumi kaudu? Rahu lootus rõõm

Mis see oli ? Ülim element, mis on vajalik inimeste ettevalmistamiseks kohtumiseks Jumalaga


Kuidas püüab seadusandja patust hoiduda? Omal jõul

Milleks see sõnum äratab? Äratada oma rahvast meelt parandama ja oma esimest tööd tegema

Sest mida mõned ei saanud õiguseks usu kaudu? Et ära hoida rahva seas ärkamist

Nad andsid ? Trompet on ebakindel heli


Mida need mehed teatasid? Seadust tuleb kuulutada, mitte Kristuse õigust

Kuidas koheldakse 3. ingli õiglust usust? Seda ei mõisteta, seda nimetavad valevalguseks need, kes keelduvad kõndimast selle edenevas hiilguses

Kas taevas on kurbust? Paljude meie vendade vaimse pimeduse üle

E white kutsub iga ministrit lahkuma? Uhkus, tüli, ülemvõim ja alandlik nende süda

Miks Saatan ei taha, et õiglus usu kaudu esitataks? Tema võim oleks murtud


Mis hoiab kirikud jõuetuna? Südame külmus, nende uskmatus, kes peaksid uskuma

Mida nimetatakse uskmatuks? Uskmatuse kuri süda

Kas katseaeg on käes? Sest kolmanda ingli valju praadimine on juba alanud Kristuse õiguse ilmutamisel

See on ? Ingli valguse algus, kelle auhiilgus täidab kogu maa


Siis ma nägin teist võimsat inglit? Käsk laskuda maa peale, et ühendada oma hääl kolmanda ingliga

Valgus, mis? Osales see ingel tungis kõikjale

Selle ingli töö tuleb sisse? Õigel ajal liituda viimase suure teoga kolmanda inglite sõnumiga, kuna see paisub valju kisa

Kui päästetöö on lõppemas? Häda tuleb maa peale ja rahvad saavad vihaseks


Ometi? Hoitakse kontrolli all, et mitte takistada kolmanda ingli tööd

Sel ajal? Hiline vihm tuleb, et anda jõudu kolmanda ingli valjule häälele

Ja pühakuid ette valmistada? Seista ajal, mil välja valatakse seitse viimast nuhtlust


Päevad, mil me elame, on? Sündmusterikas ja ohte täis

Märgid ? Lõpu saabumine käib meie ümber

Sündmused peavad teoks saama? See on kohutavam kui ükski see maailm, mida seni on nähtud

aeg ? Katsetus on meie ees, sest kolmanda ingli valju praadimine on juba alanud Kristuse õiguse tunnistamises


See on ? Ingli valguse algus, kelle auhiilgus täidab kogu maa

Kui te kannataksite vaeva ajal? Peate tundma Kristust ja omaks võtma tema õiguse andi, mille Ta peab kahetsevale patusele


Kor ptk 5

Millega sarnaneb valju praadimine jüngrite valmistatuga


Mis saab olema rikkalikum? Hilisem vihm?

Mis oli varajane vihm? Apostlite töö esimene sajand


Kor ptk 6

Mis on 3 inglit tões? Õiglus usust

Kas õigeksmõistmine usu kaudu on Jumala tee? Patuste süüdimõistmine nende süüs, nende hukkamõistmine nende täiesti tegemata ja kaotatud seisundis

See on ka ? Jumala viis muuta nõrgad patused lüüa saanud mehed tugevateks, õigeteks võidukateks kristlasteks


Mis on Jeesuse usk? Nende rikkaliku sügava kogemuse saladus

Mida tegi Jeesuse usk? See usk, millega Jeesus võitis pimeduse vägede üle

selle usuga? Meil on õigus pidada kinni Jumala käskudest

Sellesse usku mitte siseneda? Et igatseda kolmanda ingli sõnumi tõelist lunastavat voorust


Kui seda ei saavutata? Usklikul on teooriad, doktriinid, vormid,

Kas see tõestab? Saatuslik ja kohutav viga

Mis ei päästa patust? Teooria doktriinid

Mille eest meid hoiatatakse? Selle saatusliku vea tegemine

Mis viga? Formalism, millel on teadmise ja tõe vorm seaduses

Mis on kivi, mis lõhkus ütlemata tuhandeid? Omada õigust usust


Kor ptk 7

Mis ei kaota silmist õiglust usu kaudu? See on igatseda seda, mis on lunastuse pannil ülioluline


