சட்டவாதியாக இருக்காத 5 வழிகள்

Updated: May 31

சட்டவாதியாக இருக்காத 5 வழிகள்


நீங்கள் ஒரு சட்டவாதியாக இருந்தால் நீங்கள் கிறிஸ்துவிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? கலாத்தியருக்கு பவுல் சொன்னது இதுதான். சிலர் நியாயப்பிரமாணத்தின் மூலம் இரட்சிக்கப்பட முயல்கிறார்கள், அவர்கள் ஒரு பொய்யான நற்செய்தியைப் பிரசங்கிக்கிறார்கள் என்று பவுல் சொன்னார், அவர்கள் இயேசுவை விட்டுப் பிரிந்துவிட்டார்கள் .நீங்கள் ஒரு சட்டவாதி என்றால் நீங்கள் பெருமைப்படுவீர்கள், உங்களுக்குள் நல்ல விஷயங்கள் இருப்பதாக நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? இவை நீக்கப்பட வேண்டிய பொய்கள், நீங்கள் உண்மையான கிறிஸ்தவராக மாறுங்கள், சட்டவாதியாக இருக்காமல் இருக்க 5 வழிகளைக் கண்டறியவும்


பரிசேயர் மற்றும் வரி வசூலிப்பவர் உவமை இந்த விஷயத்தை நன்கு விளக்குகிறது, பால் ஒரு பரிசேயரா, அவர் பெயரால் இருந்தார், ஆனால் பால் ஒரு சட்டவாதியின் இறுதி உதாரணம். பரிசேயர் மற்றும் வரி வசூலிப்பவர் பற்றிய உவமை, பரிசேயன் தன்னை நல்லவன் என்று நினைப்பதை நாம் காண்கிறோம், வரி வசூலிப்பவருக்கு அவர் ஒரு கெட்டவர் என்று தெரியும், நீங்கள் எந்தப் பக்கத்தில் இருக்கிறீர்கள்?


பரிசேயர் மற்றும் வரி வசூலிப்பவரின் உவமை

லூக்கா 18 9 தங்களுடைய சொந்த நீதியின் மீது நம்பிக்கையுடனும், மற்றவர்களையும் இழிவாகப் பார்த்த சிலருக்கு, இயேசு இந்த உவமையைச் சொன்னார்: 10 “இரண்டு மனுஷர் ஜெபம்பண்ண ஆலயத்துக்குப் போனார்கள், ஒருவன் பரிசேயன், மற்றவன் வரி வசூலிப்பவன். 11 பரிசேயர் தனியாக நின்று ஜெபம் செய்தார்: ‘கடவுளே, நான் கொள்ளையர்கள், பொல்லாதவர்கள், விபச்சாரிகள் போன்ற மற்றவர்களைப் போலவோ அல்லது இந்த வரி வசூலிப்பவரைப் போலவோ இல்லாததற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். 12 நான் வாரம் இருமுறை நோன்பு நோற்கிறேன், எனக்குக் கிடைக்கும் எல்லாவற்றிலும் பத்தில் ஒரு பங்கைக் கொடுக்கிறேன்.


13 ஆனால் வரி வசூலிப்பவர் தூரத்தில் நின்றார். அவர் வானத்தை அண்ணாந்து கூட பார்க்காமல், மார்பில் அடித்து, ‘கடவுளே, பாவியான என் மீது கருணை காட்டுங்கள்.’ 14 “நான் உங்களுக்குச் சொல்கிறேன், மற்றவரை விட இவரே கடவுளுக்கு முன்பாக நீதிமானாக வீட்டிற்குச் சென்றார். ஏனென்றால், தங்களை உயர்த்திக்கொள்பவர்கள் அனைவரும் தாழ்த்தப்படுவார்கள், தங்களைத் தாழ்த்துகிறவர்கள் உயர்த்தப்படுவார்கள்.


1 நீங்கள் நல்லவர் அல்ல என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்

நீங்கள் நல்லவர் அல்ல, கடவுள் மட்டுமே நல்லவர் என்பதை அங்கீகரிப்பதுதான் சட்டவாதத்திலிருந்து உங்களைத் தூய்மைப்படுத்துவதற்கான ஒரே வழி. நீங்கள் அவ்வாறு செய்யாத வரை உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை. தெருவில் நூறு பேரிடம் கேள்வி கேட்டால்நீங்கள் நல்ல மனிதரா

நான் நல்லவன் என்று எத்தனை பேர் சொல்வார்கள்? கிட்டத்தட்ட அனைவரும்

சட்டவாதம் சமூகத்தில் கிட்டத்தட்ட எல்லா இடங்களிலும் இருப்பதை இது காட்டுகிறது. சில நாடுகள் மற்றவர்களை விட சட்டபூர்வமானவை.


