top of page
Ieškoti

5 būdai nebūti teisininku

5 būdai nebūti teisininku


Ar žinojote, kad jei esate teisininkas, esate atskirtas nuo Kristaus? Štai ką Paulius sakė galatams. Kai kurie bandė būti išgelbėti įstatymo ir Paulius pasakė, kad jie skelbia klaidingą evangeliją, kad yra atskirti nuo Jėzaus.


Ar žinojote, kad jei esate teisininkas, didžiuojatės ir manote, kad tavyje yra gerų dalykų? Tai melas, kurį reikia pašalinti, tapk tikru krikščioniu Sužinokite 5 būdus, kaip nebūti teisininkuFariziejus ir muitininko palyginimas gerai iliustruoja šį teiginį. Ar Paulius buvo fariziejus, jis buvo vardu, bet Paulius buvo didžiausias neteisėto pavyzdys. Palyginimas apie fariziejų ir muitininką Mes matome, kad fariziejus mano, kad yra geras, o muitininkas žino, kad jis yra blogas žmogus. Kurioje pusėje esate?


Parabolė apie fariziejų ir mokesčių rinkėją

Lk 18 9 Kai kuriems, kurie pasitikėjo savo teisumu ir žiūrėjo į visus kitus, Jėzus pasakė tokį palyginimą: 10 „Du vyrai nuėjo į šventyklą melstis, vienas fariziejus, o kitas muitininkas. 11 Fariziejus stovėjo vienas ir meldėsi: ‘Dieve, dėkoju tau, kad nesu kaip kiti žmonės – plėšikai, piktadariai, svetimautojai – ar net kaip šis muitininkas. 12 Pasninkauju du kartus per savaitę ir atiduodu dešimtadalį viso, ką gaunu.


13 „Bet mokesčių rinkėjas stovėjo atokiau. Jis net nežiūrėjo į dangų, bet mušėsi į krūtinę ir pasakė: „Dieve, pasigailėk manęs, nusidėjėlio.“14 „Sakau tau, kad šis, o ne kitas, grįžo namo išteisintas prieš Dievą. Nes visi, kurie save aukština, bus pažeminti, o tie, kurie save žemina, bus išaukštinti“.


1 Sutikite, kad nesate geras

Vienintelis būdas apsivalyti nuo legalizmo yra pripažinti, kad tu nesi geras ir tik Dievas yra geras. Jei to nepadarysite, jums nėra vilties. Jei užduosite klausimą šimtui žmonių gatvėje


Ar tu geras žmogus

Kiek pasakys, kad esu geras žmogus? Beveik visi

Tai rodo, kad legalizmas yra beveik visur visuomenėje. Kai kurios šalys yra labiau legalistinės nei kitos.


Fariziejus ir mokesčių rinkėjas parodo, kad gali būti krikščionis ir blogas žmogus. Vardas krikščionis nieko nereiškia. Biblija sako, kad nėra nieko gero, net nė vieno, jie visi klysta, nėra nė vieno, kuris ieško DievoBiblija taip pat sako, kad jei nesame susieti su šaknimi, šaka neturi savyje dvasinio gyvenimo. Biblija sako, kad visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės. Priimkime faktą, kad žemėje nėra nei vieno gero žmogaus


Visi mūsų geri darbai yra kaip nešvarūs skudurai. Galite padaryti viską, ką galite, o be Dievo tai vis tiek blogai, nes ketinimai yra pikti, savanaudiški, sugadinti. Kai Jėzus buvo paimtas, visi apaštalai pabėgo. Mes esame tik žmonės, mes esame dulkės, mes esame molis, žmonės nėra Dievas. Niekada nebuvo gero žmogaus nuo pasaulio sukūrimo.


Kai kurie žmonės yra mažiau blogi nei kiti, bet jie vis tiek yra blogi, nes žmogaus viduje nėra nieko gero. Paulius sakė, kad žinau, kad manyje, kuris yra mano kūne, negyvena nieko gero. Kai noriu daryti gera, blogis yra manyje.


