top of page
Keresés

Galata 4: bibliatanulmányozási kérdések

Galata 4: bibliatanulmányozási kérdések

A Galata levél az egyik legcsodálatosabb könyv, amelyet Isten küldött nekünk, hogy tanuljunk a hit általi megigazulásról. Ebben a fejezetben Pál a Szentlélek által sugalmazott a fejezet végén érinti a hit általi megigazulást. Isten arra hívott el bennünket, hogy sokat beszéljünk erről a témáról, hiszen ez a legszükségesebb megértés és tapasztalat, amire a keresztényeknek szüksége van és hiányzik.

Minden tudás birtokában lehetünk, de nem használ semmit, ha nem hasonlítunk Jézusra.

Galata levél 4: a bibliatanulmányozási kérdések segítenek nekünk világosabban megérteni, hogyan nyerhetünk olyan igazságot, amilyennel senki sem rendelkezik. Sajnos sok emberi lény állítja magát igaznak, de nem értik, hogy ez illúzió. Az emberi büszkeség el akarja hinni, hogy jók. A Biblia azt mondja, hogy ha nem ismerjük fel és nem vagyunk elég őszinték ahhoz, hogy felismerjük, hogy nincs jó, akkor nem térünk meg, és elveszett állapotban maradunk, még akkor sem, ha azt állítjuk, hogy hiszünk Jézusban. Ássunk mélyebbre a Galata 4: bibliatanulmányozási kérdéseket


GA 4 4 Most azt mondom, hogy az örökös, amíg gyermek, semmiben sem különbözik a szolgától, bár mindennek ura;

Ki az Isten örököse? Tanulmányozzuk a Galata 4: bibliatanulmányozási kérdések A földön Jézus szolgaként jött, hogy megmutassa, mi a menny szelleme. Valójában a mennyben a dolgok nagyon különböznek a földi dolgoktól. A mennyben a legnagyobb öröm másokat boldoggá tenni és másokat szolgálni. A földön az emberek szeretik, ha kiszolgálják őket, és másokat taposnak. Jézus példát adott nekünk. Jézus semmiben sem különbözött a földi szolgáktól, mégis Jézus minden dolog teremtője. Szelídnek és alázatosnak kell megvennünk ezeket a tulajdonságokat, ha a mennybe akarunk jutni.


GA 4 2 De nevelők és helytartók alatt áll az apa által kijelölt ideig.

Kik a kormányzók és oktatók a Galata 4-ben: bibliatanulmányozási kérdések A földön is vannak földi uralkodók, a Biblia soha nem mondja, hogy ezeket Isten küldte, de azt mondja, hogy engedelmeskednünk kell a földi uralkodóknak. Nem mintha az engedelmesség szentté válna, mivel követhetünk minden földi szabályt, és továbbra is önzőek, büszkék, szeretetlenek,


barátságtalanok lehetünk. Jézusra a földön olyan szabályok vonatkoztak, mint a gravitáció, az evés és az alvás. Jézus nem volt alávetve annak, aki előtt földi emberré vált. Jézus a Zsidók szerint mindenben olyan emberré kellett válni, hogy kiállja a próbát, és bűntelen életet éljen, és megnyerje a győzelmet. A Jézus áldozatába vetett hit által most bocsánatot nyerhetünk minden bűnünkért, és egy napon reménykedhetünk abban, hogy örökké élhetünk, ahol nem lesz többé bánat, nem lesz több könny, és nem lesz több halál.


RE 2 10 Légy hű mindhalálig, és neked adom az Élet koronáját.