நீங்கள் ஒரு கிறிஸ்தவராகவும் கெட்டவராகவும் இருக்க முடியும் என்பதை பரிசேயரும் வரி வசூலிப்பவரும் காட்டுகிறார்கள். கிருஸ்துவர் என்ற பெயர் எதையும் குறிக்காது. நல்லவர் இல்லை என்று பைபிள் சொல்கிறது, ஒருவர் கூட வழிதவறிப் போனார்கள், கடவுளைத் தேடுபவர்கள் இல்லை


வேரோடு நாம் இணைக்கப்படாவிட்டால் கிளைக்கு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை இல்லை என்றும் பைபிள் கூறுகிறது .எல்லோரும் பாவம் செய்து கடவுளின் மகிமையை இழந்துவிட்டார்கள் என்று பைபிள் கூறுகிறது . பூமியில் ஒரு நல்ல மனிதர் இல்லை என்ற உண்மையை ஏற்றுக்கொள்வோம்


நமது நற்செயல்கள் அனைத்தும் அழுக்கான கந்தல் போன்றது. உங்களால் முடிந்ததைச் செய்ய முடியும், கடவுள் இல்லாமல் அது இன்னும் மோசமாக உள்ளது, ஏனெனில் நோக்கங்கள் தீயவை, சுயநலம், ஊழல். இயேசு பிடிக்கப்பட்டபோது அப்போஸ்தலர் அனைவரும் ஓடிப்போனார்கள். நாம் மனிதர்கள், நாம் மண், நாம் களிமண், மனிதர்கள் கடவுள் அல்ல. உலகம் உருவானதில் இருந்து நல்ல மனிதர் என்றுமே இருந்ததில்லை .


சில மனிதர்கள் மற்றவர்களை விட குறைவான தீயவர்கள், ஆனால் மனிதர்களுக்குள் நல்லது எதுவும் இல்லாததால் அவர்கள் இன்னும் தீயவர்களாகவே இருக்கிறார்கள். என் மாம்சத்தில் உள்ள நன்மை எதுவுமே எனக்குள் குடியிருக்கவில்லை என்பதை நான் அறிவேன் என்று பவுல் கூறினார். நான் நன்மை செய்ய விரும்பினால், தீமை என்னுள் இருக்கிறது.


வாழ்ந்த சிறந்த கிறிஸ்தவரான பால் என்றால் நீங்களும் நானும் எவ்வளவு தீயவர்கள் என்று சொல்ல முடியுமா? பவுல் ஒரு பரிசேயனாக இருந்தாரா ஆம் ஆனால் பவுலின் பாவத்தை உணர்ந்து இயேசுவின் நீதியைப் பெற கடவுள் அவரை மாற்றினார். பவுல் கிறிஸ்தவர்களைக் கொன்றார், அவருடைய சட்டத்தில் அவர் ஒரு நல்ல செயலைச் செய்கிறார் என்று நினைத்தார்.


பரிசேயர் மற்றும் வரி வசூலிப்பவரின் உவமை, சில கிறிஸ்தவர்கள் தாங்கள் தீயவர்கள் என்பதை உணர்ந்து, இயேசுவின் நீதியை விசுவாசத்தால் பெறுகிறார்கள் என்பதைக் காட்டுகிறது. நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் இயேசுவின் நீதியைக் கேட்காவிட்டால், நீங்கள் தோல்வியடைவீர்கள்.


2 நீங்கள் ஒரு பாவி என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்

நீங்கள் எப்போதாவது பாவம் செய்திருக்கிறீர்களா? அப்படியானால் நீங்கள் நல்லவர் இல்லை. சில தேவாலயங்கள் உங்கள் நல்ல செயல்கள் கெட்ட செயல்களை நீக்குகின்றன என்று கற்பிக்கின்றன. எந்த ஆதாமும் ஏவாளும் பாவம் செய்யவில்லை, அவர்கள் இறந்தார்கள். உனக்கும் எனக்கும் ஒரே ஒரு பாவத்திற்கு நீயும் நானும் மட்டுமே இறக்கத் தகுதியானவர்கள்.

