5 Cara ora dadi legalist

Updated: May 31

5 Cara ora dadi legalist


Apa sampeyan ngerti yen sampeyan dadi legalis sampeyan wis pisah karo Kristus? Iki sing diomongké Paulus marang wong Galatia. Sawetara padha nyoba kanggo disimpen dening hukum lan Paul ngandika sing padha martakaké Injil palsu, sing padha kapisah saka Gusti Yesus .Apa sampeyan ngerti yen sampeyan dadi legalist sampeyan bangga lan sampeyan mikir yen ana sing apik ing sampeyan? Iki goroh sing kudu diilangi dadi sampeyan dadi wong Kristen sejati Temokake 5 cara supaya ora dadi legalis


Pasemon wong Farisi lan juru mupu pajeg nggambarake titik iki kanthi apik Apa Paulus wong Farisi, jenenge nanging Paulus minangka conto sing paling penting kanggo wong sing ora legal. Pasemon bab wong Farisi lan juru-mupu-beya.


Pasemon bab wong Farisi lan juru-mupu pajeg

Lukas 18 9 Gusti Yésus terus ngomongké pasemon iki marang wong-wong sing pretyaya marang kabenerané déwé lan ngrèmèhké wong liya: 10 “Ana wong loro munggah ing Padaleman Suci arep ndedonga, sing siji wong Farisi lan sijiné mupu pajeg. 11 Wong Farisi mau ngadeg piyambak lan ndedonga: ‘Dhuh Allah, kawula matur nuwun dhumateng Paduka, dene kawula boten kados tiyang-tiyang sanes, inggih punika rampog, duraka, jina, utawi kados juru-mupu-beya punika. 12 Aku pasa kaping pindho saben minggu lan menehi saprasepuluh saka kabeh sing dakkarepake.’


13 “Nanging juru-mupu-beya ngadeg ing kadohan. Dhèwèké malah ora tumenga marang swarga, nanging nggebug dhadhané lan kandha, ’Dhuh Allah, mugi karsaa melasi kawula, tiyang dosa.’ 14 “Aku pitutur marang kowé: Wong iki, tinimbang wong liya, mulih kanthi kabeneran ana ing ngarsané Allah. Awit saben wong kang ngluhurake awake dhewe bakal diasorake, lan sapa kang ngasorake awake dhewe bakal kaluhurake.”1 Tampa sampeyan ora apik

Siji-sijine cara sampeyan bisa ngresiki awak saka legalisme yaiku ngakoni manawa sampeyan ora apik lan mung Gusti Allah sing apik. Yen sampeyan ora nglakoni, ora ana pangarep-arep kanggo sampeyan. Yen sampeyan takon marang satus wong ing dalan


Apa sampeyan wong apik

Pira sing bakal ngomong aku wong apik? Meh kabeh wong

Iki nuduhake yen legalisme meh ing endi wae ing masyarakat. Sawetara negara luwih legal tinimbang liyane.


Wong Farisi lan mupu-mupu pajeg kuwi nduduhké nèk kowé isa dadi wong Kristen lan dadi wong ala. Jeneng Kristen ora ateges apa-apa. Kitab Suci ujar manawa ora ana sing apik, ora ana sing kesasar, ora ana sing golek Gusti


Kitab Suci uga kandha nèk awaké déwé ora disambung karo oyod, cabang kuwi ora nduwèni urip rohani .Kitab Alkitab kandha nèk kabèh wong wis nglakoni dosa lan ora bisa nampa kamulyané Gusti Allah . Ayo kita nampa kasunyatan sing ora ana siji wong apik ing bumi ora malah siji


Kabèh panggawé becik kita kaya gombal reged. Sampeyan bisa nindakake sing paling apik lan tanpa Gusti isih ala amarga niat jahat, egois, korupsi. Nalika Gusti Yesus dijupuk kabeh rasul mlayu. Kita iki mung manungsa, kita bledug, kita lempung, manungsa dudu Gusti Allah. Durung ana manungsa kang becik wiwit dumadine jagad iki .


Sawetara manungsa kurang ala tinimbang liyane, nanging isih ala amarga ing njero manungsa ora ana sing apik. Paulus kandha, aku ngerti nèk ora ana barang sing apik sing manggon ing aku, sing ana ing dagingku. Nalika aku arep nindakake kabecikan, ala ana ing aku.Yen Paulus minangka wong Kristen sing paling apik sing isih urip bisa ujar manawa aku lan sampeyan ala? Apa Paulus wong Farisi ya nanging Gusti Allah ngganti Paulus supaya ngerti dosa lan nampa kabeneran saka Gusti Yesus. Paulus matèni wong-wong Kristen lan ing legalisme dheweke mikir yen dheweke nindakake tumindak sing apik.