Jei Paulius, geriausias net gyvenęs krikščionis, gali pasakyti, kiek daugiau tu ir aš esame blogi? Ar Paulius buvo fariziejus, taip, bet Dievas pakeitė Paulių, kad suprastų savo nuodėmingumą ir priimtų Jėzaus teisumą. Paulius žudė krikščionis ir savo legalizmu manė, kad daro gerą darbą.


Palyginimas apie fariziejų ir muitininką rodo, kad kai kurie krikščionys pripažįsta esą blogi ir gali priimti Jėzaus teisumą tikėjimu. Jei kasdien neprašysite Jėzaus teisumo, jums nepavyks.


2 Priimk, kad esi nusidėjėlis

Ar jūs kada nors nusidėjote? Tada tu nesi geras žmogus. Kai kurios bažnyčios moko, kad jūsų geri darbai pašalina blogus darbus. Adomas ir Ieva nenusidėjo laiko ir jie mirė. Tas pats tau ir man už vieną nuodėmę, tik tu ir aš nusipelnėme mirti.

Atlygis už nuodėmę yra mirtis


Nuodėmė yra įstatymo pažeidimas. Ne žmogaus įstatymas nuodėmė yra Dievo įstatymo pažeidimas. Mes taip pat turime laikytis žmonių įstatymų, nes Dievas taip pasakė. Mes esame nusidėjėliai ir visi žmonės nusidėjo, įdomu žinoti, kad Jėzus niekada nenusidėjo būdamas žemėje. Štai kodėl Jėzus galėjo sumokėti mūsų kainą ant kryžiaus.Fariziejus ir muitininkas rodo, kad fariziejus muša į krūtinę sakydamas Dieve, aš esu dieviškas žmogus, darau tą ir aną. Įdomu pastebėti, kad teisininkai mano, kad ką nors darydami jie gauna teisumą. Tai parodo jų piktą širdį, kai jie bando nusipirkti Dievo malonę, bando gauti teisumą darydami .


Taigi tai rodo, kad legalistai ir fariziejai nėra geri, nes būtume geri, o jei būtume geri, mums nereikėtų nieko daryti, kad galėtume pareikšti savo gerumą. Mūsų gerumas jau būtų mumyse. Vien pasakymas, kad tai darau, esu geras žmogus, įrodo, kad legalistai yra blogi.


Ar Paulius buvo fariziejus, taip, bet laiške galatams Paulius tai pasakė

Akivaizdu, kad Dievo akyse niekas nėra išteisinamas įstatymu. Čia matome, kad žmonių akyse žmonės gali būti laikomi gerais žmonėmis. Bet kas svarbu būti priimtam Dievo ar žmonių? Jokūbo knyga 4 4 Argi nežinote, kad draugystė su pasauliu yra priešiškumas Dievui? Priimk, kad esi nusidėjėlis3 Sutikite, kad tik Jėzus yra geras

Kai jauni turtuoliai atėjo pas Jėzų, jis pasakė, kad geri vyrai Jėzus pasakė

Niekas nėra geras, tik Dievas


Čia matome kitą teisininką, kurį Jėzus bando įtikinti, kad jis darbais siekė išganymą. Biblija aiškiai sako, kad geras yra tik Dievas, kai žmonės daro gerus darbus Dievo galia, tada žmonės buvo tik kanalas. Dievas padarė darbą. Vyrai yra tik gėrio ar blogio kanalas


Apreiškimo 19 skyriuje sakoma, kad Jėzus yra

Tikras ir teisus, jis teisia ir kariauja

Fariziejui Jėzus pasakė: Kas gali mane įtikinti nuodėme. Tačiau pasaulio akyse Jėzus buvo piktas, nes fariziejai sakė, kad jis turi velnią. Tai parodo, koks korumpuotas ir klaidingas yra vyrų sprendimas.4 Priimk, kad teisumą turi tik Jėzus

Gera žinia ta, kad Jėzus turi sprendimą. Jėzus nori, kad tu pamatytum, kad tu nesi geras ir niekada nebūsi, ir tik Jėzuje yra galia, vadinama teisumu iš tikėjimo, kuri gali padėti tau įgyti Jo teisumą.