பாவத்தின் சம்பளம் மரணம்பாவம் என்பது சட்டத்தை மீறுவது. மனித சட்டமல்ல பாவம் என்பது கடவுளின் சட்டத்தை மீறுவது. கடவுள் சொன்னதால் நாமும் மனித சட்டங்களைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். நாம் பாவிகள் மற்றும் எல்லா மனிதர்களும் பாவம் செய்திருக்கிறார்கள், இயேசு பூமியில் இருந்தபோது ஒருபோதும் பாவம் செய்யவில்லை என்பதை அறிவது சுவாரஸ்யமானது. இதனால்தான் இயேசு சிலுவையில் நம்முடைய விலையைச் செலுத்த முடிந்தது.


பரிசேயரும் வரி வசூலிப்பவரும் கடவுளே, நான் கடவுள், நான் இதையும் செய்கிறேன் என்று கூறி தனது மார்பில் அடித்ததைக் காட்டுகிறார்கள். சட்ட வல்லுநர்கள் ஒரு செயலைச் செய்வதால் அவர்கள் நீதியைப் பெறுவார்கள் என்று நினைப்பது சுவாரஸ்யமானது. அவர்கள் கடவுளின் தயவைப் பெற முயலும்போது, ​​அவர்கள் செய்வதன் மூலம் நீதியைப் பெற முயற்சிக்கும் அவர்களின் பொல்லாத இதயத்தை இது காட்டுகிறது.


எனவே சட்டவாதிகளும் பரிசேயர்களும் நல்லவர்கள் அல்ல என்பதை இது காட்டுகிறது. நம்முடைய நன்மை ஏற்கனவே நம்மில் இருக்கும். நான் இதை செய்கிறேன் என்று சொல்வதன் மூலம் நான் ஒரு நல்லவன் என்று சட்டவாதிகள் தீயவர்கள் என்பதை நிரூபிக்கிறது.


பவுல் ஒரு பரிசேயரா ஆம் ஆனால் கலாத்தியரில் பவுல் அப்படிச் சொன்னார்

கடவுளின் பார்வையில் யாரும் நியாயப்பிரமாணத்தால் நியாயப்படுத்தப்படுவதில்லை என்பது தெளிவாகிறது. ஆனால் கடவுளால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவது அல்லது மனிதர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவது எது முக்கியம்? யாக்கோபு 4 4 உலகத்துடனான நட்பு கடவுளுக்குப் பகை என்பது உங்களுக்குத் தெரியாதா? நீங்கள் ஒரு பாவி என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்3 இயேசு மட்டுமே நல்லவர் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்

இளம் பணக்காரர்கள் இயேசுவிடம் வந்தபோது அவர் சொன்னார் நல்ல மனிதர்கள் இயேசு சொன்னார்

கடவுளைத் தவிர வேறு யாரும் நல்லவர் அல்ல


இயேசு கிரியைகளின் மூலம் இரட்சிப்பைப் பெற முயற்சித்ததாகக் காட்ட முயற்சிக்கும் மற்றொரு சட்டவாதியை இங்கே காண்கிறோம். கடவுள் மட்டுமே நல்லவர் என்று பைபிள் தெளிவாகக் கூறுகிறது, மனிதர்கள் கடவுளின் சக்தியால் நல்ல செயல்களைச் செய்யும் போது மனிதர்கள் ஒரு சேனல் மட்டுமே. கடவுள் வேலையைச் செய்தார். ஆண்கள் நல்லது அல்லது தீமைக்கான ஒரு சேனல் மட்டுமே


வெளிப்படுத்துதல் 19 இயேசு என்று கூறுகிறது

உண்மையும் நீதியும், நீதியும் அவர் நியாயந்தீர்த்து யுத்தம் செய்கிறார்

பரிசேயரிடம் இயேசு யார் என்னை பாவத்தை நம்ப வைக்க முடியும் என்றார். ஆயினும் இயேசு உலகத்தின் பார்வையில் அவருக்குப் பிசாசு இருக்கிறான் என்று பரிசேயர்கள் சொன்னது போல் அவர் பொல்லாதவராக இருந்தார் . ஆண்களின் தீர்ப்பு எவ்வளவு ஊழல் மற்றும் தவறானது என்பதை இது காட்டுகிறது.4 இயேசுவுக்கு மட்டுமே நீதி இருக்கிறது என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்

