5 Sababu kwa nini kufanya mapenzi nje ya ndoa si dhambi

5 Sababu kwa nini kufanya mapenzi nje ya ndoa si dhambi


Najua hili linasikika kuwa la kichaa lakini nimezungumza na wachungaji na wakristo wengi kuhusu uasherati katika Biblia, na hakuna mtu ambaye ameweza kunipa mistari ya Biblia yenye sauti ili kuthibitisha vinginevyo Ngono nje ya ndoa si dhambi. Neno uasherati katika biblia kamwe halimaanishi ngono nje ya ndoa. Ikiwa hakuna mtu anayeweza kutamani kabla ya ndoa, basi wakristo wote wana hatia kama walivyotamani kabla ya kuolewa. 5 Sababu zinazofanya uasherati usitende dhambi


Kwa nini ngono nje ya ndoa sio si 1

1 Uasherati katika Biblia Tamaa

2 Uasherati Katika Biblia Pornea

3 Uzinzi katika Biblia Agano la Kale na Jipya

4 Uasherati katika mistari ya Biblia ya Biblia

5 Uzinzi katika Biblia Kabla na baada ya msalaba wa Yesu

1 Uasherati katika Biblia Tamaa

Inasema katika Mathayo sura ya tano

Kwamba yeyote anayemtazama mwanamke kwa kumtamani amekwisha kufanya uasherati moyoni mwake Tukiuchukulia mstari huu katika muktadha tunaona kwamba Yesu anazungumza kuhusu watu walioolewa kama Yesu asemavyo. Umesikia usizini. Kwa hivyo hii hairejelei watu wasio na wenzi.


Uasherati kwenye biblia sio mwana, kama vile umemtamani mumeo au mkeo kabla ya kuolewa? Ndiyo Je, umeamua moyoni mwako kabla ya kuolewa, ndiyo namtaka, ndiyo namtaka? Ndio Hivyo kama tafsiri hii ingekuwa kweli ingemaanisha hivyo


1 Yesu kwa makusudi humfanya kila mkristo kutenda dhambi

2 Kwamba Wakristo wote ambao wamewahi kufunga ndoa wana hatia ya kutamani mtu fulani kabla ya kufunga ndoa

Uasherati hutenda dhambi dhidi ya mwili kama tutakavyoona baadaye uasherati haumaanishi kamwe kufanya ngono nje ya ndoa. Uasherati dhambi, hapana si kama kusoma post hii yote unapaswa kuelewa.
Neno kutamani linaweza kuwa zuri au baya, kutamani mali ya mtu mke wanyama, magari ni dhambi mbaya sana.

Lakini Biblia inasema tunaweza kutamani vitu vizuri kama vile

1 Kuwa askofu

2 Malaika wanatamani kutazama mambo ya msalaba


Je, tunaweza kutamani kitu ambacho si cha mtu fulani? Hapana

Mti wa tufaha kwenye bustani unaruka kwenye tufaha Je, ulitamani? Ndiyo

Ule mti wa tufaha mlimani si wa mtu yeyote unayechukua tufaha Je, ulitamani? Hapana kwanini? Kwa sababu mti wa apple sio wa mtu yeyote


Mtu anaweza tu kutamani mtu kingono wakati yeye ni wa mtu fulani. Kwani ubaya wa uzinzi sio tendo la ndoa kwani tendo la ndoa liliundwa na Mungu. Ubaya ni kutamani au kutaka kitu au mtu ambaye tayari ni mali ya mtu mwingine.


2 Uasherati Katika Biblia Pornea

Pornea ni neno la Kigiriki la uasherati katika Biblia Pornea kamwe haimaanishi ngono nje ya ndoa. Biblia iliandikwa kwa kiingereza mwaka 1611 waandishi walitumia maana gani wakati huo kwa uasherati? Je, walitumia maana ya 1611 au walitumia maana ya 2021? Walitumia maana ya 1611.

PORNEA kwa njia ya Kigiriki


1 uzinzi wa kiroho

2 Ibada ya sanamu

3 Dhambi zote za zinaa zinazopatikana katika Mambo ya Walawi sura ya 15 HADI YA 18

Tunaona katika sura hizi, dhambi zote za zinaa zimetajwa. Inataja ushoga, unyama, kujamiiana na jamaa. Aya inasema, Usimchukue mwanamke pamoja na dada yake. Inavutia

Ikiwa ni mtoto wa kiume kufanya mapenzi na mwanamke bila mpangilio kwa nini Mungu aliweka mstari huo hapo?