Perumpamaan bab wong Farisi lan mupu-mupu pajeg kuwi nduduhké nèk ana wong Kristen sing ngerti nèk wong-wong kuwi jahat lan bisa nampa kabenerané Yésus merga iman. Yen sampeyan ora njaluk Gusti Yesus kabeneran saben dina, sampeyan bakal gagal.


2 Tampanana kowé wong dosa

Apa kowe tau nglakoni dosa? Banjur sampeyan dudu wong sing apik. Sawetara pasamuwan mulang nèk tumindakmu sing apik kuwi ngilangké tumindak sing ala. Ora Adam lan Hawa dosa wektu lan padha mati. Semono uga sampeyan lan aku amarga siji dosa mung sampeyan lan aku sing pantes mati.

Opahing dosa iku pati


Dosa iku nerak angger-angger. Dudu angger-anggering manungsa, dosa iku nerak angger-anggeré Gusti Allah. Kita uga kudu netepi hukum manungsa amarga Gusti Allah wis ngandika mangkono. Kita wong dosa lan kabeh manungsa wis dosa, menarik kanggo ngerti yen Gusti Yesus ora tau dosa nalika ing bumi. Iki sebabe Gusti Yesus bisa mbayar rega kita ing kayu salib.


Wong Farisi lan juru-mupu-beya kuwi nduduhké nèk wong Farisi kuwi nggebug dhadhané karo ngomong marang Gusti Allah, Aku iki allah, aku iki lan kuwi. Menarik kanggo ndeleng manawa para ahli hukum mikir yen nindakake perkara kasebut, dheweke entuk kabeneran. Iki nuduhake atiné sing ala nalika padha nyoba kanggo tuku sih Gusti Allah, padha nyoba kanggo nampa kabeneran dening nindakake .


Dadi nuduhake manawa para ahli hukum lan wong Farisi ora apik amarga dadi apik bakal dadi apa kita lan yen kita apik, kita ora perlu nindakake perkara kanggo ngaku kabecikan kita. Kabecikan kita wis ana ing kita. Mung kanthi ngomong aku iki wong apik mbuktekaken sing legalists iku ala.Apa Paulus wong Farisi ya nanging ing Galatia Paulus ujar manawa

Ora ana wong sing kabenerake ing angger-anggering Allah ana ing ngarsaning Allah. Nanging apa sing penting ditampa Gusti Allah utawa ditampa manungsa? Yakobus 4 4 Apa kowé ora ngerti nèk kekancan karo donya kuwi memungsuhan karo Gusti Allah? Tampa sampeyan wong dosa3 Tampa yèn mung Yésus sing becik

Nalika nom-noman sugih padha sowan ing ngarsané Gusti Yésus, wong-wong mau padha matur marang Gusti Yésus

Ora ana sing apik kajaba Gusti Allah


Kita ndeleng ing kene legalis liyane sing Yesus nyoba kanggo ndeleng manawa dheweke nyoba nggayuh kawilujengan kanthi tumindak. Kitab Suci cetha mung Gusti Allah sing apik, nalika manungsa nindakake tumindak becik kanthi kekuwatane Gusti, mula manungsa mung dadi saluran. Gusti Allah nindakaké penggawéan . Manungsa mung dadi saluran kanggo becik utawa ala


Wahyu 19 ngandika Yesus punika

Bener lan adil lan ing kabeneran Panjenengane ngadili lan nggawe perang

Gusti Yesus ngandika marang wong Farisi, Sapa sing bisa ngyakinake Aku bab dosa. Nanging ing mripate donya Gusti Yesus iku ala amarga wong Farisi kandha yen dheweke duwe setan. Iku nuduhake carane korup lan salah iku pangadilan wong.4 Tampa manawa mung Gusti Yesus sing duwe kabeneran

Kabar apik yaiku Yesus duwe solusi. Gusti Yesus kepengin sampeyan ndeleng manawa sampeyan ora apik lan sampeyan ora bakal dadi lan mung ana ing Gusti Yesus ana kekuwatan sing diarani kabeneran kanthi iman sing bisa mbantu sampeyan duwe kabeneran.


Iku ora ateges sing ora bakal dosa maneh nanging sampeyan ngadeg sawise tiba lan lumaku maneh , nanging kita ora lumaku ing daya kita dhewe nanging ing kuwasane Gusti Allah lan kabeneran . Nanging bisa uga ora tau nglakoni dosa maneh.