நல்ல செய்தி என்னவென்றால், இயேசுவிடம் தீர்வு இருக்கிறது. நீங்கள் நல்லவர் அல்ல என்றும், நீங்கள் ஒருபோதும் இருக்க மாட்டீர்கள் என்றும், விசுவாசத்தினால் நீதி எனப்படும் ஒரு வல்லமை இயேசுவில் மட்டுமே உள்ளது என்பதை நீங்கள் காண வேண்டும் என்று இயேசு விரும்புகிறார்.


நீங்கள் இனி ஒருபோதும் பாவம் செய்ய மாட்டீர்கள் என்று அர்த்தம் இல்லை, ஆனால் நீங்கள் ஒரு வீழ்ச்சிக்குப் பிறகு எழுந்து மீண்டும் நடக்கிறீர்கள், ஆனால் நாங்கள் எங்கள் சொந்த சக்தியில் நடக்கவில்லை, ஆனால் கடவுளின் வல்லமையிலும் நீதியிலும் நடக்கிறோம். ஆனால் இனி ஒருபோதும் பாவம் செய்ய முடியாது.


பரிசேயரும் வரி வசூலிப்பவரும் எத்தனை பேர் தங்களை மதவாதிகள் என்றும் தீயவர்கள், சுயநலவாதிகள், பெருமிதம் கொண்டவர்கள், தங்கள் சொந்த ஆன்மீக நிலைக்கு குருடர்கள் என்று கூறிக் கொள்கிறார்கள். வெவ்வேறு நாடுகளில் நாம் ஒரே விஷயத்தைப் பார்க்கிறோம், உலகெங்கிலும் உள்ள மத மற்றும் நாத்திகர்கள் தங்களை நல்லவர்கள் என்று நினைக்கிறார்கள்.


நல்லதைச் செய்வதற்கும் நல்லவர்களாக இருப்பதற்கும் ஆற்றலைக் கொடுக்கும் நம்பிக்கையின் மூலம் நீதியை கடவுள் மட்டுமே தீர்க்க முடியும் என்பதை அவர்கள் உணரவில்லை.


பவுல் குருட்டுத்தனமான சந்திப்பிற்கு முன் ஒரு பரிசேயராக இருந்தாரா ஆம், சட்டவாதிகள் தங்கள் பார்வையில் தங்களை நல்லவர்களாகக் கருதுவது போல் கடவுள் பாலை குருடனாக மாற்றியதைக் காண்கிறோம். மனிதர்கள் விஷயங்களைப் பார்ப்பதை விட கடவுள் முற்றிலும் வித்தியாசமாக விஷயங்களைப் பார்க்கிறார் என்பதை நாம் காண்கிறோம்.


பரிசேயன் மற்றும் வரிவசூலிப்பவரின் உவமை மனித கொள்கைகளும் நீதியும் இதயத்தை மாற்றுவதற்கு மதிப்பற்றது என்பதைக் காட்டுகிறது. ஒருவரை நல்லவர்களாக மாற்றுவதற்கு மனித கோட்பாடுகள் மதிப்பற்றவை. மனித ஆணைகள் தங்கள் குடிமக்களை நல்ல, நேர்மையான, கனிவான மனிதர்களாக மாற்றும் சக்தியற்றவை


5 நீங்கள் அவ்வாறு செய்யாவிட்டால் நீங்கள் பரலோகத்திற்கு செல்ல முடியாது என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்

பல மதவாதிகள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம் தாங்களாகவே பரலோகம் செல்வார்கள் என்று நினைப்பதால் இது மிகவும் தீவிரமான தலைப்பு. அது உண்மையல்லமுட்டாள் கன்னிகளிடம் இயேசு சொன்னார்

அக்கிரமத்தைச் செய்கிற நீ என்னைவிட்டு எங்கிருந்து புறப்பட்டாய் என்று எனக்குத் தெரியாது

ஐம்பது சதவீத கிறித்தவத்தை போ என்று குழந்தைகளை கையில் எடுத்த அதே அன்பான இயேசுவா? ஆம், ஐந்து கன்னிப்பெண்கள் கிறிஸ்தவத்தில் பாதியை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறார்கள்.