Nem az a lényeg, hogy hogyan kezded el a keresztyén életedet, hanem hogyan fejezed be, mert minden eldől. Ezt az ördögök tanát sok keresztény gyülekezetben tanítják, amely szerint az ember mindig üdvözül. Nem láttuk, hogy Izrael elutasította a jelenlegi igazságot, és elutasították. Noé idejében az emberek elutasították azt az üzenetet, hogy belépjenek Noé bárkájába, és elutasították őket. A modern kereszténység elutasította az első angyali üzenetet, és Babilonná vált.
Ez nagyon fontos, hogy követnünk kell az Úr lépéseit, és el kell fogadnunk az új igazságot. Sokan elfogadják a Biblia egy részét, és elutasítanak minden új üzenetet, amelyet Isten küld nekik. Azt mondják, egyetlen anya sem volt tagja ennek a gyülekezetnek, és ez elég jó nekem. És ezzel elutasítják Jézust. Galata 4: a bibliatanulmányozási kérdések azt mondják nekünk, hogy ezt csak Jézus igazságosságával lehet megtenni. Az embereknek nincs igazságosságuk. Csak Istennek van igazsága, és csak Isten adhatja nekünk az ő igazságát.


RE 21 4 És letöröl Isten minden könnyet az ő szemükről, és nem lesz többé halál, sem bánat, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé; mert az előbbiek elmúltak."


GA 4 3 Még így is, amikor gyerekek voltunk, a világ elemeinek rabságában voltunk:

A zsidó nemzet rabságban volt. Mivel Jézus kereszthalála még csak a jövőben volt. Ki kellett mutatniuk az állatok feláldozásába vetett hitüket, megmutatva, hogy hiszik, hogy egy napon a Messiás meghal a kereszten.


Miután Jézus meghalt, többé nem vagyunk a törvény elítélése alatt. Meg kell tartanunk a 10 parancsolatot, mivel a bűn a törvény megszegése. De nekünk csak bocsánatot kell kérnünk a bűneinkért. És nem kell állatot hoznunk, mivel Jézus már meghalt a kereszten. Jézus irántad való szeretete olyan hatalmas, hogy szívesebben halt meg a kereszten, mint hogy elszakadjon tőled örökre. Milyen csodálatos az Isten irántad érzett szeretete.

GA 4 4 Amikor azonban eljött az idő szeszélye, elküldte Isten az ő Fiát, aki asszonyból született, aki törvény alá került,

A Galata levél tanulmányozása 4: bibliatanulmányozási kérdések megtudjuk, hogy Jézus, amikor megkeresztelkedett, azt mondta, hogy eltelt az idő. Melyik időpont teljesült? A 2300 napos prófécia 69 hete. Kezdődik: Dániel 9. fejezete elmondja nekünk, mikor építik újjá


Jeruzsálemet, és 1844-ben ér véget, vagyis 2300 évvel később. Gábriel azt mondja, hogy a Messiás megkeresztelkedéséig újjáépített Jeruzsálemből 69 hét 490 év a Kr.e. 457-től, ami ad 27. Valóban eljött az idő szeszélye, és Jézus megkeresztelkedett, és pontosan úgy halt meg, ahogy a 2300 napos prófécia mondta nekünk.
GA 4 5 Megváltani azokat, akik törvény alatt álltak, hogy fiúgyermekeket fogadhassunk.

Nem mintha az ószövetségi embereket a törvény üdvözítette volna, ahogyan mindannyian kegyelemből üdvözültünk. Ha valaki üdvözülhet a tettei által, akkor Jézusnak nem kellett volna meghalnia a kereszten. De a törvény elítélte őket, mivel a Messiás még nem született meg.


Valamilyen módon meg kellett mutatniuk a hitüket. És Isten úgy döntött, hogy megmutatják hitüket az állatok feláldozásában, amikor korábban vétkeztek. A Galata 4: bibliatanulmányozási kérdésekből megtudjuk, hogy megváltották őket, és mi is Jézus vére által, amely megtisztít minket minden bűntől. Hiszed, hogy Jézus meghalt érted? Kérsz bocsánatot minden bűnödért? Akkor elhiheted, hogy valóban megbocsátottak.


GA 4 6 És mivel fiak vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét a ti szívetekbe, aki ezt kiáltja: Abba, Atyám!