Kor 8

Palju mehi on jutlustanud, mis olid? Pöördumata, pühitsemata, ebapüha

Kas meil peab olema rohkem? Kui intellektuaalne usk tõesse

Meie doktriinid võivad olla õiged, aga? Sellest ei piisa

Usk teooriasse? Ei ole piisav

Probleem meie tööga? Oleme rahul külma tõeteooria esitamisega


Reooriline teadmine? Tõepoolest j on oluline

Aga? See meid ei päästa

Suurim pettus? Piisab tõe retoorilisest teadmisest

Kas mehed võivad usku tunnistada? Kui see ei tee neid siiraks, lahkeks, kannatlikuks, on selle talumine needus


Paljude elus kirikuraamatutes? Tõelist muutust pole toimunud, pole tõelist pöördumist. Nende iseloomul on palju vigu

Meie lootus? Teadmine, et Kristus on meie õigus

Külm seaduslik religioon? Ei saa kunagi juhtida hingi Kristuse juurde

Sest? See on Kristuseta armastuseta religioon

säästev sool? Kas puhas esimene armastus

Jeesuse armastus? Kuld prooviti tules


Mis on legalistlik religioon väärt? Soolana, mis on oma maitse kaotanud

Kui seaduslik pakkumise puudus? Hingeline tegevus, mis on kristuseta

Vormid ja tseremooniad? Ära tee südant heaks ja iseloomu puhtaks

Kuidas Jeesus variseride religiooni tutvustas? Ilma päästvast usust

Tellida nime kiriku usutunnistus? Ükski südame väärtus pole muutunud


,Mehed võivad olla koguduse liikmed, kes töötavad tõsiselt? Ja olla pöördumatu

Mis ei tee südant heaks ja iseloomu puhtaks ? Kõrged pretensioonid moodustavad tseremooniaid

Mis on religiooni vormid? Ei midagi muud kui isekus

Kas on valus vaadata? Isekus, mis eksisteerib paljude Jumala usklike südametes


On palju neid, kellel on z religioon? Välistest vormidest ja järgimistest

Kõik, kes eeldavad? Pühamu ehted, mis ei ole riietatud Kristuse õigusega, ilmuvad oma alastuse häbis

Kas viiel rumal neitsil oli lamp? Mis tähendab piibli tundmist


Kas neil polnud? Kristuse arm

Päevast päeva ? Nad läbisid hulga tseremooniaid ja väliskohustusi, kuid nende teenistus oli elutu

Nende religioon oli? Kuiv kest ilma tõeliste tuumadeta

Nad pidasid kinni? Vormid, kuid nad said petta oma kristlikus elus, mis oli täis õiglust


Kas teil ei õnnestu Kristuse koolis õppetunde õppida? Mis oleks muutnud nad päästmiseks avaraks.

Kuigi me oleme sisse kasvanud? Eneseõigus ja usaldus tseremooniate vastu ning jäikadest reeglitest sõltumine, me ei saa selle aja tööd teha

Järgimine! Välised vormid ei täida kunagi inimhinge suurt puudust


Pelgalt Kristuse tunnistamine? Sellest ei piisa, et valmistada ette kohtuotsuse proovile panemiseks

Mis on Jumalale jälk? Paastumine ja palve ennast õigustavas vaimus

Mida kuulutab maailmale väline alandus, pealesurutud ohver? Et nende asjade tegija peab end õigeks

Need asjad tõmbavad tähelepanu? Vaatlejale, kes ütleb, et neil meestel on õigus taevale

Aga see on kõik? Pettus


Töötab ei ? Ostke meile sissepääs taevasse

On palju neid, kes näivad? Kujutada ette, et päästmiseks piisab välistest täitmistest

Aga formalism teeb? Ei suuda tuua Jumala rahu

Kellel on religiooni ja jumalakartlikkuse vormid? Need, kellel pole igapäevast kogemust Jumala asjades

Valguse ilmumine. Kiriku jumalakartlikkuse vorm võib näida toimivat hästi? Kuid nad võivad olla sama armust puudulikud kui Gilboa mäed


Kor ptk 9

See, mis tundub uskumatu, kuid selgelt öeldud, on tõsi? Paljud, kellele on usaldatud taeva viimane sõnum, peaksid selle usust tuleneva õiguse unustama

Need, kes tunnistavad, et usuvad kolmanda ingli sõnumit? On kaotanud silmist õiguse usu läbi

Kas saja peal pole seda? Ta mõistab oma õigust usu kaudu

0 views0 comments

Recent Posts

See All

5 põhjust, miks alastus piiblis ei ole patt See on minu südame jaoks väga oluline teema, nagu ka abielust hoorus seks patt. Sest ma näen, et nii paljud kristlased võtavad nii palju energiat alastusest

5 põhjust, miks abielust seks ei ole patt Ma tean, et see kõlab hullumeelselt, kuid ma olen rääkinud pastorite ja paljude kristlastega hoorusest Piiblis ja keegi pole suutnud mulle anda usaldusväärsei