நாங்கள் செய்தோம் என்று என் பெயரில் பலர் வருவார்கள்

தீர்க்கதரிசனம் கூறினார்

பிசாசுகளை விரட்டுங்கள்

பல அற்புதமான படைப்புகள்


இன்றைய எண்ணிக்கையில் இந்த ஐம்பது சதவீத கிறித்தவ மதம் சுமார் ஒரு பில்லியன் நபர்களாக இருக்கலாம். அவர்கள் ஏழைகளுக்கு உதவினார்கள், ஒவ்வொரு வாரமும் தேவாலயத்திற்குச் சென்றார்கள், பசியுள்ளவர்களுக்கு உணவளித்தார்கள். இன்னும் இயேசு அவர்களிடம் களையெடுக்கும் வஸ்திரம் இல்லை என்று சொல்வார்;, நீங்கள் நினைத்த காரியங்களை நீங்களே செய்து மனிதர்களின் மகிமையைப் பெறுவீர்கள்.


ஒருவரிடமிருந்து ஒருவர் கனத்தைப் பெற்று, கடவுளிடமிருந்து வரும் மகிமையைத் தேடாத நீங்கள் எப்படி நம்புவீர்கள் என்று இயேசு சொன்னார். இயேசுவும் சொன்னார்

தன்னைப் புகழ்பவன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதில்லை, மாறாக கர்த்தர் பாராட்டுகிறவனே ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவான்.


திருமண விருந்தில் ஆண்கள் தங்கள் சொந்த நீதியையும் அவருடைய சொந்த கிரியைகளையும் கொண்டு வந்தார்கள். அவர் ஒரு கிறிஸ்தவராக இருந்ததால் உள்ளே செல்ல முடியும் என்பதில் அவர் உறுதியாக இருந்தார், ஒருபோதும் அதிக தீமை செய்யவில்லை. ஆனால் அவர் தனது சொந்த நீதியைக் கொண்டிருந்தார் மற்றும் கடவுளின் மகிமையைக் கொள்ளையடித்தார் மற்றும் சட்டவாதிகள் அனைவரும் தங்களைக் கடவுள் என்று நினைப்பது போல் தன்னை கடவுள் என்று நினைத்தார்.


நீங்கள் இயேசுவின் நீதியைக் கேட்காவிட்டால், உங்களுடையது உங்களுக்குச் சொந்தமாக இருக்கும், அதே நேரத்தில் நீங்கள் போரோவைக் கொண்டிருக்க முடியாது. கடவுளின் பரிபூரண பரிசுத்தம் மற்றும் நீதியின் பூமிக்குரிய சிதைந்த செயல்கள். நீங்கள் எதை தேர்ந்தெடுப்பீர்கள். இந்த நாளை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளுங்கள்

உங்கள் மனித குறைபாடுள்ள செயல்கள் அல்லது இயேசு சரியான நீதியா?


எனக்குப் பிறகு மீண்டும் சொல்லுங்கள், கடவுளே நான் என்னை ஒரு பாவியாகப் பார்க்கிறேன், இப்போது என்னை மன்னிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்

தயவு செய்து உமது நீதியை என்மீது வைத்து, இயேசுவின் நாமத்தில் இயேசு வரும்வரை உங்களுடன் நடக்க எனக்கு உதவுங்கள் ஆமென்
0 views0 comments

Recent Posts

See All

திருமணத்திற்கு வெளியே உடலுறவு கொள்வது பாவம் அல்ல என்பதற்கான 5 காரணங்கள் இது பைத்தியக்காரத்தனமாகத் தெரிகிறது, ஆனால் நான் பைபிளில் விபச்சாரத்தைப் பற்றி போதகர்களிடமும் பல கிறிஸ்தவர்களிடமும் பேசினேன், திர

ஏழாவது நாள் அட்வென்டிஸ்ட் தேவாலயம் மந்தமாக இருப்பதற்கான 5 காரணங்கள் ஏழாவது நாள் அட்வென்டிஸ்ட் தேவாலயம் உண்மையான தேவாலயம். இது பைபிளிலிருந்தும் இயேசுவின் போதனையிலிருந்தும் தெளிவாகிறது. ஆனால் ஏழாவது நாள