top of page
Search

Kristus mūsu taisnība Ag Daniels viktorīna

Kristus mūsu taisnība Ag Daniels viktorīna


Kor ch 1 Kristus, mūsu taisnība Kad mēs iztukšojam sevi no sevis, kas jums jādara? Pieņemiet Kristus taisnību Kā mums vajadzētu to noturēt? Ar ticībuKuri vārdi attiecas uz sda baznīcu? Jūs esat pametis savu pirmo mīlestību

Dzīves bēdas traģēdijas? Tiek stāstīts, ka Kristus tiek meklēts kā lielais mierinātājs un atbrīvotājs

Kāpēc tiek parādīta mūsu grēcīgā samaitātā daba? Lai Kristus varētu lūgt šķīstīšanu


Un drīkst? Patiesi esi Kristus, mūsu taisnība

Uz ko norāda katra patiesības fāze Svētajā sējumā? Kaut kādā veidā uz Kristu kā mūsu taisnību

Kam Bībelē ir liela nozīme? Kristus mūsu taisnība


Kas ir rakstīts Bībelē? Tā ir iespēja iegūt grēciniekiem, tā ir daba

Kam pieder taisnība? Dievam

Da 97? Jums Dievs pieder taisnība, bet mums – sejas apjukums

Kādā ziņā Dievs ir taisns? Visos Viņa veidos, ps 145 17

Kāda ir Dieva taisnība? Lielie kalni, ps 36 6


Cik ilgi Dievs ir taisns? Mūžīga taisnība, ps 119 42

Ko Dievs mīl? Taisnība ps 11 7

Kas ir Dievam? Nekādas netaisnības

Kas ir grēka pretstats? 'taisnības daba

Ar ko tas ir saistīts? Svētuma dievbijība

Pamodos uz ? Taisnība un grēks nav 1 co 15 34Ja mēs mīlam taisnību, ko mums vajadzētu ienīst? Nelikumība

Taisnīgums ir pretstats? Grēks

Kurš ir taisnības avots? Dievs

Vai taisnīgums ir raksturīgs cilvēka dabai? Nē

Mēs esam ? Miesīgais pārdots zem grēka

Ar to mēs esam piepildīti? Netaisnība

Ar ko cilvēka daba ir piepildīta? Netaisnība


Kā Jēzus sauca Ābeli? Taisnīgais Ābels

Ko Pāvils saka par Ābeli? Viņš ieguva liecību, ka ir taisns

Ko Tas Kungs teica par Nou? Tevi es esmu redzējis taisno savā priekšā šajā paaudzē. Ge 7 1

Noa bija? Taisnīgi vīrieši un perfekti savā paaudzē, un Noa staigāja ar Dievu ge 6 9


Ābrahāms ticēja? Dievs, un tas viņam tika ieskaitīts par taisnību ro 4 3

Un atbrīvojis taisno Lotu? Ļoti nomocīts par ļauno izlaidīgo dzīvi, jo taisnie, kas dzīvo starp viņiem, redzot un dzirdot, nomocīja viņa taisno dvēseli no dienas no dienas ar saviem nelikumīgiem darbiem 2 pe 2 7,8Kā klājās Caharijam un Elizabetei? Viņi abi bija taisni Dieva priekšā un staigāja visus Tā Kunga baušļus un priekšrakstus, nevainojami lk 1 6


Ar kādiem nosacījumiem?

Vienīgais veids, kā grēcīgi cilvēki var iegūt taisnību? Ar ticību

Kā dzīvos taisnīgais? Ar ticību

Ko evaņģēlijs atklāj? Pilnīgā Dieva taisnība

Kā izpaužas taisnība? Bez likuma


No kā likums mūs nevar atbrīvot? Grēks

Likums norāda? Grēkot

Bet likums to nedara? Atbrīvo no grēka

Ko likums deklarē? Visa pasaule vainīga Dieva priekšā

Grēciniekam nav piepūles? Var atcelt savu vainu vai nest taisnību

Ka Pāvils saka taisnību? Ir ticībā


Ar ko cilvēks ir piepildīts? Visa netaisnība

Ja Ābrahāms tiktu attaisnots ar darbiem? Viņam bija jāslavē, bet ne Dieva priekšā
4 views0 comments

Comments


CHURCH FUEL BANNER.png
PAYPAL DONATE.jpg
BEST BIBLE BOOKSTORE.png
DOWNLOAD E BOOK 2.png
bottom of page