top of page
Zoeken

5 redenen waarom seks buiten het huwelijk geen zonde is

5 redenen waarom seks buiten het huwelijk geen zonde is


Ik weet dat dit gek klinkt, maar ik heb met voorgangers en veel christenen gesproken over hoererij in de bijbel, en niemand heeft me degelijke bijbelverzen kunnen geven om het tegendeel te bewijzen. Seks buiten het huwelijk is geen zonde. Het woord ontucht in de bijbel betekent nooit seks buiten het huwelijk. Als niemand kan begeren voor het huwelijk, dan zijn alle christenen schuldig zoals ze allemaal begeerden voordat ze gingen trouwen. 5 Redenen waarom ontucht niet zondigt
Waarom seks uit het huwelijk geen si is

1 Hoererij in de Bijbel Begeren

2 Hoererij in de Bijbel Pornea

3 Ontucht in de Bijbel Oude en nieuwe testament

4 Hoererij in de Bijbel Bijbelverzen

5 Hoererij in de Bijbel voor en na het kruis van Jezus

1 Hoererij in de Bijbel Begeren

Er staat in Matthieu hoofdstuk vijf

Dat wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, al ontucht heeft gepleegd in zijn hart. Als we dit vers in context nemen, zien we dat Jezus het heeft over getrouwde mensen zoals Jezus zegt. U hebt gehoord dat u geen overspel zult plegen. Het gaat hier dus niet om alleenstaanden.


Hoererij is in de bijbel geen zoon, zoals u uw man of vrouw begeerde voordat u ging trouwen? Ja Heb je in je hart besloten voordat je gaat trouwen, ja ik wil hem, ja ik wil haar? Ja Dus als deze interpretatie waar was, zou dat betekenen dat:


1 Jezus laat elke christen opzettelijk zondigen

2 Dat alle christenen die ooit getrouwd zijn schuldig zijn aan het begeren van iemand voordat ze gaan trouwen

Hoererij zonde tegen het lichaam, zoals we later zullen zien, hoererij betekent nooit seks buiten het huwelijk. Ontucht zonde, nee het is niet zoals het lezen van al deze berichten die je zou moeten begrijpen.
Het woord begeren kan goed of slecht zijn, het begeren van iemands goederen echtgenote dieren, auto's is een verschrikkelijke zonde.

Maar de Bijbel zegt dat we goede dingen kunnen begeren zoals:

1 Bisschop zijn

2 Engelen begeren om in de dingen van het kruis te kijken


Kunnen we iets begeren dat niet van iemand is? Nee

Een appelboom in een tuin waar je in springt en een appel neemt Heb je begeerd? Ja

Dezelfde appelboom in de berg is van niemand je neemt een appel Heb je begeerd? Nee waarom? Omdat de appelboom van niemand is


Een persoon kan iemand alleen seksueel begeren als ze aan iemand toebehoren. Het slechte aan overspel is namelijk niet de seksuele handeling, aangezien de seksuele handeling door God is geschapen. Wat kwaad is, is het begeren of willen van iets of iemand dat al van iemand anders is.


2 Hoererij in de Bijbel Pornea

Pornea is het Griekse woord voor ontucht in de bijbel. Pornea betekent nooit seks buiten het huwelijk. De bijbel is in 1611 in het Engels geschreven. Welke betekenis gebruikten de schrijvers toen voor ontucht? Gebruikten ze de betekenis van 1611 of gebruikten ze de betekenis van 2021? Ze gebruikten de betekenis van 1611.

PORNEA in het Grieks betekent
1 geestelijk overspel

2 afgoderij

3 Alle seksuele zonden gevonden in leveticus hoofdstuk 15 TOT 18

We zien dat in deze hoofdstukken alle seksuele zonden worden genoemd. Het noemt homoseksualiteit, bestialiteit, incest. Een vers zegt: U zult geen vrouw met haar zuster meenemen. Interessant

Als het een zoon was om seks te hebben met een willekeurige vrouw, waarom zou God dat vers daar dan plaatsen?