Je, isingesema


Ni mtoto wa kiume kufanya mapenzi na mwanamke bila mpangilio na ukifanya mapenzi na dada yake ni mbaya zaidi. Lakini kwa nini biblia inasema Usilale na mwanamke na dada yake? Kwa sababu zinaa dhambi si dhambi. Uasherati ni hitaji la asili la wanadamu.


Kuna mahitaji ya asili na yasiyo ya asili

So steel lie kill haya sio mahitaji ya asili yaliyowekwa na Mungu ndani yetu ni kinyume na maumbile

Kutaka kula na kufanya ngono ni mahitaji na matamanio ya asili ambayo Mungu ameweka ndani yetu

Kwa hivyo ukitaka kujiepusha na mahitaji hayo ya asili jaribu kila uwezalo na utatamani kufanya mapenzi kila mara hadi siku utakayokufa.


3 Uzinzi katika Biblia Agano la Kale na Jipya

Paulo anasema katika agano jipya ni afadhali kuoa kuliko kuwaka moto. Ikiwa ilikuwa ni dhambi kufanya uasherati kwenye biblia nje ya ndoa, Paulo angesema nini?

Paulo angesema


Usichome kamwe na mkristo anapaswa kuoa kila wakati

Kuungua maana yake nini.?

Kuungua maana yake ni Kutaka sana kufanya ngono

Kufanya ngono mara nyingi na wapenzi wengi

Sikuweza kujizuia kufanya ngono mara kwa mara


Maana ya uasherati katika Biblia siku zote iko katika muktadha wa dhambi za zinaa zilizotajwa katika kitabu cha Walawi sura ya 15 HADI YA 18 Haitaji kamwe dhambi ya uasherati au uasherati kuwa ni dhambi. Je, ilikuwa sawa kufanya ngono ya ajabu dakika tano kabla ya msalaba, na dakika tano baada ya msalaba inakuwa mbaya sana? Hiyo ni imani ya kichaa lakini Wakristo wengi wanaamini hivyo.


Sulemani alikuwa na wake mia saba na masuria mia tatu. Sawa na watu wengi wa wakati wake. Kwa hivyo ilikuwa sawa kwake kufanya ngono nyingi na sio kwetu leo? Ni imani gani hiyo? Je, Mungu atamhukumu Sulemani na watu wa agano la kale tofauti na watu wa leo?


Wewe huko wewe ni mtu wa agano la kale? Ulifanya ngono nyingi? Ingia kwenye furaha yangu

Wewe hapa wewe ni mtu wa agano jipya?

Ulifanya ngono nyingi? Ingia kwenye furaha yangu

Wewe hapa wewe ni mtu wa agano jipya?

Ulifanya ngono nyingi? Ingia kwenye furaha yangu

Wewe hapa wewe ni mtu wa agano jipya? Una ngono fulani? Unaingia kwenye moto wa kuzimu Mungu hana upendeleo Mungu hawezi kuwahukumu watu kwa njia tofauti. Dhambi haibadiliki, dhambi ni sawa kila wakati.


uasherati katika Biblia si dhambi kuna hoja nyingi za msimamo huu.

uasherati dhambi dhidi ya mwili kwa sababu uasherati ulikuwa ngono na makahaba huko Korintho ambapo Wakristo wangeenda kwa uasherati, fonix ni arch .


Katika tao hilo wangemwomba shetani neema na hivyo kufanya uasherati. Hii ndiyo maana halisi ya uasherati. Wakristo wakienda kwenye matao ya wazinzi na kufanya ngono na makahaba ili kuomba upendeleo kwa shetani. Ndiyo maana uasherati ni dhambi dhidi ya mwili kama wewe ni ibada ya kishetani.

uasherati unafanya dhambi vizuri hauwezi kuwa kama ni hitaji la asili la kila mwanadamu.


4 Uasherati katika mistari ya Biblia ya Biblia

Je, Paulo alisema kwamba titi ni nzuri kwa wanaume kutomgusa mwanamke 1 CO 7 ? Ndio muktadha gani? Muktadha ulikuwa kwamba kulikuwa na mateso makubwa sana huko Korintho. Mwishoni mwa sura Paulo anasema ninawaambia mambo haya kwa sababu ya mateso ya sasa. Kwa nini wanaume hawakupaswa kuwagusa wanawake? Kwa sababu kulikuwa na mateso ya ajabu na haukuwa wakati wa uchumba na upendo.


