5 बायबलमध्ये नग्नता पाप नाही याची कारणे

5 बायबलमध्ये नग्नता पाप नाही याची कारणे


माझ्या हृदयासाठी हा एक अतिशय महत्त्वाचा विषय आहे, तसेच विवाहातून लैंगिक संबंध हे पाप आहे. कारण मी पाहतो की बरेच ख्रिश्चन नग्नता आणि लैंगिकतेवर खूप ऊर्जा घेतात. जेव्हा ते गर्विष्ठ, स्वार्थी, उदासीन आणि द्वेषी असतात. बायबलमध्ये नग्नता पाप नाही याची पाच कारणेआपण पित्ताचे पालन करावे की मान्य मंडळी आपल्याला काय सांगतात? आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की पाच किंवा पन्नास टक्के ज्ञानी कुमारी स्वर्गात प्रवेश करत नाहीत. आणि अनेक चर्चमध्ये भूतांची शिकवण आहे. बायबल नग्नतेबद्दल काय म्हणते ते शोधूया.


5 बायबलमध्ये नग्नता पाप नाही याची कारणे


1 नग्नता हे पाप देवाने शरीर बनवले आहे

देवाने बनवलेल्या सर्व गोष्टी बायबल आपल्याला सांगते? शरीर दुष्ट आहे आणि नग्नता वाईट आहे असे सांगून असा दावा करणारा विश्वास आहे की देवाने वाईट आणि वाईट गोष्टी बनवल्या आहेत. देवाने कधीही काहीही वाईट केले नाही. लैंगिकतेच्या बाबतीतही, जेव्हा आपण फसवणूक करत नाही किंवा पुरुष स्त्रियांच्या देवाणघेवाणीत त्याचा वापर करत नाही तेव्हा सेक्स कधीही वाईट नसतो.


नग्नता हे पाप आहे का, हे असू शकत नाही कारण निर्माण झालेल्या सर्व गोष्टी चांगल्या आणि परिपूर्ण आहेत. अशा प्रकारे शरीर ही ईश्वराची सर्वात मोठी निर्मिती आहे. बायबलमध्ये नग्नता, नग्नता पाप नाही हे सिद्ध करणारे बायबलमध्ये नग्नतेची बरीच उदाहरणे आहेत. नग्नता मुलगा होण्याचा अर्थ असा होतो की ते सैतानाकडून येऊ शकते, कारण पाप हे एक रहस्य आहे आणि सैतानाचा शोध आहे.


2 नग्नता हे पाप आहे का जुन्या करारातील उदाहरणे

यशया 20 श्लोक 1 ते 3 मध्ये देव यशयाला नग्न होण्यास सांगतो आणि तीन वर्षे पूर्णपणे नग्न होण्यास सांगतो. अविश्वसनीय बरोबर. या विषयावर एकाही धर्मोपदेशकाने उपदेश का केला नाही? कारण ते आधुनिक अजेंड्यात बसत नाही.


काल मी चर्चमध्ये होतो, ते पश्चात्ताप आणि पापाच्या परिणामांबद्दल बोलत होते. मी बायबलमधील नग्नतेच्या कथेबद्दल आणि डेव्हिडने कापडाच्या तुकड्याने अक्षरशः नग्न कसे नृत्य केले याबद्दल सांगितले. नग्नता एक मुलगा नाही कारण मीका डेव्हिडची पत्नी डेव्हिडला फटकारायला गेली होती.


म्हणून आपल्याला माहित आहे की डेव्हिड स्वतःला उघडकीस आणत होता आणि जेव्हा तिने डेव्हिडला फटकारण्याऐवजी देव केले तेव्हा तिने मीकाला सांगितले की तिला आयुष्यभर मुले होऊ शकत नाहीत. कारण बायबल काय नाही म्हणते हे जाणून घेण्यासाठी बायबल शोधण्याऐवजी तिने आपल्या पतीला वाईट वाटले म्हणून फटकारले कारण बायबलमध्ये देवाचे पुरुष नग्न होताना आपण पाहतो.

बथशेबा नग्न आंघोळ करत होती.