Zou het niet zeggen?


Het is een zoon om seks te hebben met een willekeurige vrouw en als je seks hebt met haar zus is het nog erger. Maar waarom zegt de bijbel dat u geen seks zult hebben met een vrouw en haar zus? Omdat ontucht zonde is, is het geen zonde. Ontucht is een natuurlijke behoefte van mensen.


Er zijn natuurlijke behoeften en onnatuurlijke

Dus stalen leugens doden dit zijn geen natuurlijke behoeften die door God in ons zijn gelegd, ze zijn in strijd met de natuur

Willen eten en seks hebben zijn natuurlijke behoeften en verlangens die God in ons heeft

Dus als je die natuurlijke behoeften wilt vermijden, probeer dan alles wat je kunt en je zult altijd seks willen hebben tot de dag dat je sterft.


3 Ontucht in de Bijbel Oude en nieuwe testament

Paulus zegt in het nieuwe testament: Het is beter te trouwen dan te verbranden. Als het een zonde was om buiten het huwelijk ontucht in de bijbel te hebben, wat zou Paulus dan hebben gezegd?

Paul zou hebben gezegd
Verbrand nooit en een christen moet altijd trouwen

Wat betekent branden?

Branden betekent heel graag seks willen hebben

Vaak seks hebben met meerdere partners

Niet in staat geweest om regelmatig seks te hebben


De betekenis van ontucht in de Bijbel is altijd in de context van de seksuele zonden die genoemd worden in leveticus hoofdstuk 15 TOT 18 Het vermeldt nooit ontuchtzonde of ontucht als een zonde. Was het oké om vijf minuten voor het kruis een ongelooflijke seksorgie te hebben, en vijf minuten na het kruis wordt het erg slecht? Dat is een krankzinnig geloof, maar toch geloven veel christenen dat.


Salomo had zevenhonderd vrouwen en driehonderd bijvrouwen. Hetzelfde geldt voor veel mensen van zijn tijd. Dus het was oké voor hem om veel seks te hebben en niet voor ons vandaag? Wat is dat voor geloof? Zal God Salomo en oudtestamentische mensen anders beoordelen dan de mensen van vandaag?


Ben je daar een oudtestamentisch persoon? Heb je veel seks gehad? Treed binnen in mijn vreugde

Ben je hier een nieuwtestamentisch persoon?


Heb je veel seks gehad? Treed binnen in mijn vreugde

Ben je hier een nieuwtestamentisch persoon?

Heb je veel seks gehad? Treed binnen in mijn vreugde

Ben je hier een nieuwtestamentisch persoon? Heb je wat seks? Je gaat de vlammen van de hel binnen. God is niet partijdig. God kan mensen niet anders beoordelen. Zonde verandert nooit, zonde is altijd hetzelfde.
ontucht in de Bijbel is geen zonde. Er zijn veel argumenten voor dit standpunt.

ontucht zonde tegen het lichaam want ontucht was seks met prostituees in Korinthe waar de christenen naar de ontucht zouden gaan, een fonix is ​​een boog.


In de boog zouden ze gunsten vragen aan satan en zo ontucht plegen. Dit is de werkelijke betekenis van ontucht. Christenen gaan naar de bogen van de fornix en hebben seks met prostituees om gunsten te vragen aan satan. Dit is de reden waarom ontucht een zonde tegen het lichaam is, aangezien het satanische aanbidding is.

hoererij kan het niet zijn, want het is een natuurlijke behoefte van ieder mens.


4 Hoererij in de Bijbel Bijbelverzen

Zei Paul dat het goed is voor een man om een ​​vrouw niet aan te raken 1 CO 7 ? Ja, wat is de context? De context was dat er enorme vervolging was in Korinthe. Aan het einde van het hoofdstuk zegt Paulus dat ik u deze dingen vertel vanwege de huidige vervolging. Waarom mochten mannen vrouwen niet aanraken? Omdat er een ongelooflijke vervolging was en het geen tijd was voor verkering en liefde.


