ख्रिस्त आमचा धार्मिकता अॅग डॅनियल प्रश्नमंजुषा 1

ख्रिस्त आमचा धार्मिकता अॅग डॅनियल प्रश्नमंजुषा


Corch 1 ख्रिस्त आमचा धार्मिकता


जेव्हा आपण स्वतःला रिकामे करतो तेव्हा आपण काय करावे? ख्रिस्ताचे नीतिमत्व स्वीकारा

आपण ते कसे धरून ठेवले पाहिजे? विश्वासानेएसडीए चर्चला कोणते शब्द लागू आहेत? तू तुझं पहिलं प्रेम सोडलं आहेस

जीवनातील शोकांतिका दु:ख? महान सांत्वनकर्ता आणि सुटका करणारा म्हणून ख्रिस्ताचा शोध घेतला जातो असे गणले जाते

आपले पापी भ्रष्ट स्वभाव का मांडले जातात? ख्रिस्ताला शुद्धीकरणासाठी आवाहन केले जाऊ शकते


आणि मे? ख्रिस्त आमचे नीतिमत्व अत्यंत कृतीत रहा

पवित्र खंडातील सत्याचा प्रत्येक टप्पा कशाकडे निर्देश करतो? एक प्रकारे ख्रिस्ताला आपला धार्मिकता म्हणून

बायबलमध्ये कशाला खूप महत्त्व आहे? ख्रिस्त आमचा धार्मिकता


बायबलमध्ये काय सांगितले आहे? पापी लोकांद्वारे मिळण्याची शक्यता हा निसर्ग आहे

धार्मिकता कोणाची आहे? देवाला

दा 9 7? देव तुमच्यासाठी धार्मिकता आहे आणि आमच्यासाठी चेहरा गोंधळलेला आहे

देव कशात नीतिमान आहे? त्याच्या सर्व मार्गांनी ps 145 17

देवाची धार्मिकता कशी आहे? महान पर्वत ps 36 6देव किती काळ नीतिमान आहे? एक सार्वकालिक धार्मिकता ps 119 42

देवाला काय आवडते? धार्मिकता ps 11 7

देवाकडे काय आहे ? अधर्म नाही

पापाच्या अगदी उलट काय आहे? 'धार्मिकतेचा स्वभाव

ते कशाशी संबंधित आहे? पावित्र्य ईश्वरभक्ती

जागृत व्हा? धार्मिकता आणि पाप नाही 1 सह 15 34


जर आपल्याला धार्मिकतेवर प्रेम असेल तर आपण कशाचा द्वेष करावा? अधर्म

नीतिमत्ता हा विरोधी आहे का? पाप

धार्मिकतेचा उगम कोण आहे? देव

धार्मिकता मानवी स्वभावात अंतर्भूत आहे का? नाही

आम्ही आहोत ? दैहिक पापाखाली विकले

हे आपण भरले आहे? अधर्म

मानवी स्वभाव कशाने भरलेला आहे? अधर्म


येशूने हाबेलला कसे बोलावले? नीतिमान हाबेल

हाबेलबद्दल पौल काय म्हणतो? तो नीतिमान असल्याची साक्ष त्याला मिळाली

प्रभु नोहाबद्दल काय म्हणाला? या पिढीत मी तुला माझ्यापुढे नीतिमान पाहिले आहे. Ge 7 1

नोहा एक होता? त्याच्या पिढीतील फक्त पुरुष आणि परिपूर्ण आणि नोहा देवाबरोबर चालला ge 6 9


अब्राहामवर विश्वास होता? देव आणि ते त्याच्यासाठी धार्मिकतेसाठी गणले गेले ro 4 3

आणि नीतिमान लोट सुटका? दुष्टांच्या कामुक जीवनामुळे दुःखी होऊन त्यांच्यामध्ये राहणाऱ्या नीतिमान माणसांना पाहून व ऐकून त्यांच्या नीतिमान आत्म्याला त्यांच्या अधर्माने त्रास होत होता 2 pe 2 7,8


जखरिया आणि एलिझाबेथ कसे होते? ते दोघेही देवासमोर नीतिमान होते आणि प्रभूच्या सर्व आज्ञा व नियमांचे पालन करत होते. lk 1 6कोणत्या अटींवर?

पापी माणसांकडूनच धार्मिकता मिळू शकते? विश्वासाने

न्यायी कसे जगतील? विश्वासाने

सुवार्ता काय प्रकट करते? देवाची परिपूर्ण धार्मिकता

धार्मिकता कशी प्रकट होते? कायद्याशिवाय


कायदा आपल्याला कशापासून वाचवू शकत नाही? पाप

कायदा सूचित करतो? पाप करणे

पण कायदा करत नाही? पापापासून मुक्ती द्या

कायदा काय घोषित करतो? देवापुढे सर्व जग दोषी

पापी प्रयत्न नाही? त्याचा अपराध रद्द करू शकतो किंवा धार्मिकता आणू शकतो

की नीतिमत्ता पौल घोषित करतो? विश्वासाने आहे


माणूस कशाने भरलेला आहे? सर्व अधर्म

जर अब्राहाम कृतींद्वारे नीतिमान ठरला असेल तर? त्याला गौरव करायचे होते पण देवासमोर नाही
1 view0 comments

Recent Posts

See All

5 कारण जे सेवेन्थ डे एडवेन्टिस्ट चर्च गुनगुना अछि सेवेन्थ डे एडवेन्टिस्ट चर्च सच्चा चर्च थिक . बाइबिल सँ आ यीशुक शिक्षा सँ ई स्पष्ट अछि | लेकिन कलीसिया यीशु कहै छै कि गुनगुना छै सेवेन्थ डे एडवेन्टिस्ट

ख्रिस्त आमचा धार्मिकता एजी डॅनियल्स 2 अब्राहम हा एकमेव मार्ग आहे जे काम करत नाही त्याला? परंतु त्याच्यावर विश्वास ठेवतो जो अधार्मिकांना नीतिमान ठरवतो त्याचा विश्वास धार्मिकतेसाठी गणला जातो देव नीतिमान