A Szentlélek tanít minket az igazságra, a Szentlélek meggyőz minket a bűnről? Nélküle nem éreznénk szükségét a megtérésre, mivel a természetes szív ellenséges Istennel. Elménk elsötétült, és nem ismerjük az igazság és a hazugság különbségét, hacsak a Szentlélek ki nem tárja nekünk. A Szentlélek megvigasztal minket a nyomorúságban, jelenléte reményt és szeretetet ad. Tudva haladhatunk előre, tudva, hogy Jézus szeret téged, és te érzed az ő hihetetlen, szerető jelenlétét a szívedben.


GA 4 7 Ezért nem vagy többé szolga, hanem fiú; ha pedig fiú, akkor Isten örököse Krisztus által.

Ahogy Isten megadja nekünk az ő igazságát, születésünk, de megváltásunk által is Isten fiaivá válunk. A jellemünk az, ami miatt Isten azonosít bennünket. Szelídek és alázatosak vagyunk, mint Jézus? Nem, akkor nem tartozunk Istenhez.


GA 4 8 De amikor nem ismertétek Istent, azoknak szolgáltatok, akik természetüknél fogva nem istenek.


A tudás hiánya elpusztíthatja az embert, mivel mindannyiunk felelőssége, hogy megtudjuk, miért vagyunk itt? Mi az igazság? Ki kell derítenünk, mi az igazság. Isten nem fogja elfogadni azt a követést, amiben a társadalom hisz, mivel a Biblia szerint a társadalom gonosz és bukott. Nem helyes követni a sokaságot, hogy rosszat tegyenek. Mások követése nem lesz Isten kifogása. Nem lehet megmondani. Én is úgy tettem, mint mások. Mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy kiderítsük, mi az igazság.


Isten az igazság, a Biblia az igazság. Ha nem szánunk időt az igazság keresésére, az azt jelenti, hogy nem törődünk eleget életünkkel és örök életünkkel/ Galata 4: bibliatanulmányozási kérdések azt mondják, hogy az igazság megismerése egy lépés, de Isten igazságának elnyerése a megtérés helye. ahonnan a Sátán ismeri az igazságot, de nem menti meg.
GA 4 9 Most azonban, miután megismertétek Istent, vagy inkább Isten ismeritek meg, hogyan térhettek vissza a gyenge és koldus elemekhez, amelyeknek ismét rabságba akartok kerülni?

Itt Pál azokról az emberekről beszél, akik tudták, hogy Jézus meghalt értük, és mégis a tettek által akartak üdvözülni. Az emberek szeretnek hinni, hogy van bennük jó, büszkék akarnak lenni, és azt mondják, hogy nincs szükségük Istenre. Így megszüntetik Jézus keresztjét, és hatástalanná teszik. Ez nagyon sértő Isten számára.


Sajnos az egész világunk tele van jogászokkal, akik jónak és szentnek hiszik magukat. Ez egy teljes hazugság és átverés. Egyik sem jó, nincs olyan, aki Istent keresné.

MT 19 17 És monda néki: Miért mondasz engem jónak? nincs jó, csak egy, az Isten; de ha be akarsz menni az életbe, tartsd meg a parancsolatokat.

Pál itt azt mondja, hogy aki megfeledkezik arról, hogy nem érti, hogy mi csak kegyelemből üdvözülünk, az a bűn rabságában van. Ahogy az emberek nem tudják megszabadítani magát a bűntől. Az emberek nem szabadulhatnak meg a gonosz hatalmától és nem tehetnek jót, hacsak Isten meg nem segíti őt igazságával.


GA 4 10 Figyelitek a napokat és a hónapokat, az időket és az éveket.

Itt nem a sabbat napjáról van szó, ahogy egyesek állítják. Ha visszamegyünk a Kolossé 2. fejezetéhez, az a szertartások törvényéről beszél, amelyet a keresztre szegeztek. A 10 parancsolatot a keresztre szegezték? Nem Miért Mert a törvénnyel együtt a bűn ismerete. És nem ismertem a bűnt, hacsak a törvény nem mondta, hogy ne kívánd.


Ezek az évek, hónapok az éves szombatok többes számban voltak, amelyek a hét bármely napjára estek, amely Jézusra mutatott a kereszten. A hetedik napi sabbat nem része az éves ünnepnapoknak, a hetedik napi szombat pedig a teremtésre mutat. Mivel mindegyik nem bukhat el, úgy a szombat sem bukhat el. Valójában a Biblia azt mondja, hogy a mennyben mindenki megtartja a szombatot.