ही घटना होती की महिलांनी नग्न अंघोळ करण्याची प्रथा होती? बहुधा ही एक प्रथा होती, जसे की बथशेबाला कोणीही सांगितले नाही की, तू नग्न अवस्थेत आंघोळ करीत आहेस आणि बंद वातावरणात स्नान करावे हे तुला दिसत नाही का? नग्नता हे पाप आहे का, नाही कारण आजचा ख्रिश्चन धर्म प्युरिटन्सकडून आला आहे जे या विषयावर खूप कठोर होते, जेव्हा आपण या विषयावर अधिक खुले असलेल्या जुन्या कराराच्या ज्यूंशी तुलना करतो.

3 नग्नता एक पाप आहे नवीन करार उदाहरणे


जॉन एकवीस मध्ये पीटर नग्न मासेमारी आहे. पित्त म्हणतो की त्याने येशूला किनाऱ्यावर पाहिले आणि त्याने कपडे घातले कारण तो नग्न होता. बोटीवर समुद्रकिनारी नग्न होऊन पीटर काय करत होता? तेथे लोक होते, येशूबरोबर तीन वर्षे घालवल्यानंतर पीटरला कळले नाही की नग्न राहणे चुकीचे आहे?


बरं वरवर पाहता नाही कारण बायबलमधील नग्नता हे पाप पीटरला येशूबरोबर तीन वर्षे घालवल्यानंतर कळले असते. आणि येशूने त्याला सांगितले असते

तुम्ही बोटीवर नग्न काय करत आहात?


नग्नता पाप आहे का? या समाजासाठी हे पाप आहे तरीही देवाला ते दिसत नाही. अर्थात आपल्याला कपडे घालण्याची गरज आहे तरीही बायबलमध्ये नग्नतेची अनेक उदाहरणे आहेत जी इतर शहाणे सिद्ध करतात? सामान्य ज्ञान हे देखील सांगते की नग्नता हे पाप आहे का नाही कारण शरीरात काय चूक होईल? काहीही नाही


जे ख्रिश्चन यावर विश्वास ठेवतात ते mt 5 घेतात जे म्हणतात की तुम्ही एखाद्या स्त्रीकडे तिच्याकडे वासनासाठी पाहू नका. तरीही संदर्भात ते व्यभिचार किंवा विवाहित लोक माझ्या पोस्ट वाचा व्यभिचार बद्दल बोलतो विवाहबाह्य लैंगिक संबंध पाप आहे. म्हणून जर अविवाहित लोकांकडे लैंगिकदृष्ट्या पाहणे पाप नाही, तर नग्नता देखील पाप असू शकत नाही.


4 नग्नता हे पाप आहे का देव नग्नतेची आज्ञा देतो

राजा शौलने बायबलमध्ये भविष्यवाणी करण्यास सुरुवात केली आणि बायबल म्हणते की शौलला पवित्र आत्मा मिळाला तेव्हा त्याने स्वतःला नग्न केले. या उदाहरणात पवित्र आत्मा प्राप्त करण्याची नैसर्गिक प्रतिक्रिया नग्न होणे ही होती हे पाहणे अविश्वसनीय आहे


देवाने आदाम आणि हव्वेला नग्न केले देवाने पाप केले का? कोणताही देव पाप करू शकत नाही, म्हणून ही चांगली गोष्ट होती. अॅडम धावत होता आणि पुरुषाचे जननेंद्रिय आणि अंडकोष हवेत होते आणि इव्हचे स्तन आणि योनी उघडी होती असे आपण म्हणू शकतो का? होय


7 व्या दिवशी अॅडव्हेंटिस्ट चर्च म्हणेल की तो प्रकाशाचा झगा होता. 7 व्या दिवशी अॅडव्हेंटिस्ट चर्च बरोबर आहे, तरीही जर तुम्ही मॉडेलिंगला गेलात तर अपवित्र महिला झगा घालतात आणि त्या खाली नग्न असतात आणि तिचे सर्व भाग दिसतात. अशा प्रकारे जेव्हा बायबल म्हणते की आदाम आणि हव्वा नग्न होते ते तसे आहे. आणि हे पाप असू शकत नाही कारण देव एखाद्याला पाप करायला लावू शकत नाही. नग्नता हे पाप नाही कारण देव कोणालातरी पाप करायला लावू शकत नाही.