Wong Farisi lan juru-mupu-beya nduduhké pira waé wong sing ngaku agama lan jahat, égois, sombong, lan wuta marang kahanan rohaniné dhéwé. Ing negara sing beda kita ndeleng perkara sing padha, agama lan ateis ing saindenging jagad nganggep dheweke apik.


Dheweke ora ngerti yen mung Gusti Allah sing duwe solusi kabeneran kanthi iman sing menehi kekuwatan kanggo nindakake lan dadi apik.


Apa Paul wong Farisi sadurunge ketemu wuta ya, kita weruh yen Gusti Allah sijine Paul wuta minangka legalists ndeleng piyambak apik ing mripate dhewe. Awaké déwé weruh nèk Gusti Allah nitèni barang-barang sing béda banget karo manungsa.


Perumpamaan bab wong Farisi lan juru pajeg nduduhké nèk prinsip lan kabeneran manungsa ora ana gunané kanggo ngowahi ati. Dogma manungsa ora ana gunane kanggo nggawe wong apik. Prentah manungsa ora duwe daya kanggo ngowahi wargane dadi manungsa sing apik, jujur, apikan


5 Tampanana manawa ora nindakake, sampeyan ora bisa mlebu swarga

Iki minangka topik sing serius amarga akeh wong sing nganggep manawa kanthi nampa Gusti Yesus bakal munggah swarga kanthi otomatis. Iku ora benerGusti Yesus ngandika marang prawan sing bodho

Aku ora sumurup saka ngendi asalmu saka ing Aku, kowe kang padha nglakoni piala

Punapa Gusti Yesus ingkang asih ingkang sami ngrangkul anak-anakipun ingkang ngendikakaken sèket persen saking kekristenan? Ya Lima prawan makili setengah saka kabeh Kristen.


Akeh sing bakal teka nganggo jenengku lan ujar manawa kita nindakake

medhar wangsit

Nundhung setan

Akeh karya apik banget


Bisa uga sèket persen Kristen kanthi jumlah saiki kira-kira siji milyar wong. Dheweke nulungi wong mlarat, saben minggu menyang gereja, menehi panganan sing keluwen. Nanging Gusti Yesus bakal ngandhani wong-wong mau yen sampeyan ora duwe sandhangan panyilem; panggawe sing sampeyan pikir sampeyan nindakake dhewe lan bakal nampa kamulyan saka manungsa.


Yésus kandha kepriyé bisané kowé pretyaya, sing nampa pakurmatan saka siji lan sijiné lan ora ngupaya kamulyan sing asalé saka Gusti Allah waé. Gusti Yesus uga ngandika

Ora sing ngalem awake dhewe sing ditampa, nanging sing dipuji Gusti.


Wong-wong mau padha teka ing pésta mantèn, duwé kabeneran lan penggawéné dhéwé. Dheweke yakin dheweke bisa mlebu amarga dheweke dadi wong Kristen lan ora nate tumindak ala. Nanging dheweke duwe kabeneran dhewe lan ngrampas kamulyane Gusti Allah lan nganggep awake dhewe minangka Gusti Allah kaya kabeh wong sing legalis nganggep awake dhewe dadi Gusti Allah.


Kajaba sing takon kabeneran saka Gusti Yesus sampeyan bakal duwe dhewe, sampeyan ora bisa duwe borh ing wektu sing padha . Tumindak kadonyan sing rusak saka kasucian lan kabeneran Gusti Allah sing sampurna. Sing bakal sampeyan pilih. Pilihen dina iki sing bakal mbok lakoni

pakaryan manungsa sing cacat utawa kabeneran sing sampurna Gusti Yesus?


Baleni sawise aku, Dhuh Allah, aku ndeleng aku dadi wong dosa saiki aku njaluk ngapura

Muga-muga aku kabeneran lan tulungi aku mlaku bareng karo sampeyan nganti Gusti Yesus rawuh ing asmane Yesus amin
0 views0 comments

Recent Posts

See All

5 Alesané mudo ing Alkitab dudu dosa Iki minangka topik sing penting banget kanggo atiku, padha karo jinis cabul amarga perkawinan minangka dosa. Amarga aku weruh akeh wong Kristen njupuk akeh energi

5 Alasan kenapa seks metu saka perkawinan ora dosa Aku ngerti iki muni edan nanging aku wis ngedika karo pastur lan akeh Kristen bab cabul ing Kitab Suci, lan ora ana kang wis bisa kanggo menehi kula