IS 66 22 Mert amint az új egek és az új föld, amelyeket alkotok, előttem maradnak, azt mondja az Úr, úgy marad a ti magotok és a ti nevetek.

23 És lészen, hogy egyik újholdról a másikra, és egyik szombatról a másikra minden test eljön, hogy hódoljon előttem, azt mondja az Úr.


GA 4 11 Félek tőled, nehogy hiábavaló munkával ajándékoztam meg.

Amikor valaki meghallja az igazságot, hogy senki sem üdvözül a tettei által, és nincs igazság egyetlen emberben sem. Amikor visszamennek abban a hitben, hogy van bennük valami jó, és munkáik megmentik őket, úgy tűnik, hogy a nekik szóló prédikáció eredménytelen volt, és büszkeségük nem engedte elfogadni azt a csodálatos szabadság-igazságot, miszerint senki sem fog megmenekülni a szabadságtól. a törvény művei. Vagy hogy ha cselekedetekkel, akkor az nem több vagy kegyelem. Ezek az emberek visszatérnek a törvényes életbe, amely nem léphet be a mennybe, hacsak el nem távolítja önigazságára büszke szívüket.
GA 4 12 Testvéreim, kérlek benneteket, legyetek olyanok, mint én; mert olyan vagyok, mint ti: nem bántottatok meg engem.

Pál törvényhozó volt, Isten kegyelme megszabadította attól, hogy farizeus legyen. Ahogy Pál volt, jó lett volna, ha a legalizmushoz visszatérő galaták olyanok lettek, mint Pál. Szabad Jézusban. Valójában Pál azt mondja, hogy minden szabad a Krisztusi igazsággal rendelkező személynek. Ez nem azt jelenti, hogy vétkezhetünk.


De amikor sok keresztény tartózkodik sok dologtól, a szabad keresztény megengedi magának, hogy teljes mértékben élvezze az életet, és tudja, hogy minden jó benne csak Istentől származhat, akkor miért kell mindenféle erőfeszítést tenni azért, hogy jó legyen, ha a saját erejéből lehetetlen. lenni vagy jót tenni?

1 CO 6 12 „Minden szabad nekem, de nem minden hasznos: minden szabad nekem, de nem kerülök senki hatalma alá.”

1 CO 9 11 11 Ha szellemi magot vetettünk el köztetek, túl sok, ha anyagi termést aratunk tőletek? 12 Ha másoknak is megvan ez a joga az Ön támogatására, nem kellene nekünk még inkább?


GA 4 13 Tudjátok, hogyan hirdettem először a testi erőtlenség miatt nektek az evangéliumot. 14 És az én kísértésemet, amely testemben volt, nem vetettétek meg, és nem vetettétek el; hanem mint Isten angyalát befogadott, mint Krisztus Jézust.


A galaták úgy fogadták Pált, mint Isten küldetését. De gyakran csak akkor, ha teljesen tanulmányozzuk a hit általi megigazulás témáját, vagy ha rendszeresen át nem tekintjük. Ekkor a természetes szív átveszi az uralmat, és vissza akarja szerezni azt a hatalmat, amely azt hiszi, hogy az emberek jók, és nincs szükségük Istenre. Galata levél 4: a bibliatanulmányozási kérdések azt mondják, hogy csak az juthat be a mennybe, akiben Isten igazsága volt.


MT 22 13 És monda a király a szolgáknak: Kössétek meg néki kezét-lábát, vigyétek el, és vessétek a külsõ sötétségbe; lesz sírás és fogcsikorgatás.”


GA 4 15 Hol van hát az áldás, amelyről beszéltek? mert bizonyságot teszek titeket, hogy ha lehetséges volna, kivették volna a maga szemeiteket, és nekem adtátok volna. 4 16 Hát én ellenséged lettem, mert igazat mondok neked?

