5 grunner til at den syvendedags adventistmenighet er lunken

5 grunner til at den syvendedags adventistmenighet er lunken


Den syvendedags adventistmenighet er den sanne kirken. Det er tydelig fra Bibelen og fra Jesu lære. Men kirken Jesus sier er lunken. Troen på den syvende dags adventistmenighet Troen er bibelsk. Hvorfor er den syvende dags adventistkirken lunken? Hva skjedde med denne rene kirken? Les om fem grunner til at 7. dags adventistkirken er lunken


1 7. dags adventistkirke lunken 1888 Avvist

Det var et budskap gitt i 1888 av to pastorer enn endret den syvendedags adventistkirke, det var åpenbaringen av Jesu rettferdighet av to pastorer

AT Jones

Vognmann


Siden da, når jeg går inn i en 7. dag adventistkirke, føler jeg om kirken er legalistisk eller ikke. Det er så mange legalistiske adventister og grunnen er at budskapet fra 1888 som Gud ga for å lysne jorden med sin herlighet ble avvist. Og dessverre forkynner ikke den 7. dags adventistkirken dette budskapet mye, selv i dag.


En av de største troene i den syvendedags adventistkirke er budskapet om rettferdighet ved tro. Hvorfor studerer eller leser ikke 7. dags adventister dette mest verdifulle budskapet? Det er utrolig siden dette budskapet er løsningen på den legalistiske sykdommen


vi ser overalt i verden og 7.dags adventistkirken Søk etter en 7.dags adventistmenighet i nærheten av meg, siden ikke alle er legalistiske. 7. dags adventistbudskapet er sannheten, men noen medlemmer er legalister, derfor er kirken lunken.


2 7. dag adventistkirke lunkne Søvnige predikanter

Hvor mange ganger går jeg inn i en 7. dag adventistkirke og hører en preken som jeg har hørt så mange ganger. Om og om igjen hører vi kvinnen ved brønnen, den fortapte sønn, Nikodemus-historien. Er det ikke flere kapitler i Bibelen. Hvor stor er Bibelen og hvor lite vi forkynner Bibelen er en krenkelse for Gud.


Troen til den syvendedags adventistkirke er den eneste sanne kirken. Men de fleste av oss kjenner omtrent fem prosent av Bibelen. Den syvende dags adventistkirken i nærheten av meg er truc-kirken. Likevel gir Jesus irettesettelser, Jesus sier det er i en laodikeisk tilstand, og er lunken


Hva er troen til den 7. dags adventistkirken? Budskapet om rettferdighet ved tro er budskapet til den syvendedags adventistkirke som de fleste ikke-adventister aldri har hørt om. Og dessverre fordi adventistene selv ikke studerer dette budskapet og er en forferdelig lunken tilstand


3 7. dag adventistkirke lunken Som verden

Hva er verden? Jeg hørte en veldig god preken i dag i den 7. dags adventistkirken i nærheten av meg. Det var en oppvåkningsmelding. Likevel har broren og de fleste kristne ingen anelse om hva synd er. Han sa at synd er å gå på film og høre på ordlydende musikk. Det er ikke det beste å gjøre.


Men synd er mye mer enn det, og hvis kristne ikke vet hva synd er, hvordan kan de unngå det? Gjør som verden som for de fleste kristne unngår de drap og trommer, alkohol, porno og det er omtrent det. Fariseerne og Satan brukte aldri narkotika, alkohol eller gikk på kino, men de er veldig onde. Synd er ikke å være som Jesus


Stolthet, egoisme, apati, bedrag, hat, dømme andre, søke det første stedet, hevn, Det er to lister over synder i Bibelen vi bør lære utenat i Rom 1 og 2 Timoteus 3


2 TI 3 Men merk dette: Det vil komme forferdelige tider i de siste dager. 2 Mennesker skal være elskere av seg selv, elskere av penger, skrytende, stolte, voldelige, ulydige mot sine foreldre, utakknemlige, vanhellige, 3 uten kjærlighet, uforsonlige, baktalende, uten selvkontroll, brutale, ikke elskere av det gode,

4 forræderske, overdrevne, innbilske, elskere av nytelse mer enn elskere av Gud, 5 som har en form for gudsfrykt, men fornekter dens kraft. Har ingenting med slike folk å gjøre.

Romerne 1 29 som er fylt med all urettferdighet, hor, ondskap, begjærlighet, ondskap; full av misunnelse, drap, debatt, bedrag, ondskap; hviskere,


30 Baktalere, hatere av Gud, grufulle, stolte, skrytere, oppfinnere av onde ting, ulydige mot foreldre, 31 uten forstand, paktsbrytere, uten naturlig hengivenhet, uforsonlige, ubarmhjertige: 32 som kjenner Guds dom, at de som gjør slike ting er verdige til døden, ikke bare gjør det samme, men har glede av dem som gjør det.


