Chrystus nasza sprawiedliwość quiz Ag Daniels

Chrystus nasza sprawiedliwość quiz Ag Daniels


Kor. 1 Chryste nasza sprawiedliwość


Kiedy pozbawiamy się siebie, co musimy zrobić? Przyjmij sprawiedliwość Chrystusa

Jak możemy się tego trzymać? Przez wiaręJakie słowa odnoszą się do kościoła sda? Zostawiłeś swoją pierwszą miłość

Tragedie smutków życia ? Mówi się, że należy szukać Chrystusa jako wielkiego pocieszyciela i wybawiciela”.

Dlaczego przedstawiamy naszą grzeszną, zepsutą naturę? Aby Chrystus był wzywany o oczyszczenie…


I może? Bądź w uczynku Chrystusie naszą sprawiedliwością!

Na co wskazuje każda faza prawdy w Świętym Tomie? W pewien sposób do Chrystusa jako naszej sprawiedliwości

Co w Biblii ma duże znaczenie? Chrystus nasza sprawiedliwość!


Co zawiera Biblia? To źródło to natura możliwość uzyskania przez grzeszników

Do kogo należy prawość? Do Boga

Da 9 7? Do ciebie Bóg należy sprawiedliwość, a do nas zamęt na twarzy

W czym Bóg jest sprawiedliwy? Na wszystkich Jego drogach ps 145 17

Jaka jest sprawiedliwość Boża? Wielkie góry ps 36 6Jak długo Bóg jest sprawiedliwy? Wieczna sprawiedliwość ps 119 42

Co kocha Bóg? Sprawiedliwość ps 11 7

Co ma Bóg? Żadnej nieprawości

Co jest całkowitym przeciwieństwem grzechu? „naturą sprawiedliwości”

Z czym jest to związane? Świętość pobożności

Przebudźcie się do ? Sprawiedliwość i grzech nie 1 co 15 34


Jeśli kochamy sprawiedliwość, czego powinniśmy nienawidzić? Niesprawiedliwość

Sprawiedliwość jest antytezą? Grzech

Kto jest źródłem prawości? Bóg

Czy sprawiedliwość jest nieodłączną częścią ludzkiej natury? Nie

Jesteśmy ? Cielesny sprzedany pod grzechem

Tym jesteśmy wypełnieni? Nieprawość

Czym jest wypełniona ludzka natura? Nieprawość


Jak Jezus powołał Abla? Sprawiedliwi Abel

Co Paweł mówi o Ablu? Uzyskał świadectwo, że jest sprawiedliwy”.

Co Pan powiedział o Noem? Widziałem ciebie sprawiedliwego przede Mną w tym pokoleniu. Rdz 7 1

Noe był? Sprawiedliwi ludzie i doskonali w swoim pokoleniu, a Noe chodził z Bogiem ge 6 9Abraham uwierzył? Bóg i poczytano mu to za sprawiedliwość ro 4 3

I uwolnił sprawiedliwych Lota? Bolesny, przygnębiony lubieżnym życiem niegodziwców, ponieważ sprawiedliwi ludzie mieszkający pośród nich, widząc i słysząc, dręczyli jego sprawiedliwą duszę z dnia na dzień swoimi bezprawnymi czynami 2 pe 2 7,8


Jak było Zachariasz i Elżbieta? Oboje byli sprawiedliwi przed Bogiem, chodząc we wszystkich przykazaniach i obrzędach Pana bez skazy łk 16


Na jakich warunkach ?

Jedyny sposób, w jaki grzeszni ludzie mogą osiągnąć sprawiedliwość? Przez wiarę

Jak mają żyć sprawiedliwi? Przez wiarę

Co objawia ewangelia? Doskonała sprawiedliwość Boża

Jak manifestuje się sprawiedliwość? Bez prawa


Od czego prawo nas nie może wybawić? Grzech

Prawo wskazuje? Zgrzeszyć

Ale prawo nie? Wybaw od grzechu

Co mówi prawo? Cały świat winny przed Bogiem

Bez wysiłku grzesznika? Może usunąć swoją winę lub przynieść sprawiedliwość?

Tę sprawiedliwość ogłasza Paweł? jest przez wiarę


Czym jest człowiek wypełniony? Cała niesprawiedliwość

Czy Abraham został usprawiedliwiony z uczynków? Musiał się chlubić, ale nie przed Bogiem
0 views0 comments

Recent Posts

See All