Vannak, akik nem szeretik az igazságot, és azt hiszik, hogy ellenük vagyunk, amikor elmondjuk nekik az igazságot a Bibliából. De Isten arra hív minket, hogy prédikáljunk és mondjuk el az embereknek, amit a Biblia mond, hogy megszabadítsuk őket, és végre üdvözüljenek.


Egyes jogászok gyűlölik a hit általi megigazulást, mivel azt állítják, hogy az emberek gonoszak, és nem hozhatnak semmi jót Istennek. Teljesen megtöri a büszkeség erejét, mivel a büszke ember azt hiszi, hogy amit Isten ad és rajta keresztül tesz, az önmagától származik. A büszke ember nem hiszi el, hogy Isten munkálkodik rajta keresztül. Még ha kereszténynek vallja magát, a büszke ember mindig elhiszi, hogy ők végzik el azt, amit tesznek. A büszke embernek nagyon nehéz elhinni, hogy nem jó.GA 4 17 Buzgón hatnak rád, de nem jól; igen, kizárnának titeket, hogy hatni tudjatok rájuk. 4 18 De jó, ha mindig buzgón befolyásol egy jó dolog, és nem csak akkor, amikor veled vagyok.

Néhány ember Glatiában feltöri azt az érzést, hogy a cselekedetek mentették meg őket, és ez a szellemi kilépés hamis és megtévesztés volt. Galata 4: a bibliatanulmányozási kérdések azt tanítják, hogy az emberek nem tudják megmenteni magát a tetteitől. Naponta meg kell kérnünk Istent, kérlek, Atyám, Isten add meg nekem az igazságodat Jézus nevében, ámen.


GA 4 19 Gyermekeim, akik közül újjászületésemben gyötrődöm, míg Krisztus meg nem formálódik bennetek, 20 Szeretnék most veletek lenni, és megváltoztatni a hangomat; mert kételkedem benned. 21 Mondjátok meg nekem, akik a törvény alatt akartok lenni, nem hallgattok-e a törvényre?


Pál rájött, és gyanította, hogy a galaták megváltoztatják a Bibliába vetett hitüket, elfogadva azokat a törvényes elképzeléseket, amelyek elválasztják őket Jézustól. Jogász lehet valaki, aki keményen dolgozik a gyülekezetben, egyházi vezető lehet jogász. A jogászt jó embernek lehet tekinteni. Mégis, az ő önigazsága semmi hatással nincs Jézusra, mivel ez egy átverés, mivel senki sem lehet jó. Az önigazság megtévesztés.

GA 5 4 Krisztus semmi hasznotokra lett, akárki is megigazult közületek a törvény által; kiesett a kegyelemből.


GA 4 22 Mert meg van írva, hogy Ábrahámnak két fia volt, az egyik egy szolgálólánytól, a másik egy szabad asszonytól. 23 De a ki a szolgálóból való volt, test szerint született; de ő a szabad asszony ígérete szerint.

Mindkét Ábrahám nő ugyanabban a családban, ugyanabban a gyülekezetben volt, de az egyik törvényes volt és elveszett, a másik megtért és szeretett, hogy csak Isten adhat neki hatalmat, hogy jót tegyen.


GA 4 24 Amelyek allegória: mert ez a két szövetség; a Sínai-hegyről származó, amely a szolgaságba nemet öltött, vagyis Agar.

Ez nem jelenti azt, hogy ne tartsuk be a 10 parancsolatot. Ahogy az új szövetség csak annyi, hogy Isten a 10 parancsolatot a szívünkbe helyezi. De a régi szövetség népe azokat jelenti, akik azt hiszik, hogy cselekedetek által üdvözültek. Ez nem azt jelenti, hogy az ószövetségi emberek törvényesek lettek volna.


A legalizmus rabság, mivel az embernek folyamatosan gondolkodnia és dolgoznia kell, hogy megpróbáljon jót tenni. A hit által megigazult ember engedi, hogy Isten mindent megtegyen rajta keresztül anélkül, hogy bármiféle erőfeszítést tenne. Milyen csodálatos szabadságüzenet.