Troen på den syvende dags adventistkirke, det er åpenbaringens brud 12 Den sanne kirke, Jesus sier at alle andre kirker er Babylon. Likevel kan den 7. dag adventistkirken i nærheten av meg gjøre som verden. Siden de ikke vet hva synd er. Og nesten ingen på jorden vet hva synd er.

Synd er

Ikke å elske Gud

Ikke å elske andre


Kan du elske andre og gjøre de tingene som er nevnt ovenfor? Nei

hva er troen til den 7. dags adventistkirken Den viktigste troen i stedet for å gjenta sabbaten så mye og ha kirker fylt med lovister, ville være å studere budskapet om rettferdighet ved tro


4 7. dag adventistkirke lunken Ingen åndelig liv

Jeg ser at mange medlemmer av 7. dags adventistkirken i nærheten av meg ikke har et åndelig liv. Når vi hører prekenene, eller når jeg snakker med dem. Og jeg snakker ikke kun om 7. dags adventistkirken, siden dette skjer over hele verden.


Men forskjellen er at 7. dags adventistkirken skal være annerledes og være adskilt og vise åndelig liv. Når vi snakker med noen som skal være en kristen, bør vi høre et budskap. Når jeg snakker med mange kristne og 7. dags adventister har de ingen beskjed å gi. Det betyr

1 De studerer ikke bibler

2 De ber ikke


Som når vi tilbringer tid med Jesus, gir han oss et budskap og han snakker til oss i sitt ord og bønn. Troen til den syvende dags adventistkirke står det at truch-kirken gikk i ødemarken 1260 år den pavelige forfølgelsestiden, deretter den sanne kirke kommer ut


Perfekt tro på din 7. dags adventistkirke i nærheten av meg Så hva er troen på 7. dags adventistkirken Jesus sier at den kommer ut etter 1260 årene med pavelig forfølgelse enn som ble avsluttet i 17985 7. dag adventistkirke lunken Ingen evangelisering

Jeg er i en by der det er én million innbyggere. Det er omtrent ti tusen 7. dags adventister. Hvor lang tid tar det å sitte å nå en by på én million med tjue tusen?


Hvis hvert medlem snakker eller når tre personer om dagen, vil det ta omtrent en måned før alle i kretsen vet hvem 7. dags adventistene er. Utrolig å se at mange jeg har snakket med sier Hvem? Den syvende dagen hva?


I United stated er det tre hundre millioner mennesker. Det er en million 7. dags adventister. Det betyr at hvis hvert medlem snakker med ti personer om dagen, er det ti millioner mennesker som nås på en dag. Det er hundre millioner mennesker nådd på ti dager.


Hvorfor er det fortsatt så mange mennesker i de forente stater som aldri har hørt om den syvendedags adventistkirke? Hva gjør kirken? Hva gjør medlemmene? Hvorfor forteller de ikke andre om sannheten? Visste du at det bare kan ta ett minutt å si

Kjenner du Ellen G White? Hun er den sanne profeten, det finnes gratis apper med alle bøkene hennes på google


Troen til den syvendedags adventistkirke er alle bibelske, den syvendedags adventistmenighet i nærheten av meg tror sannheten, men medlemmene ligner ikke alltid på Jesus, den er i en lukewamr tilstand Hva er troen til den syvende dags adventistkirken, åpenbaringskirken 12 Den sanne kirke


Hvorfor ikke komme til Jesus og studere det helbredende budskapet for laodikeerne rettferdighet ved tro budskap? Dette budskapet er liv eller død. Dette budskapet om rettferdighet ved tro er den eneste løsningen for en laodikeisk tilstand Ellen g White sier, det er budskapet som hele kirkens skjebne avhenger av.

Hvis du ikke har tatt imot Jesus før Jesus elsker deg Ville det være en gal idé for deg å ta imot Jesus i ditt hjerte nå? Gjenta etter meg

Far Gud tilgi mine synder, hjelp meg å ha Jesu rettferdighet og ta meg til himmelen, vær så snill i Jesu navn amen

0 views0 comments

Recent Posts

See All

5 grunner til at sex utenfor ekteskap ikke er synd Jeg vet at dette høres sprøtt ut, men jeg har snakket med pastorer og mange kristne om utukt i Bibelen, og ingen har vært i stand til å gi meg gode b