Ontucht in de bijbel is alle seksuele zonden behalve seks buiten het huwelijk. Het zou in tegenspraak zijn met paul die later twee hoofdstukken daarna zei. Heb ik niet het recht om over een zus als Kephas te leiden?

In feite zei Paulus in dit hoofdstuk 1 CO 9:1 CO 9 11 Indien wij geestelijke dingen voor u gezaaid hebben, is het dan iets groots als wij uw vleselijke dingen zullen oogsten?

Wat betekent het woord vleselijk? Dingen die betrekking hebben op het lichaam.

Paul en we zullen een andere post volledig over dit onderwerp in meer detail krijgen. Het woord vlees betekent seksuele dingen. Paulus zegt dat hij de leiding had over zusters uit verschillende kerken op zendingsreizen alleen maar om seks met hen te hebben. En de Korinthiërs klaagden hierover.


Jude praat over hoererij in Salomo, dit is homoseksualiteit

Ontvlucht hoererij ja we moeten overspel ontvluchten homoseksualiteit lesbische incest

In feite zullen we in een andere post zien of God me de tijd geeft om het te schrijven dat het geen zonde kan zijn om meerdere vrouwen te hebben zoals Mozes een vrouw had uit Midian en een vrouw uit Cush. Toch gebruikte God hem om te schrijven: U zult geen overspel plegen


Ja hoererij in de Bijbel is geen zonde, hoererij zonde tegen het lichaam want pornea of ​​hoererij was geestelijke afgoderij met hoeren in Korinthe bogen een boog is een fornix

hoererij zonde niet kan het niet zijn zoals God een natuurlijk verlangen om een ​​zonde te zijn niet kan maken


5 Hoererij in de Bijbel voor en na het kruis van Jezus

Vóór het kruis konden mannen en veel goede mannen zoveel vrouwen nemen als ze wilden. Zelfs de beste mannen in de bijbel zoals Abraham, David, Salomo, Jacob, Essau, Elkana,

Toch staat in Hebreeën 11 dat Salomo en Simson niet alleen goede mannen zijn, maar ook geloofshelden. Ongelooflijk ,


Als deze mannen tegenwoordig in een gewone kerk wonen, kunnen ze eruit worden gegooid, maar toch zegt God dat ze helden van het geloof zijn. God knipoogde naar de vraag Kan God knipogen naar zonde? Nee

Dus seks buiten het huwelijk was geen zonde. Het was niet het beste om te doen, maar het was geen zonde. Maar toen deze mannen voor heidense vrouwen gingen, werd God boos. Salomo's zonde was dat hij niet veel vrouwen had, Salomo's zonde was om met heidense duivelsaanbidders te zijn.


We hebben bewezen dat hoererij in de Bijbel beslist geen zonde is die

ontucht zonde tegen het lichaam is toen Corinthiërs in de fornix de bogen gingen om satan te aanbidden met prostituees, dat ontucht zonde een vals geloof is van christelijke kerken dat verwijderd moet worden.


Als je waarde in dit bericht hebt gezien en dit je de vrijheid heeft gegeven om meer gelukkig en met meer plezier te hebben, waarom zou je je dan niet abonneren en ons YouTube-kanaal en onze website leuk vinden?

Jezus houdt van je, ben jij in Jezus? Wil je naar de hemel gaan? Herhaal na mij Vader God vergeef mijn zonden, help me om van u te houden en neem me mee naar de hemel in de naam van Jezus. Amen

11 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


CHURCH FUEL BANNER.png
PAYPAL DONATE.jpg
BEST BIBLE BOOKSTORE.png
DOWNLOAD E BOOK 2.png
bottom of page