Христос, нашата праведност, тест на Ag Daniels 1

Христос, нашата праведност, тест на Ag Daniels


Кор гл 1 Христос нашата правда


Докато се изпразваме от себе си, какво трябва да правим? Приемете Христовата правда

Как да го задържим? Чрез вяраКои думи са приложими за църквата SDA? Напуснал си първата си любов

Трагедиите скърби на живота? Разказват се, че Христос иска да бъде търсен като великия утешител и избавител

Защо се представя нашата грешна покварена природа? За да може Христос да бъде призован за очистването


И може? Бъди на дело Христос нашата правда

Към какво сочи всяка фаза на истината в Свещения том? По някакъв начин към Христос като наша праведност

Какво заема голямо значение в Библията? Христос нашата правда


Какво е изложено в библията? Това е източник, природата е възможността да бъде получен от грешниците

На кого принадлежи праведността? Към Господ

Да 9 7? На вас Бог принадлежи правдата, а на нас объркването на лицето