बायबलमधील नग्नता उत्पत्तीमध्ये आधीच आढळते, नग्नता पाप नाही कारण आदाम आणि हव्वा नग्न फिरले आणि त्यांनी फळ घेण्याचे पाप केले, तरीही नग्नता हे पाप असते तर ते देखील पडले असते. आणि त्याहूनही मोठं म्हणजे, फळ घेण्याआधीच माणसांचे पतन झाले असते. देव म्हणाला असेल आदाम आणि हव्वा तुम्ही नग्न आहात तुम्ही पाप केले आहे.


5 नग्नता हे पाप पुनरावृत्ती आहे

आपण पाहिले आहे की डेव्हिड नग्न होऊन नाचला आणि त्याच्या बायकोला फटकारले तेव्हा त्याला शिक्षा झाली जे पाप नव्हते. बथशेबा नग्न अवस्थेत आंघोळ करत होती हे निश्चितपणे इस्रायलमधील स्त्रियांसाठी एक सामान्य प्रथा आहे


नग्नता पाप नाही कारण आम्ही पाहिले आहे की प्युरिटन्सने या विषयावर बायबलमध्ये शिकवल्या गेलेल्यापेक्षा कठोर सुवार्ता दिली. बायबलमधील नग्नता आपण यशयाला तीन वर्षे नग्न अवस्थेत चालताना पाहतो 20 पवित्र आत्मा प्राप्त करताना आपण राजा शौलला नग्न होताना पाहतो


नग्नता पाप नाही का कारण आपण जॉनमध्ये पीटरला नग्न मासेमारी करताना पाहतो 20 लूकमध्ये आपण पाहतो की एक प्रेषित येशूला फक्त तागाचे कपडे घातलेला नग्न ऐकायला आला होता. आपण पाहतो की बायबल जेव्हा नग्न म्हणते तेव्हा त्याचा अर्थ नग्न असा होतो. अन्यथा देव काही केव्हा ऐकत आहात याचा तपशील देतो. या प्रकरणात, ल्यूक नग्न अवस्थेत बागेतून पळून जातो आणि लाइन शीट मागे टाकतो.


नग्न पाप नाही कारण हा प्रेषित नग्नावस्थेत चर्चला जाऊन काय करत आहे? बायबलमधील नग्नता चर्चमध्ये नग्न अवस्थेत गेलेल्या एखाद्याने सुवार्ता लिहिली होती हे तुम्हाला माहीत आहे का? प्रेषित लूक नग्नता पाप नाही कारण आपण ते पाप पाहतो


1 देवावर प्रेम नाही

1 इतरांवर प्रेम न करणे

जर तुम्हाला या पोस्टमधून स्वातंत्र्य मिळाले असेल तर आमच्या यूट्यूब चॅनेलला वाचा आणि सबस्क्राइब का करू नका

तुमचे येशूवर प्रेम आहे का? तुम्हाला स्वर्गात राहायचे आहे का? माझ्या नंतर पुनरावृत्ती का नाही


पित्या देव कृपया माझ्या पापांची क्षमा कर मला येशूचे नीतिमत्व प्राप्त करण्यास आणि तुझ्याबरोबर चालण्यास मदत कर. कृपया येशूच्या नावाने मला स्वर्गात घेऊन जा

0 views0 comments

Recent Posts

See All

विवाहबाह्य लैंगिक संबंध हे पाप नाही याची 5 कारणे मला माहित आहे की हे वेडेपणाचे वाटत आहे परंतु मी बायबलमधील व्यभिचाराबद्दल पाद्री आणि अनेक ख्रिश्चनांशी बोललो आहे आणि कोणीही मला हे सिद्ध करण्यासाठी योग्

5 कारण जे सेवेन्थ डे एडवेन्टिस्ट चर्च गुनगुना अछि सेवेन्थ डे एडवेन्टिस्ट चर्च सच्चा चर्च थिक . बाइबिल सँ आ यीशुक शिक्षा सँ ई स्पष्ट अछि | लेकिन कलीसिया यीशु कहै छै कि गुनगुना छै सेवेन्थ डे एडवेन्टिस्ट