Uasherati katika Biblia ni dhambi zote za zinaa isipokuwa ngono nje ya ndoa. Ingepingana na Paulo ambaye baadaye alisema sura mbili baada ya hapo Je, sina haki ya kuongoza kuhusu dada kama Kefa?

Kwa kweli Paulo katika sura hii 1 CO 9 alisema
1COR 9 11 Ikiwa sisi tuliwapandia ninyi vitu vya kiroho, je! ni jambo kubwa kwamba tutavuna vitu vyenu vya kimwili?

Neno la nyama linamaanisha nini? Mambo yanayohusu mwili.

Paulo na sisi tutapata chapisho tofauti kabisa juu ya mada hii kwa undani zaidi. Neno nyama linamaanisha mambo ya ngono. Paulo anasema kwamba alikuwa akiongoza kuhusu akina dada kutoka makanisa mbalimbali katika safari za kimishenari ili tu kufanya nao ngono. Na Wakorintho walikuwa wakilalamika juu ya hili.


Jude anaongelea uzinzi wa solomon huu ni ushoga

Ikimbieni zinaa ndiyo tunatakiwa kuukimbia uzinzi usagaji wa ushoga

Kwa kweli tutaona katika chapisho tofauti ikiwa Mungu atanipa wakati wa kuandika kwamba haiwezi kuwa dhambi kuwa na wake wengi kama Musa alikuwa na mke kutoka Midiani na mke kutoka Kushi. Lakini Mungu alimtumia kuandika Usizini


Ndio uasherati katika Biblia sio dhambi, uasherati dhambi dhidi ya mwili kwa sababu ponografia au uasherati ilikuwa ni ibada ya sanamu ya kiroho na makahaba huko Korintho matao arch ni uzinzi.

uasherati si dhambi haiwezi kuwa kama vile Mungu hawezi kufanya tamaa ya asili ya kuwa dhambi


5 Uzinzi katika Biblia Kabla na baada ya msalaba wa Yesu

Kabla ya msalaba wanaume na wanaume wengi wema wangeweza kuchukua wake wengi kama walivyochagua. Hata wanaume bora katika biblia kama vile Ibrahimu, Daudi, Sulemani, Yakobo, Essau, Elkana,

Hata hivyo katika Waebrania kumi na moja inasema kwamba Sulemani na Samsoni si watu wazuri tu bali ni mashujaa wa imani. Ajabu,


Wanaume hawa leo kama wanaishi katika kanisa la kawaida wanaweza kufukuzwa, lakini Mungu anasema hao ni mashujaa wa imani. Mungu alikonyeza swali hilo Je, Mungu anaweza kuikonyea dhambi? Hapana

Kwa hiyo kufanya mapenzi nje ya ndoa haikuwa dhambi. Haikuwa jambo bora kufanya na haikuwa dhambi. Lakini watu hawa walipowaendea wanawake wa kipagani ndipo Mungu alipokasirika. Dhambi ya Sulemani haikuwa kuwa na wake wengi, dhambi ya Solomoni ilikuwa kuwa na wanawake waabudu shetani wapagani.


Tulithibitisha kwamba uasherati katika Biblia bila shaka si dhambi

uasherati dhambi dhidi ya mwili ni wakati Wakorintho walikwenda katika uasherati matao kumwabudu shetani pamoja na makahaba, kwamba uasherati dhambi ni imani potofu kutoka kwa makanisa ya kikristo ambayo inahitaji kuondolewa.


Ikiwa umeona thamani katika chapisho hili na hii imekupa uhuru wa kuwa na furaha zaidi na kwa raha zaidi kwa nini usijiunge na kama kituo na tovuti yetu ya youtube?

Yesu anakupenda je wewe ndani ya Yesu? Je, unataka kwenda mbinguni? Rudia baada yangu Baba Mungu nisamehe dhambi zangu nisaidie kukupenda na kunipeleka mbinguni kwa jina la Yesu amina

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Sababu 5 kwa nini uchi katika Biblia si dhambi Hii ni mada muhimu sana kwa moyo wangu, sawa na uasherati ngono nje ya ndoa ni dhambi. Kwa sababu naona wakristo wengi wanachukua nguvu nyingi kwenye uch