Kristus kabeneran kita Ag Daniels  kuis 1

Kristus kabeneran kita Ag Daniels  kuis


KOR 1 Kristus kabeneran kita


Nalika kita ngeculake awake dhewe, apa sing kudu ditindakake? Nampa kabeneran Kristus

Piyé carané awaké déwé bisa terus terus? Kanthi imanTembung endi sing cocog kanggo pasamuwan sda? Sampeyan wis ninggalake katresnan pisanan

Tragedi kasusahan urip? Dicritakake manawa Kristus bakal digoleki minangka panglipur lan penyelamat sing gedhe

Kenging punapa kodrat kita ingkang dosa dipuntampi? Supaya Kristus bisa njaluk tulung kanggo ngresiki


Lan bisa? Dadia Kristus dadi kabeneran kita

Apa saben fase bebener ing Jilid Suci tumuju marang ? Ing sawetara cara kanggo Kristus minangka kabeneran kita

Apa sing penting banget ing Alkitab? Kristus kabeneran kita


Apa sing ditulis ing Alkitab? Iku sumber iku alam kamungkinan kanggo dijupuk dening wong dosa

Kabeneran kagungane sapa? Dhumateng Gusti

Ing 9 7? Kanggo sampeyan Gusti Allah kagungan kabeneran lan kanggo kita bingung pasuryan

Ing apa Gusti Allah iku adil? Ing kabeh dalane ps 145 17

Kebenerané Gusti Allah kaya apa? Gunung gedhe ps 36 6


Suwene suwene Gusti Allah adil? Kabeneran sing langgeng ps 119 42

Apa sing ditresnani Gusti Allah? Kabeneran ps 11 7

Gusti Allah duwe apa? Ora ana sing ora bener

Apa sing ngelawan dosa? 'sifat kabeneran

Gegandhengan karo apa? Kudus ketuhanan

Awake to? Kabeneran lan dosa ora 1 co 15 34Yen kita tresna marang kabeneran apa sing kudu disengiti? piala

Bebener iku antithesis saka? dosa

Sapa sumbering kabeneran? Pengeran

Apa kabeneran wis ana ing alam manungsa? Ora

We are? kadagingan didol ing dosa

Iki kita diisi? ora adil

Apa isi alam manungsa? ora adil


Piyé Yésus nimbali Abel? Abel sing bener

Apa sing diomongké Paulus bab Habél? Panjenenganipun pikantuk paseksi bilih piyambakipun punika mursid

Apa kandhané Yéhuwah bab Nuh? Ing generasi iki Aku wis weruh wong mursid ana ing ngarsaningSun. Ge 7 1

Noah iku? Manungsa adil lan sampurna ing generasine lan Nuh mlaku bareng karo Gusti Allah ge 6 9


Abraham percaya? Gusti Allah lan iku dianggep minangka kabeneran ro 4 3

Lan ngluwari Lut sing mursid? Sedhih banget amarga uripe wong duraka sing ora sopan, amarga wong-wong mursid sing manggon ing tengah-tengah wong-wong mau nalika ndeleng lan krungu dheweke ngganggu jiwane sing bener saben dina amarga tumindak ala 2 pe 2 7,8


Piyé Zakharia lan Elisabet? Sakarone padha mursid ana ing ngarsaning Allah lumaku ing sakehing pepakon lan pranatan-pranataning Gusti tanpa cacad lk 1 6Ing syarat apa?

Apa mung siji-sijine cara kabeneran bisa ditampa dening wong dosa? Kanthi iman

Kepiye carane wong adil urip? Kanthi iman

Apa sing dicethakaké Injil? Kabeneran Gusti Allah sing sampurna

Kepiye kabeneran diwujudake? Tanpa hukum


Saka apa hukum ora bisa ngluwari kita? dosa

Titik hukum? Kanggo dosa

Nanging hukum ora? Ngluwari saka dosa

Apa hukum nyatakake? Kabeh donya guilty ing ngarsane Gusti Allah

Ora ana upaya wong dosa? Bisa mbatalake kaluputane utawa nggawa kabeneran

Apa kabeneran kasebut ujar Paulus? Iku kanthi iman


Apa sing diisi manungsa? Kabeh unrighteoiness

Yen Abraham kabenerake kanthi panggawe? Dheweke kudu kamulyan nanging ora ana ing ngarsane Gusti Allah