Tai nereiškia, kad jūs niekada daugiau nenusidėsite, bet atsistosite po nuopuolio ir vėl einame, tačiau mes einame ne savo jėgomis, o Dievo galia ir teisumu. Tačiau įmanoma daugiau niekada nenusidėti.


Fariziejus ir mokesčių rinkėjas parodo, kiek daug žmonių teigia esą religingi ir pikti, savanaudiški, išdidūs ir akli savo dvasinei būklei. Įvairiose šalyse matome tą patį dalyką, viso pasaulio tikintieji ir ateistai mano, kad jie yra geri.


Jie nesuvokia, kad tik Dievas turi sprendimą – teisumą tikėjimu, suteikiančiu galios daryti ir būti geram.


Ar Paulius buvo fariziejus prieš savo aklą susitikimą, taip, mes matome, kad Dievas Paulių apakino, nes teisininkai savo akimis mato save gerus. Mes matome, kad Dievas viską mato visiškai kitaip nei žmonės.Palyginimas apie fariziejų ir muitininką rodo, kad žmogiškieji principai ir teisumas yra beverčiai pakeisti širdį. Žmonių dogmos yra bevertės padaryti ką nors geru. Žmonių įsakai yra bejėgiai paversti savo piliečius gerais, sąžiningais, maloniais žmonėmis


5 Sutikite, kad jei to nepadarysite, negalėsite patekti į dangų

Tai tokia rimta tema, kaip daugelis religingų žmonių galvoja, kad priėmę Jėzų automatiškai pateks į dangų. Tai netiesa


Jėzus pasakė kvailoms mergelėms

Aš nežinau, iš kur jūs, kurie darote neteisybę, šalinkitės nuo manęs

Ar tai tas pats mylintis Jėzus, kuris paėmė vaikus ant rankų, sako penkiasdešimčiai procentų krikščionybės „Eik šalin“? Taip Penkios mergelės sudaro pusę visos krikščionybės.


Daugelis ateis mano vardu sakydami, kad taip padarėme

Pranašavo

Išvaryk velnius

Daug nuostabių darbų


Gali būti, kad šios penkiasdešimt procentų krikščionybės šiandienos skaičiais sudaro apie milijardą žmonių. Jie padėjo vargšams, kiekvieną savaitę eidavo į bažnyčią, maitindavo alkanus. Tačiau Jėzus jiems pasakys, kad jūs neturite ravėjimo drabužio; tuos darbus, kuriuos manėte padarę patys ir priimdami žmonių šlovę.


Jėzus pasakė, kaip jūs galite tikėti jumis, kurie vienas iš kito gaunate garbę ir neieškote šlovės, kuri ateina tik iš Dievo. Jėzus taip pat pasakė

Priimamas ne tas, kuris giria save, bet tas, kurį giria Viešpats.


Vyrai į vestuvių puotą atėjo turėdami savo teisumą ir savo darbus. Jis buvo tikras, kad gali įeiti, nes buvo krikščionis ir niekada nedarė daug blogo. Bet jis turėjo savo teisumą ir atėmė iš Dievo jo šlovę ir manė, kad yra Dievas, kaip visi legalistai laiko save Dievu.


Jei neprašai Jėzaus teisumo, turėsi savąjį, tu negali turėti ir boro tuo pačiu metu. Žemiški sugadinti Dievo tobulo šventumo ir teisumo darbai. Kurią pasirinksite. Pasirinkite šią dieną, kurią turėsite

tavo žmogiški trūkumai ar Jėzaus tobulas teisumas?


Pakartokite po manęs Tėve Dieve, aš matau save nusidėjėliu, dabar prašau tavęs atleisti

Prašau, padėk man savo teisumą ir padėk man vaikščioti su tavimi, kol Jėzus ateis Jėzaus vardu amen
7 peržiūros0 komentarų

Naujausi įrašai

Rodyti viską

Σχόλια


CHURCH FUEL BANNER.png
PAYPAL DONATE.jpg
BEST BIBLE BOOKSTORE.png
DOWNLOAD E BOOK 2.png
bottom of page