GA 4 25 Mert ez az Agar a Sínai hegy Arábiában, és felel a mostani Jeruzsálemnek, és rabságban van gyermekeivel. 26 De Jeruzsálem, amely fent van, szabad, amely mindnyájunk anyja.


Jeruzsálem a hit által megigazultság, a Sínai-hegy pedig a törvényesek. A törvény csak a bűnre mutat ránk, de nem segíthet abban, hogy hatalmunk legyen a jóra. Ez a két embercsoport él a világon. A hit által megigazult ember lehet ateista, muzulmán ekt, és a keresztény világ törvényesekre és igazságosságra oszlik. A mennybe jutni saját igazságunkkal nem lehetséges.


MT 22 12 És monda néki: Barátom, hogyan jöttél ide menyasszonyi ruha nélkül? És szóhoz sem jutott. 13 Ekkor így szólt a király a szolgákhoz: Kössétek meg kezét és lábát, vigyétek el, és vessétek a külső sötétségbe, ott lesz sírás és fogcsikorgatás.


GA 4 27 Mert meg van írva: Örülj, te meddő, aki nem szülsz; törj ki és sírj, te, aki nem szül; mert a pusztanak sokkal több gyermeke van, mint annak, akinek férje van. 28 Mi pedig, atyámfiai, mint Izsák volt, az ígéret fiai vagyunk. 29 De ahogyan akkor a test szerint született üldözte a Lélek szerint születettet, úgy van most is.

Ez az üldöztetés ma mindenhol véget ért, sok gyülekezetben.Amikor egy szabadságüzenettel érkezel, amelyet Isten küldött, hogy élvezzük magunkat és élvezzük az életet, rájövünk, hogy sok keresztény rabságban van, és azt gondolja, hogy tartózkodnia kell az örömtől, a boldogságtól és az örömtől, hogy megmeneküljenek. Sokan sajnos nemcsak szomorú életet élnek itt, hanem elveszítik az örök életet is, mert azt hiszik, hogy cselekedetek által üdvözültek, így Jézus keresztje hatástalanná válik. Pál azt mondja, hogy elszakadtak Krisztustól.


GA 5 4 Krisztustól elszakadtatok, ti, akik a törvény által próbáltok megigazulni; kiestél a kegyelemből.

A jogász nem tudja kezelni azt a tényt, hogy aki hívőnek vallja magát, az jól érzi magát, boldog és tele van gyönyörrel/ Nem érti, hogy valaki nem olyan szomorú, mint ők, és nem boldogtalan. Azt akarják, hogy mindenki a legalizmus, a szabályok és hagyományok rabságában legyen, amelyeknek nincs súlya Isten előtt.

GA 4 30 De mit mond az Írás? Vesd ki a szolgálót és az ő fiát, mert a szolganő fia nem lesz örökös a szabad asszony fiával együtt. 31 Tehát, atyámfiai, nem a szolganő gyermekei vagyunk, hanem a szabadé.

Ez egy nagyon ünnepélyes gondolat, hogy Pál azt mondja, hogy a törvényesek nem a saját családjából származnak, a törvényesek nem öröklik az örök életet, a törvényesek nem üdvözülnek, elszakadtak Jézustól, ugyanakkor kereszténynek vallják magukat. Megalázzuk magunkat, hogy láthassuk, nem vagyunk jók, és kérjük Istentől az ő igazságát, amely nélkül senki sem üdvözülhet?


Vagy büszkék leszünk, és azt a hamis hitet valljuk, hogy jók és szentek vagyunk, és nincs szükségünk semmire? Imádkozzunk Atyánk, bocsásd meg bűneinket, segíts megértenünk, hogy nem vagyunk jók, és csak neked van igazságod. Add meg nekünk igazságodat. Áldj meg és gyógyíts meg minket, segíts mindennap veled járni, add nekünk szívünk vágyait, kérlek Jézus nevében, ámen.


2 megtekintés0 hozzászólás

Коментарі


CHURCH FUEL BANNER.png
PAYPAL DONATE.jpg
BEST BIBLE BOOKSTORE.png
DOWNLOAD E BOOK 2.png
bottom of page